Reumatism: symptom, orsaker och behandling

Reumatism: symptom, orsaker och behandling
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av María Hoyos

Senaste uppdateringen: 04 mars, 2024

Ungefär 0,5-0,8 % av världens befolkning har någon form av reumatisk artrit. Sjukdomen kallas enbart reumatism i dagligt tal och många får aldrig någon diagnos. Det svenska Reumatikerförbundet har nära 50 000 medlemmar, vilket ger en fingervisning om hur utbrett detta problem är.

Den drabbar mestadels kvinnor i åldrarna 30-50 och sänker patientens livskvalitet avsevärt genom att minska ledrörligheten. Den är också smärtsam, och de enklaste små rörelser kan orsaka smärta. Smärtan och begränsningen av rörligheten gör att detta tillstånd allvarligt kan påverka även det mentala välmåendet. Det är anledningen till att vi valt att tala om detta problem.

Termen har grekiska rötter och betyder “ledinflammation”, vilket är det grundläggande karaktärsdraget för sjukdomen. Även om det kan angripa hela kroppen så är inflammationen vanligast i lederna och ackompanjeras ofta av muskelsmärta och feber.

Vad är reumatism?

Artrit är ledinflammation. Termen reumatisk är en generell term som refererar till motsvarande smärta i leder, ben, brosk, muskler, ligament, senor och bindväv.

Ursprunget för reumatism är okänt. Det beskrev först i sekelgamla kliniska texter, men vi har fortfarande inte identifierat en tydlig orsak.  Läkarna tror dock att immunsvaret är inblandat. Därför anses det vara en autoimmun sjukdom. Faktum är att vissa riskfaktorer bör has i åtanke.

Hand med reumatism

Det är en degenerativ sjukdom, vilket innebär att symptomen oundvikligen blir svårare med tiden. Det bästa du kan göra är att stilla smärtan. Lederna hos en reumatismpatient blir deformerade så pass att de positionerar sig i obekväma ställningar och fastnar där. Detta innebär att de drabbade av sjukdomen lider av minskat självgående och får svårt att leva som de var vana vid.

Riskfaktorer för reumatism

De största riskfaktorerna är genetiska: runt 60% av fall av reumatism har genetiska faktorer. Detta innebär att om du har släktingar (speciellt föräldrar) som har sjukdomen, löper du högre risk att få den.

En annan risk faktor vi nämnde är patientens kön. Kvinnor löper två till tre gånger så hög risk att bli drabbade av reumatism. Denna skillnad tros vara relaterad till östrogen, som stimulerar immunsystemet. Ett annat relaterat hormon är testosteron. Män med höga testosteronnivåer är också mer mottagliga för sjukdomen.

Effekter på kroppen

Reumatism angriper främst lederna. Under det första stadiet av sjukdomen kan du bara se symptomen i blodomloppet, där fler antikroppar än normalt produceras.

I den andra fasen manifesterar sig det vanligaste symptomet, som är inflammation av lederna. Detta är nyckeln till att ställa diagnosen. Det andra stadiet innefattar vanligtvis den karaktäristiska tillväxten av de synoviala lederna. Det tredje stadiet innefattar kronisk inflammation. I detta skede börjar ben- och broskstrukturen som omger leden sakta att brytas ned.

Bara för att reumatism föredrar lederna behöver det inte innebära att det är det enda området som blir drabbat. Andra områden och system i kroppen kan också bli påverkade. Anemi är ett exempel på konsekvenser av reumatism, liksom lungsäcksinflammation, lungfibros och lungknutor.

Värk i lederna kan vara reumatism

Behandling av reumatism

Några av de vanligaste behandlingarna inkluderar antiinflammatoriska mediciner som verkar på de drabbade områdena. I ett tidigt skede kan vissa specifika övningar hjälpa till att skjuta upp en allvarligare inflammation. Andra rekommendationer inkluderar förändringar i kosten och att man slutar med ohälsosamma vanor som rökning och alkohol.

Som vi har förklarat finns det i nuläget inget botemedel, vilket gör alla behandlingar till lindrande bromsåtgärder. Detta innebär att medicinerna som man använder för att behandla sjukdomen bara skjuter upp de slutliga faserna av sjukdomen. Detta hjälper patienten att bibehålla sin normala rytm i det dagliga livet så länge som möjligt. Eftersom det är en degenerativ sjukdom är det dock svårt att behålla normaliteten efter en viss punkt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.