Hur man presterar bra i en gruppintervju

Nyckeln till framgång i en gruppintervju är förberedelse. Att vara bekant med företagets filosofi, öva på en roll och kliva in i den, använda brainstormning och att kontrollera dina känslor kommer få dig att stå ut från resten.
Hur man presterar bra i en gruppintervju
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är ganska vanligt att gå på gruppintervju nuförtiden, vilket är varför du bör vara förberedd på dem. På så sätt kommer du kunna betona din potential och stå ut från resten.

Att söka jobb är lika stressigt som det är utmattande. Jobbintervjuer är en stor del av denna process. Ur denna synvinkel finns det personer som vet hur man hanterar gruppintervjuer på ett bra sätt. Andra är dock ängsliga i dessa situationer eftersom de inte vet vad de har att vänta.

Vårt råd är att vara dig själv. Stå ut, men överdriv inte, var självsäker och karismatiskt, men var framförallt naturlig. Alla har vi trots allt mycket mer att erbjuda än vad vi skriver i CV:t. Vi är mycket mer än vår utbildning, våra diplom och vår arbetslivserfarenhet.

Att vara förberedd kommer hjälpa dig att prestera bra i en gruppintervju.

Stå ut från mängden

Hur man är framgångsrik i en gruppintervju

Gruppintervjuer har inte ersatt personliga intervjuer än. De börjar dock bli populära av flera anledningar. Först och främst hjälper de rekryterare att se hur folk beter sig i ett team. Detta hjälper dem att utvärdera: hur en kandidat reagerar i olika situationer, kommunikation, ledarskap, kreativitet samt dennes mellanpersonliga och problemlösande färdigheter.

Vi måste lägga till ytterligare en variable i blandningen: företag vill spara resurser, speciellt tid. Gruppintervjuer låter dem placera kandidater  i verkliga situationer och utvärdera dem på kort tid.

Fler och fler företag använder dessa typer av intervjuer nuförtiden, vilket är varför det är viktigt att känna till de olika typerna:

Forumgruppintervju

Gruppen måste förbereda en presentation om ett specifikt ämne. Det är en dynamik där färdigheter såsom verbal och icke-verbal kommunikation kan utvärderas.

Debattintervju

En kandidat måste välja en specifik sida som denne sedan ska försvara inför resten av gruppen.

Brainstorming-intervju

Denna dynamik är intressant och väldigt hjälpsamt. Varje sökande måste tillhandahålla idéer, tillvägagångssätt, lösningar och användbara koncept om varje ämne som intervjuaren tar upp.

Panelintervju

Varje deltagare måste försvara och visa hur de skulle lösa ett problem eller utveckla en idé genom att presentera den ur olika perspektiv. Kreativitet är högt värderad.

Rollspelsintervju

I denna typ av gruppintervju kommer intervjuaren ta upp ett hypotetiskt scenario och be dig att komma fram till en strategi för att lösa den.

“In basket”-övning

Den sökande måste tackla vanliga situationer denne kommer stöta på i jobbet. Denna dynamik tar hänsyn till jobbets tekniska aspekter.

Grundläggande nycklar för att klara en gruppintervju

Förberedelse

Även om emotionell och psykologisk förberedelse är nyckeln, är det även viktigt att veta allt man kan om positionen man vill ha, såväl som det rekryterande företaget.

 • Företagets webbplats kan ge dig en uppfattning om dess policyer och filosofi. Du kan även titta på profilerna tillhörande personer som är anställda av organisationen. Detta kommer hjälpa dig att ta fram en lista över möjliga frågor som de kan ställa till dig, och därmed förbereda svar.
 • Modifiera ditt CV genom att ta hänsyn till den aktuella positionen.
 • Ditt utseende är väldigt viktigt. Ha en proper, bekväm image och bär kläder som passar väl för rollen i företaget.
 • Kom minst 10 minuter innan intervjun ska starta.

Presentation

 • Förbered en kort presentation av dig själv.
 • Det är väldigt viktigt att vara artig mot resten av kandidaterna. Hälsa på dem, skaka hand och var uppmärksam mot dem alla.
 • Tala tydligt och självsäkert. Svara, men ställ även frågor.
Klättra i karriären

Hur man beter sig under en gruppintervju

Självsäkerhet och öppenhet är viktigt under en gruppintervju. Undvik även att avbryta andra deltagare, att inte ta hänsyn till dem, att klanka ned på dem eller att försöka vara händelsernas centrum.

 • Försök att komma med originella bidrag.
 • Vissa smittsam entusiasm som förmedlar den mentala bilden att du redan fått jobbet.
 • Du bör ha frågor för intervjuaren och visa intresse för företagets mål.

Slutsats om att genomgå en gruppintervju

Du bör förbereda dig mentalt för gruppintervjun. Kontrollera din ängslighet och förbered dig på de saker vi talat om idag. Att ha exceptionella tekniska färdigheter räcker oftast inte, eftersom kommunikation och emotionell intelligens är högt värderade också.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hatcher, Steve (2015). Group interview preparation: learn how to use group discussion to your advantage and be comfortable, confident, and likeable while standing out in a group interview. New York

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.