Måleri: En kreativ terapi

Måleri: En kreativ terapi

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

I Ken Robinsons bok The Element berättar han följande historia om måleri: En skollärare hade en konstlektion och i den bakre änden av klassrummet satt en liten flicka. Hon var vanligtvis aldrig uppmärksam, förutom under konstlektionerna. Flickan ritade i 20 minuter uppslukad av sina tankar och läraren frågade vad hon ritade.

Den lilla flickan svarade: “Jag ritar Gud”. Läraren sade: “Men ingen vet hur Gud ser ut”, och den lilla flickan svarade: “Snart kommer de veta det”. Denna berättelse visar oss vikten av att rita och måla, och hur dessa aktiviteter kan användas som en form av terapi för att sammankoppla med världen.

“Konst är ett uttryck av våra djupaste känslor genom den lättaste vägen.”

Albert Einstein

Vad är konstpsykologi?

Konstpsykologi är en gren av psykologin som tillägnats studiet av fenomenen skapande och artistisk uppskattning från ett psykologiskt perspektiv. Det finns många aspekter som sammankopplar konstpsykologi med psykologi rent generellt, såsom uppfattning, känslor, minne, tanke och språk.

Många psykoterapeuter har bevisat de fördelaktiga effekterna från konst när det kommer till att hjälpa personer med psykiska besvär. Detta på grund av det faktum att konst i alla dess former (måleri, dans, musik, skrift, teater etc.) frigör en persons subjektivitet. Därför kan vi använda det för konfliktlösning, kommunikationsproblem, svårigheter att uttrycka oss och många andra psykologiska aspekter.

Terapeutiskt måleri

Fördelarna med terapeutiskt måleri

Att måla på duk, en bit papper eller någon annan yta som låter oss uttrycka oss själva, kan vara ett utmärkt sätt att manifestera känslor och tankar för personer som behöver kommunicera, men som inte kan göra det på något annat sätt. Det är en typ av alternativ och naturlig terapi som kan ha många fördelar, såsom följande:

Förbättrad kommunikation

Personer som börjar med terapeutiskt måleri tenderar att vara blyga och tillbakadragna, samt ha svårigheter att kommunicera med sin familj och till och med sina terapeuter. Men genom måleri lyckas blyga personer släppa ut sin kreativitet och uttrycka känslor.

“Det handlar inte om att måla livet, det handlar om att få din målning att komma till liv.”

-Paul Cézanne-

Måleri stärker självkänslan

När terapeutiskt måleri utförs i en icke tävlingsinriktad, avslappnad och behaglig miljö, kan en patient nå stora personliga mål, uppmuntrad av psykologen. Detta kommer stärka personens självkänsla. Denna aspekt kan vara viktig för personer som har problem med medberoende och trauman, eller de som behöver stärka sitt självgående och lära sig att älska såväl som värdera sig själva.

Förbättrad motorik

Precis som när du spelar ett instrument lär du dig genom hantering av en pensel eller penna att reglera dina handrörelser och att utveckla cerebrala kopplingar som relaterar till denna förmåga. Hos vuxna kan måleri hjälpa till att förbättra finmotoriken.

Hjärnstimulans

Genom att rita och måla stimulerar vi båda halvorna av hjärnan – både den högra och den vänstra. Den vänstra är den logiska och rationella sidan, medan den högra associeras med vår kreativitet och våra känslor. Allt handlar om att låta fantasin flyga fritt, så att våra djupaste tankar också kan andas.

Hjärnans halvor

Måleri kräver koncentration

Att hänge sig åt måleri eller en annan form av artistiskt skapande kräver koncentration. Måleri är ett petigt arbete som låter oss glömma våra omgivningar och bara bli bortsvepta. Det får tiden att passera utan att vi märker det.

Tillståndet av hög koncentration är känt som alfa, och har undersökts i flertalet studier. Detta är ett tillstånd där en del av vår hjärna är medveten, medan den andra tar fram vårt undermedvetna. Samma tillstånd kan nås genom bön, meditation och musik.

Känslomässig intelligens

Känslor är en väldigt viktig del av vår kreativitet. Genom måleri kan vi låta känslorna flöda och uppleva lycka, kärlek, empati och frid. Avslappningen som vi uppnår genom måleri hjälper oss att få en balans mellan hjärta och sinne.

“En sann målare är en som kan måla extraordinära scener mitt i en tom öken. En sann målare är en som tålmodigt kan måla ett päron omgiven av historiens tumult.”

-Salvador Dali-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.