Vad kan du göra när du är olycklig i ditt jobb?

Vad kan du göra när du är olycklig i ditt jobb?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Att njuta av jobbet vi går till för att försörja oss är inte alltid lätt. Att vara olycklig i ditt jobb kan till och med vara en anledning att börja leta efter något nytt. Men eftersom arbetsmarknaden kan vara ganska komplex är det inte alltid så lätt. Allt detta förklarar varför det blivit allt vanligare med arbetsrelaterade sjukdomar.

Studier som den som publicerades i Economic Research påminner oss om något som är både logiskt och förståeligt. De anställdas personliga välmående förbättrar ett företags generella prestationsnivå. Med andra ord kommer man ta tillvara ett större humankapital om chefen uppskattar individernas individuella förmågor.

Många företag undviker att tänka på de anställda och fokuserar bara på resultaten. Det finns ekonomiska och produktiva entiteter som nästan helt är inriktade på vertikalt och traditionellt ledarskap, och som saknar emotionell intelligens. Om en anställd inte anpassar sig till denna brist på flexibilitet så kommer en annan anställd snabbt att ersätta denna person. Resultatet blir att de anställda omsätts i ett alltmer tävlingsinriktat system.

Denna arbetsdynamik, där chefen lägger större vikt vid produktionen än de anställdas välmående, och där det är viktigare att stanna kvar på marknaden än att kunna vara innovativ, ger upphov till arbetsrelaterade psykologiska tillstånd. Faktum är att arbetet är den faktor som gör oss mest stressade i livet.

Studier, som exempelvis den som publicerades i The Scientific World Journal påminner oss om att obehag på jobbet påverkar vår hälsa och alla våra levnadsvanor (mat, vila, fritid etc.). Vad kan vi göra när vi bemöts av denna situation?

“När arbetet är ett nöje är livet vackert. Men när vi blir tvingade kommer livet att bli en tortyr.”

-Maxim Gorky-

Man som sitter ned och ser bedrövad ut.

En talande studie

Att man är olycklig på jobbet innebär ofta att man är olycklig i livet. Jobbet upptar nämligen en stor del av ens tid. Faktumet att man vaknar upp varje morgon och känner ångest över att gå till sitt jobb, ger upphov till stress och dålig motivation. Genom att inte känna sig glad på jobbet går man in i ett ohälsosamt och farligt psykologiskt tillstånd.

2017 utfördes det i USA en studie för att undersöka hur tillfredsställda de anställda inom många av landets företag var. Studiens resultat var förödande:

 • 75% av alla anställda letade efter nya jobb för att kunna lämna de som de redan hade.
 • 77% ansåg att de som var bättre kvalificerade och bidrog mer till företaget blev ignorerade.
 • 44% menade att de mest kvalificerade anställda aldrig togs i beaktande.
 • 55% ansåg att de hade en dålig lön.

Denna information illustrerar vad som händer inom en stor del av arbetsmarknaden i många länder. Låt oss titta på vad som kanske får dig att känna dig olycklig i ditt jobb.

Kvinna som är olycklig i sitt jobb.

När du är olycklig i ditt jobb

 • Lönen. Lönen är huvudorsaken till att många nuförtiden inte känner sig nöjda med sina jobb.
 • Osäkerhet. Osäkerhet rörande huruvida man kommer kunna behålla sitt jobb eller inte orsakar mycket stress.
 • Typ av arbete. Den typ av arbete man utför kan orsaka mycket stress. Det kan röra sig om ett arbete som ligger långt under ens utbildningsnivå. Man kanske inte känner att man blir uppskattad för det arbete som man utför. Det kan även röra sig om rutin. Man kanske måste arbeta skift som påverkar ens hälsa och som gör det omöjligt att etablera några sociala kontakter med andra.
 • Arbetsmiljö. Denna aspekt är viktig för att man ska känna sig tillfredsställd med sitt jobb. Vissa arbetsmiljöer är väldigt tävlingsinriktade, medan andra har giftiga medarbetare.
 • Chefer med dåliga ledarskapsförmågor. Om man ska styra en organisation måste man veta hur man leder den på bästa sätt. Det innebär att man har förmågan att dra nytta av de anställdas förmågor. En bra chef uppmuntrar sina anställda och vet hur man är innovativ. Denna typ av person skapar en produktiv och respektfull miljö. Om detta inte händer i företaget kommer många anställda känna sig olyckliga.

Vad kan du göra om du är olycklig i ditt jobb?

När du är olycklig i ditt jobb så finns det två alternativ. Du kan antingen sluta på jobbet eller vänja dig vid tanke på att anpassa dig till en otacksam arbetsplats i utbyte mot en lön.

Oavsett om vi väljer det första eller det andra alternativet så kommer det alltid finnas ett tredje alternativ att tänka på. Här är några strategier som kan förbättra din situation så mycket som möjligt:

 • Relatera till personer inom organisationen som är positiva och som motiverar dig samt bidrar med bra energi. Undvik personer som infekterar dig med sitt dåliga humör och sin negativitet.
 • Ta reda på om det finns andra arbetsplatser att tillgå.
 • Om du har en chef eller annan person som är giftig och som behandlar dig illa så bör du alltid försöka upprätta så stor distans som möjligt. Att följa order som kränker dig eller som inte går i linje med dina värderingar är farligt för din fysiska och psykologiska integritet.
 • Det är viktigt att man vet hur man kopplar bort sina arbetsuppgifter när man går hem för dagen. Undvik att ta stressen med dig hem.
Man som står på en hög med stenar.

Tänk även på vilka varningstecken som finns. Det finns nämligen vissa gränser som bör få dig att fundera på att lämna ditt jobb om din hälsa påverkas. Om du inte får uppskattning för det du gör, du har en väldigt dålig lön, arbetsklimatet är dåligt och du märker hur ditt jobb påverkar alla aspekter av ditt liv, är det bäst att leta upp ett nytt jobb.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Berghe. (2011). Job Satisfaction and Job Performance at the Work Place. International Business.
 • Lutterbie, S., & Pryce-Jones, J. (2013). Measuring happiness at work place. Assessment and Development Matters. https://doi.org/10.1002/nag.830
 • Ramsay, S., Troth, A., & Branch, S. (2011). Work-place bullying: A group processes framework. Journal of Occupational and Organizational Psychology. https://doi.org/10.1348/2044-8325.002000

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.