Indirekt språk kan orsaka mycket skada

Indirekt språk kan orsaka mycket skada

Senaste uppdateringen: 24 december, 2022

Den berömda och framgångsrika skådespelaren och komikern Grouch Marx myntade uttrycket “dessa är mina principer, och om du inte tycker om dem… så har jag andra”. Han var en fantastisk komiker som, genom att använda indirekt komedi, sade allt han ville oavsett vem han irriterade. Indirekt språk kan vara användbart för att få folk att skratta, vilket gör att det verkar roligt och det är det.

Men det kan bli till ett problem när det används i ett annat sammanhang där du försöker uttrycka något viktigt. I ett sådant sammanhang, där meddelandets innehåll är speciellt viktigt, använder folk indirekt språk eftersom de inte känner sig tillräckligt säkra på vad de säger.

Om indirekt språk inte används på rätt sätt och i rätt sammanhang kan det orsaka stor skada. Genom att använda ett manipulativt språk kan du därför förstöra dina viktigaste relationer.

Vad är indirekt språk och varför är det skadligt?

Indirekt språk definieras som ett uttryck som används för att få någon att förstå något, men utan att säga det precist eller klart. Detta är den mest accepterade meningen.

Med andra ord kan indirekt språk vara roligt…eller inte. Om du tittar på en studie av professor James K. McNulty, slog han fast att höga förväntningar kan förstöra lyckan hos par vars band inte är fasta eller fria.

Vad har McNultys studie att göra med indirekt språk? Enligt honom kan höga förväntningar inom äktenskap eller förhållanden leda till personliga besvikelser eller besvikelser inom relationen. Allt detta leder till en kedjereaktion med negativa reaktioner inom kommunikationen.

Par i diskussion

Slutsatser rörande indirekt språk

Dessa besvikelser ledde McNulty till att slå fast att det är väldigt viktigt att man är direkt när man ber om förändring från en partner. Du måste kommunicera klart om du vill motivera personen till att göra en förändring.

När folk använder subtila och oförskämda kommentarer så kommer de enligt McNulty skapa en indirekt fientlighet och sarkasm som tar kontroll över relationen. Detta skapar en miljö full av negativitet och det blir svårare att lösa konflikter. Detta är väldigt destruktivt.

Att inte vara tillräckligt direkt är ett problem i relationens kommunikationskanaler. Det är en grogrund för tystnad, aggression och distans. Enligt denna studie har det sårat ett stort antal par.

“Du bör inte prata cyniskt alltför ofta, men du bör alltid vara cynisk.”

Walter Serner

Andra intressanta fall

Andra studier har gått mycket djupare in på problem som är relaterade till detta. 1956 föreslog antropologen Gregory Bateson att man genom att ta emot upprepade förolämpningar över tid, samtidigt som man får ett motsägande icke-verbalt meddelande, kan leda till ångest och även schizofreni.

Detta innebär inte att du inte kan använda indirekt språk i din vardagskommunikation. Det behöver inte vara något patologiskt. Du kan använda det då och då, om du har i åtanke att du lägger en slöja över dina meddelanden, vilket gör det svårare för dem att nå den andra personen.

Hur man använder det på ett logiskt sätt

Det finns såklart bra sätt att använda detta på. Låt oss titta på några idéer från McNulty, Bateson och coach Victor Pacheco, som också har arbetat med detta ämne:

  • I relationer med minst två personer är det nödvändigt att lägga grunden för en respektfull och hälsosam kommunikation. Tänk innan du talar och försök inte att såra andra som ett sätt att försvara dig själv.
  • Var ärlig och direkt i alla dina relationer. Om du använder ett indirekt språk för att undvika att såra någon, eller för att faktiskt såra någon, kommer du att skada kommunikationen, springa iväg från problemet, och bryta harmonin mellan er. Du kan använda indirekt språk, men kom ihåg vad detta är: ett oklart meddelande. Du är därför ansvarig om den andra personen inte förstår dig.
  • Tänk innan du talar. På det sättet kommer du att veta vad det är du säger, och du kommer lära dig att respektera den andra personens synsätt, och ni kommer ha mer berikande diskussioner som leder till värdefulla slutsatser.
Par som dricker kaffe

Kom ihåg att använda det med måtta, när du känner till vilken miljö du befinner dig i och du har en gemensam grund med den andra personen. Annars kan ni komma att skapa en grogrund som kan skada relationen inom några månader. Är det vad du vill?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.