Stress och hypertyreos: en relation med allvarliga effekter

Stress och hypertyreos: en relation med allvarliga effekter
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Det finns en väldigt nära relation mellan stress och hypertyreos. Det är inte alltid vi inser vilken effekt som kronisk stress kan ha på vår hälsa. Kortisol (det hormon som är associerat med hyperaktivitet och stress) kan i värsta fall påverka sköldkörteln.

Vi vet alla att det är vanligt att man får problem med sköldkörteln och att det kan bero på olika faktorer, som Graves sjukdom, graviditet, obalans av jod etc.

Det är dock inte alltid vi inser hur mycket våra känslor kan påverka kroppen. De kan ha en stor påverkan på metabolismen. Studier som publicerats i Thyroid Research visar att det finns en relation mellan kortisolnivåerna och TSH.

Med andra ord finns det en riskfaktor när det kommer till stress och hypertyreos. Press, ångest och konstant oro som pågår under månader eller år kan påverka sköldkörtelns funktion genom att accelerera den.

Hypertyreos utvecklas då det förekommer för mycket sköldkörtelhormon i kroppen. Graves sjukdom är en vanlig orsak, men kronisk stress kan också utlösa detta tillstånd.

Kvinna på läkarbesök.

Relationen mellan stress och hypertyreos

Varje dag ser vi allt fler diagnoser som påvisar relationen mellan stress och hypertyreos. Vi kan inte glömma bort att sköldkörteln fyller många viktiga funktioner i kroppen. Den är fundamental för att vävnaden i kroppen ska hålla sig frisk och för att kroppen ska kunna utföra metaboliska uppgifter som exempelvis syntetisering av protein.

Patienter med hypertyreos uppvisar därför ofta följande symptom:

 • Ovanlig nervositet och rastlöshet
 • Humörsvängningar som gör personen mer irriterad
 • En känsla av svaghet
 • En ökad aptit
 • Viktminskning trots att personen äter mycket
 • Problem med minnet och koncentrationen
 • Struma: ett symptom som är associerat med hypertyreos där personen får svullen hals och har problem med att svälja, dricka och prata.
 • Hårförlust eller tunnare hår
 • Tunnare hud
 • Försämrad tolerans mot värme
 • Förändringar gällande mensen
 • Hjärtklappningar
 • Insomni
Kvinna som mår dåligt på grund av stress och hypertyreos.

Sköldkörtelrelaterade problem drabbar också fler män än kvinnor. När diagnosen väl är ställd så är det dock inte alltid vi tänker på vad som kan ha orsakat det.

Det är viktigt med en lämplig behandling för att förbättra personens livskvalitet. Då det finns en direkt relation mellan stress och hypertyreos så bör vi dock vara medvetna om hur detta fungerar i kroppen.

En förändring hos sköldkörtelns antikroppar

2012 kom några holländska universitet fram till att det fanns en relation mellan stress och hypertyreos. Resultaten från studien publicerades i tidskriften Psychoneuroendocrinology. Studien visade att kortisol har en allvarlig påverkan på sköldkörteln under stressiga situationer.

 • Sköldkörtelns antikroppar började förändras och började attackera själva kroppen, vilket orsakade symptom som utmattning, sömnproblem, försämrad matsmältning, hårförlust, tunn hud etc. Det uppstår dessutom förändringar på en kognitiv nivå, vilket resulterar i koncentrationssvårigheter och humörsvängningar.
 • Personer med panikångest tenderar ofta att lida av problem med sköldkörteln.
Schematisk bild av sköldkörtel hos man.

Att motverka den hypertyreos som är orsakad av stress

Hypertyreos (oavsett om den är orsakad av stress eller inte) kommer behöva specialbehandling med läkemedel som propyltiouracil och metimazol. Det är dock olika från fall till fall. Varje patient kräver en professionell utvärdering för att läkaren ska kunna reda ut vilken som är den mest lämpliga behandlingen.

Man måste dock även veta hur man motverkar dessa tillstånd. Orsaken kommer inte alltid vara stress, för det kan också röra sig om immunförsvarssjukdomar. Då det finns vissa psykologiska tillstånd som kan ge upphov till metaboliska förändringar bör vi dock veta hur man hanterar dessa situationer:

 • Begränsad stress över tid har inte någon effekt på sköldkörteln. Problemet är snarare den kroniska stressen som vi inte bemöter eller hanterar. Vi bör därför spendera en viss tid varje dag med att försöka reda ut eventuella orosmoment som vi kan tänkas ha. Lämna inte åt morgondagen det som stör dig idag.
 • Ge dig själv kvalitetstid. Man bör ägna minst två timmar åt sig själv under dagen. Fysisk träning eller tekniker som mindfulness är väldigt effektiva för att hantera stress.
 • Tänk dessutom på kosten och att förbättra dina levnadsvanor. Fokusera på kvalitetsvila och positiva sociala relationer.

Då det finns en relation mellan stress och hypertyreos är det viktigt att man tänker på att ta hand om sina känslor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.