Vad politiker säger med icke-verbalt språk

Vad politiker säger med icke-verbalt språk
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 30 januari, 2023

Många av de mest populära politikerna använder ett distinkt verbalt språk för att kommunicera med sina väljare. När det gäller masskommunikation kan dock gester och icke-verbalt språk faktiskt ha mycket större effekt än själva orden.

Folkmassor har inte långt uppmärksamhetsspann när de lyssnar på politiker. De kommer ihåg det övergripande budskapet hos orden. De fokuserar mest på budskap som förmedlas i form av slagord. Å andra sidan har ledarens image en stor inverkan.

Kommunikationsspecialisterna hos varje parti är mycket noggranna med detta. Hur politikerna klär sig, deras tonfall och deras ansiktsuttryck tas med i beräkningen. Även deras gester leder till en särskild känsla för dem.

“Ju mer dolda en politikers begär är, desto mer pompös blir i allmänhet kvaliteten hos hans språk.”

Aldous Huxley

Politiken blir alltmer blandad med underhållning. TV-debatter har blivit avgörande faktorer vid val i många länder. Medierna har nästan aldrig haft så stor inverkan på antalet röster. Och de flesta medborgare håller fast vid traditioner och känslor när det kommer till att delta i sitt lands politik.

Forskare har plockat upp sju gester som är vanliga hos politiker som lyckas få sympati från massorna. Dessa uppföranden finns även hos andra typer av ledare, som affärsmän, chefer eller TV-personligheter. De har också lagt märke till andra gester som avslöjar dolda meddelanden. Vi berättar om dem nedan.

Sju effektiva gester politiker använder

Människor associerar omedvetet människor som använder vissa gester med en känsla av att de är mäktiga. Naturligtvis gäller detta för de politiska ledarna. Vissa politiker gör dem naturligt medan andra måste öva tills de gör det. Här är exempel på icke-verbalt språk som dessa människor använder:

  • De rynkar inte sina pannor. En avslappnad panna tyder på kontroll över situationen. Det ger en känsla av självförtroende och säkerhet. Å andra sidan visar en rynkad panna tecken på spänning och obehag.
  • De tittar rakt in i människors ögon. Eller rakt mot kameran när det kommer till TV. Människor är mer benägna att tro på människor som tittar dem i ögonen.
  • Lugn och konsekvent andning. Detta är ett tecken på självkontroll och övertygelse om vad de säger. Det betyder att de inte snubblar på sina ord eller blir andfådda. Det indikerar att de “håller huvudet kallt” eller är “eftertänksamma” och intelligenta.
  • Avslappade händer och fingrar. Till skillnad från vad många människor tror kan knutna nävar, pekande fingrar och andra liknande gester leda till brist på förtroende. Avslappade händer antyder dock intimitet och värme.
  • Inget nervöst rörande på sina ben och fötter. Detta sänder meddelanden om styrka, säkerhet och öppenhet.
  • De rör inte vid sina ansikten. När människor ser någon röra sitt ansikte medan de ger ett tal tolkar de det som om personen ljuger eller känner sig förvirrad.
  • En genomtänkt och balanserad hälsning. Folk pratar om hur pålitliga ledare alltid ger en vänlig vinkning till alla. Om de är framför många människor tittar de i alla riktningar och vinkar.

Vad människor förväntar sig av sina politiska ledare nuförtiden är en slags skyddande, pålitlig vän. Det är detsamma med företagsledare eller någon som har en ställning av ledarskap och makt.

Annat icke-verbalt språk politiker använder

Politiker och ledare skapar alltid en visuell inverkan med deras närvaro. Det är deras första handling av kommunikation med sina anhängare. Bakom den visuella effekten finns fyra områden som har stor inverkan: ansiktsuttryck, kroppsspråk, klädsel och förmågan att ge ett städat intryck. Alla dessa element ingår i icke-verbalt språk och skapar ett “intryck”, det vill säga de lämnar ett märke i vårt medvetande.

Donald Trump och Hillary Clinton debatterar

När det finns ett dolt meddelande finns det element i icke-verbalt språk som avslöjar det. Här är några av dem:

  • För mycket blinkande. Neurologiskt tyder detta på att personen är i sitt huvud och tänker på något sätt att ta sig ut för att denne känner sig fångad. Det är en vanlig gest hos politiker som måste prata om ett ämne som de inte känner sig bekväma med.
  • Spänningar i käkmusklerna. Detta yttrar sig som problem med att uttrycka ord eller som överdriven stelhet i underdelen av deras ansikte. De är rädda för att andra ska få reda på vad de tycker eller känner om något.
  • Att pausa i en sekund för att ta ett andetag. Det här är en gest som avslöjar de oärliga politikerna. Det antyder en konflikt mellan vad de säger och vad de tycker. Pokerspelare gör detta för att försöka gissa vad den andre har “på handen”.

Politikers inflytande

Politiker använder masspsykologi i allt högre utsträckning för att kunna påverka sina väljare. Det är ett subtilt vapen, men det är mycket effektivt. Människor använder ibland icke-verbalt språk som ett kommunikationsverktyg, och andra gånger som ett sätt att manipulera. Genom att veta hur du tolkar kroppsliga uttryck hos ledare, kommer du följaktligen att vara bättre rustad att kontrollera det inflytande de kan ha över dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.