Förhållandet mellan reumatism och negativa känslor

Förhållandet mellan reumatism och negativa känslor
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Reumatism är en sjukdom som kan drabba alla leder i den mänskliga kroppen. Den framkallar väldigt obehagliga symptom, som ihärdig smärta, inflammation, minskad rörlighet och stelhet i de drabbade områdena. Ingen vet egentligen vad som orsakar det. Det finns dock forskning som belyser förhållandet mellan utvecklingen av reumatism och negativa känslor.

Psykologi blev viktigt i studierna runt den här sjukdomen redan i början på 1900-talet. Ingen tog det dock särskilt seriöst förrän på 1950-talet. Vid den tiden klassades reumatism som en av de viktigaste psykosomatiska sjukdomarna. Från och med då har det gjorts mycket forskning på området.

Reumatism och negativa känslor

I den här artikeln kommer vi att tala om allt vi känner till angående förhållandet mellan reumatism och negativa känslor. Vi kommer också gräva djupare i de viktigaste karaktärsdragen hos den här sjukdomen. Dessutom kommer vi att ge lite råd om hur man bättre samexisterar med den.

Symptomen uppstår i de viktigaste lederna i kroppen. De hårdast drabbade är lederna i fingrarna och händerna. Reumatism kan dock uppstå överallt i kroppen där två eller fler ben möts.

Hand med reumatism

Det är även möjligt att finna symptom på reumatism i följande områden:

 • Armbågar
 • Knän
 • Axlar
 • Nacke
 • Käke
 • Fotleder
 • Fötter
 • Höfter

Symptomen på sjukdomen beror i stort på personen som lider av sjukdomen. De vanligaste symptomen är dock svullnad, försämrad rörlighet, en brännande känsla, överkänslighet och smärta. Vi tar en närmare titt på varje symptom.

1. Svullnad

Det första symptomet på reumatism är ofta svullnad i den drabbade leden. Den kan förvärras på grund av allvarlighetsgraden av varje fall. När den här sjukdomen inte är allvarlig kan svullnaden minska av sig själv. Normalt sett ackompanjeras svullnaden av smärta i allvarligare fall.

2. Försämrad rörlighet

Generellt sett är det svårare att röra våra leder om de ökar i storlek. När symptomen blir allvarliga kan personen finna det svårt att utföra vissa aktiviteter som följd av de svullna lederna.

3. Brännande känsla

Övriga symptom på reumatism ackompanjeras ofta av en obehaglig brännande känsla i de drabbade områdena. I de flesta fall representerar detta enbart ett lätt obehag. Tillsammans med de andra kan det dock bli en belastning.

4. Överkänslighet

Förutom de andra symptomen vi talar om kan människor med reumatism också lida av ökad känslighet i de drabbade lederna. Detta orsakar också mer smärta.

5. Stark smärta

Det värsta symptomet som människor med reumatism beskriver är stark smärta varje gång de utför särskilda rörelser. De kan också känna smärta när de mottar minsta stöt mot en drabbad led. Smärtan kan vara så svår att leva med att den kan förhindra offret att leva ett normalt liv.

Smärta i knäet

Förhållandet mellan reumatism och negativa känslor

Vi har visat vad sjukdomen handlar om och dess symptom. Men vad är nu deras förhållande till negativa känslor? Nyligen utförd forskning visar att vissa känslomässiga tillstånd kan förvärra de problematiska symptomen på den här sjukdomen. De ökar dessutom risken för en person att få reumatism från första början.

Av alla känslor som vi kan känna är de som relateras mest till den här sjukdomen depression, ångest och ilska. Motsatt gäller att drag som effektivitet och motståndskraftig personlighet normalt sett korrelerar med mindre allvarliga symptom.

Det finns ingen känd orsak till den här sjukdomen. Förhållandet mellan reumatism och negativa känslor är dock väldokumenterat. Det är därför som många läkare väljer att arbeta på sina patienters känslomässiga och psykologiska nivåer. De anser i och med rönen att det är den bästa behandlingen för reumatism.

Hantera reumatism och negativa känslor

Läkare menar att när patienter med reumatism arbetar på sitt känslomässiga uttryck och medkänsla så lindrar de sina symptom. Även om symptomen inte försvinner helt och hållet för det mesta, har många patienter funnit att träning av deras känslor och att vara mer självmedvetna avsevärt har förbättrat deras liv.

Det är därför det är viktigt att ha rätt hanteringsmekanismer för att möta den här sjukdomen. Om du lider av symptomen vi diskuterat i den här artikeln, eller om du känner någon som gör det, tveka inte att gå till en specialist på mental hälsa. En bra terapeut kan hjälpa dig att hantera även de mest akuta symptomen hos den här sjukdomen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Josefsson and Gard: Women’s experiences of sexual health when living with Rheumatoid Arthritis – an explorative qualitative study. BMC Musculoskeletal Disorders 2010 11:240.
 • Kasle S, Wilhelm MS, Zautra AJ. Rheumatoid arthritis patients’ perceptions of mutuality in conversations with spouses/partners and their links with psychological and physical health. ArthritisRheum (ArthritisCare Res) 2008;59(7):921-8.
 • Meenan, R.F., Yelin, E.H., Nevitt, M. y Epstein, W.V. (1981). The impact of chronic disease: A sociomedical profile of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatism, 24, 544-549.
 • Torres, I. Y. P. Estrés y su influencia en las enfermedades psicosomáticas.
 • Lunazzi de Jubany, H. A. (2006). La alexitimia en la artritis reumatoidea (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).
 • Hernández-Flórez, D., & Valor, L. (2018). IL-6: su papel en la patogenia de la artritis reumatoide. Consecuencias clínicas. Reumatol. clin., Supl.(Barc.), 7-10.
 • Armas Rodríguez, W. E., Alarcón Medina, G. A., Ocampo Dávila, F. D., Arteaga, C. M., & Arteaga Paredes, P. A. (2019). Artritis reumatoide, diagnóstico, evolución y tratamiento. Revista Cubana de Reumatología21(3).http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962019000300013
 • Redondo Delgado, M. M., León Mateos, L., Pérez Nieto, M. A., Jover Jover, J. A., & Abasolo Alcázar, L. (2008). El dolor en los pacientes con artritis reumatoide: variables psicológicas relacionadas e intervención. Clínica y Salud19(3), 359-378.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.