Förhållandet mellan reumatism och negativa känslor

Förhållandet mellan reumatism och negativa känslor

Senaste uppdateringen: 20 oktober, 2019

Reumatism är en sjukdom som kan drabba alla leder i den mänskliga kroppen. Den framkallar väldigt obehagliga symptom, som ihärdig smärta, inflammation, minskad rörlighet och stelhet i de drabbade områdena. Ingen vet egentligen vad som orsakar det. Det finns dock forskning som pekar på förhållandet mellan utvecklingen av reumatism och negativa känslor.

Psykologi blev viktigt i studierna runt den här sjukdomen redan i början på förra århundradet. Ingen tog det dock särskilt seriöst förrän på 50-talet. Det året klassades reumatism som en av de viktigaste psykosomatiska sjukdomarna. Från och med då har det gjorts mycket forskning på området.

I den här artikeln kommer vi att tala om allt vi känner till angående förhållandet mellan reumatism och negativa känslor. Vi kan också gräva djupare i de viktigaste karaktärsdragen hos den här sjukdomen. Dessutom kommer vi att ge lite råd om hur man bättre samexisterar med den.

Symptom på reumatism

Symptomen uppstår i de huvudsakliga lederna i kroppen. De hårdast drabbade är lederna i fingrarna och händerna. Reumatism kan dock uppstå överallt i kroppen där två eller fler ben möts.

Hand med reumatism

Det är möjligt att finna symptom på reumatism i följande områden:

  • Armbågar
  • Knän
  • Axlar
  • Nacke
  • Käke
  • Fotled
  • Fötter
  • Höfter

Symptomen på sjukdomen beror i stort på personen som lider av sjukdomen. De vanligaste symptomen är dock svullnad, brist på rörlighet, en svidande känsla, överkänslighet och smärta. Vi tar en närmare titt på varje symptom.

1. Svullnad

Det första symptomet på reumatism är ofta svullnad i den drabbade leden. Den kan förvärras på grund av allvarlighetsgraden av varje fall. När den här sjukdomen inte är allvarlig kan svullnaden minska av sig själv. Normalt sett ackompanjeras svullnaden av smärta i allvarligare fall.

2. Brist på rörlighet

Generellt sett är det svårare att röra våra leder om de ökar i storlek. När symptomen blir allvarliga kan personen finna det svårt att utföra vissa aktiviteter som följd av de svullna lederna.

3. Brännande känsla

Symptom på reumatism ackompanjeras ofta av en obehaglig brännande känsla i de drabbade områdena. I de flesta fall representerar detta enbart ett lätt obehag. Tillsammans med de andra kan det dock bli en belastning.

4. Överkänslighet

Förutom de andra symptomen vi talar om kan människor med reumatism också lida av ökad känslighet i de drabbade lederna. Detta orsakar också mer smärta.

5. Stark smärta

Det värsta symptomen som människor med reumatism beskriver är stark smärta varje gång de utför särskilda rörelser. De kan också känna smärta när de mottar minsta stöt mot en drabbad led. Saken är den att smärtan kan vara så svår att leva med att den kan förhindra offret att leva ett normalt liv.

Smärta i knäet

Förhållandet mellan reumatism och negativa känslor

Vi har visat vad sjukdomen handlar om och deras symptom. Men vad är nu deras förhållande till negativa känslor? Nyligen utförd forskning visar att vissa känslomässiga tillstånd kan förvärra de problematiska symptomen på den här sjukdomen. De ökar dessutom risken för en person av att drabbas av reumatism överhuvudtaget.

Av alla känslor som vi är kapabla till är de som relateras mest till den här sjukdomen depression, ångest och ilska. Motsatt gäller att drag som effektivitet eller motståndskraftig personlighet normalt sett lider av mindre allvarliga symptom.

Verkligheten är att det finns ingen känd orsak för den här sjukdomen. Förhållandet mellan reumatism och negativa känslor är dock väldokumenterat. Det är därför som många läkare väljer att arbeta på sina patienters känslomässiga och psykologiska nivåer. De anser på grund av rönen att det är den bästa behandlingen för reumatism.

Doktorer menar att när patienter med reumatism arbetar på sitt känslomässiga uttryck och medkänsla så förbättras deras symptom. Även om symptomen inte försvinner helt och hållet för det mesta, har många patienter funnit att träning av deras känslor och att vara mer självmedvetna avsevärt har förbättrat deras liv.

Det är därför det är viktigt att ha rätt hanteringsmekanismer för att möta den här sjukdomen. Om du lider av symptomen vi diskuterat i den här artikeln, eller om du känner någon som gör det tveka inte att gå till en specialist på mental hälsa. En bra terapeut kan hjälpa dig att hantera även de mest akuta symptom på den här sjukdomen.

Detta kanske intresserar dig
Psykofysiologiska åkommor: känslor och kroppen
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Psykofysiologiska åkommor: känslor och kroppen

Psykofysiologiska åkommor är sjukdomar och tillstånd som orsakas av starka känslor, såsom ångest, ilska och sorg. Lär dig mer om dem i denna artike...