Inflytandet mental hälsa har på utvecklingen av cancer

Inflytandet mental hälsa har på utvecklingen av cancer

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Alla är vi medvetna om skadan cancer har på den fysiska hälsan. När den diagnostiserats görs en behandlingsplan för att tackla och övervinna den, men folk tänker ofta inte på vikten av det psykologiska välmåendet under processen.

Att lida av en sjukdom som cancer kan influera utvecklingen av psykologiska sjukdomar. Personer med cancer löper högre risk att drabbas av psykologiska och emotionella åkommor än andra. Men vilka faktorer relaterade till cancer spelar en roll i den mentala hälsan?

“Det viktigaste inom sjukdom är att aldrig tappa hoppet.”

-Nikolai Lenin-

Psykologiska åkommor och cancer

Generellt påverkar sjukhusvistelse utvecklingen av anpassningsstörningar. Det minskar även den fysiska förmågan och gör att folk känner sig som en börda för andra. Men inte bara det, för samma sak sker med den inledande anpassningen till behandlingen, patientens tidigare erfarenhet med stress och uppfattningen av socialt stöd.

Deprimerad kvinna med cancer

För att specificera ännu mer spelar patientens ålder och sjukdomens skede en viktig roll när det kommer till depression. Andra faktorer inkluderar fysiska bieffekter på behandling, en historia med psykologiska problem och en uppfattning av låg socialt stöd.

“Cancer kan aldrig ta ifrån mig alla mina fysiska förmågor. Den kan inte röra mitt sinne, den kan inte röra mitt hjärta, den kan inte röra min själ.”

Jim Valvano

Det finns även en risk för självmordsbenägenhet. Risken ökar om patienten befinner sig i ett senare skede av sjukdomen och har en dålig prognos. Närvaron av depression, känslor av hjälplöshet, ökade fysiska symptom, en historia av psykoterapi och tidigare självmordsförsök är också riskfaktorer.

Avslutningsvis har man noterat högre prevalens av ångestsyndrom hos patienter med cancer. Att vara yngre, uppvisa ångesttendenser och uppleva personliga svårigheter, spelar en roll i den ökade risken för att få ett ångestsyndrom. Fysiska faktorer kan dock också göra det, såsom sjukdomens skede, behandlingsproblem, återfall, bortstötning av medicin och ohanterlig smärta.

Olika läkemedel

Vikten av psykologiskt välmående i bekämpning av cancer

Med tanke på att patienter med cancer uppvisar högre risk att drabbas av mentala (och fysiska) hälsoproblem, är det viktigt att vara medveten om möjliga problem. Utöver åkommorna vi nämnt är det vanligt med känslomässig ångest och sorg.

Men hur påverkar psykologiska problem din generella hälsa? De är ytterligare en risk eftersom de kan vara en direkt orsak till olika fysiska komplikationer. Depression kommer till exempel tillsammans med en försämring av levnadsvanorna och kan göra att patienten överger sin behandling.

“Cancer är en sjukdom där patienten till stor del kan bidra med hjälp om han eller hon lyckas hålla var sin moral och sitt hopp.”

-George Carman-

Generellt kan dessa ytterligare svårigheter få patienter att behöva mer medicinska tjänster. De påverkar även hur bra patienterna håller sig till behandlingsplanen och kan göra det svårare för dem att ta beslut. De kan bli mer missnöjda med vården de får eller kräva för mycket.

Det är därför det är hjälpsamt att vara uppmärksam på den mentala hälsan hos patienter som diagnostiserats med cancer. Om relaterade varningstecken finns närvarande så rekommenderar vi att du talar med en psykolog som specialiserar sig på detta fält. Det finns ingen bättre som kan utvärdera patienten eller schemalägga terapimöten för att hjälpa denne bibehålla stark mental hälsa. Som vi sett kan detta ha väldigt positiv påverkan på prognosen.

Rosa bandet

Aktiva hanteringsstrategier

Patienten kan framförallt lära sig aktiva hanteringsstrategier och sätt att förändra sitt beteende. På så sätt kommer han eller hon kunna konfrontera alla känslor som uppstår av situationen på ett mer anpassningsbart sätt och reglera dem bättre. Detta har visat sig göra det lättare att följa behandlingen. Detta leder i sin tur till bättre kliniska resultat. Därmed kan en förbättring av patientens livskvalitet åstadkommas med ett psykologiskt ingripande.

Bilder från Cristianosoy, Slack och PDPics.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.