Det märkligaste fenomenet hos vårt minne

Det märkligaste fenomenet hos vårt minne

Senaste uppdateringen: 09 april, 2024

Det mänskliga minnet är inte som en dator. Det är inte en enkel databas där data lagras och konsulteras vid en senare tidpunkt när den behövs. Den mänskliga hjärnan är inte bara intellekt, vilket är anledningen till att minnen inte lagras som objektiv och oföränderlig data. Tvärtom; minnen inkluderar fantasi, känslor och organisationen av den här informationen. Kort sagt är vårt minne också kreativt.

Hos människor kan vi inte ens tala om en form av minne. Det finns flera och alla har sina egna egenskaper. Det är semantiskt minne, som bevarar språket, och episodiskt minne, som registrerar händelser och situationer. Det finns även kort-, medellångt- och långsiktigt minne.

Inom alla slags minnen utövar känslor ett starkt inflytande. De saker som ger oss glädje är mycket bättre ihågkomna än frustrerande eller traumatiska situationer. Vi minns och glömmer beroende på hur vi känner och vad vi behöver för att leva och överleva.

Denna funktion kan förändras. Det finns flera sjukdomar relaterade till minnet som kan vara värda att känna till. De vanligaste är amnesi (minnesförlust) och hypermnesi.

Typisk amnesi drabbar vårt minne hårt

Detta är en partiell eller fullständig oförmåga att minnas något. Det inkluderar även funktioner för att komma ihåg och behålla information. Vid väldigt svåra fall kan amnesi orsaka att alla minnen, eller nästan alla, glöms bort. I lindriga fall är det enbart vissa fakta eller någon erfarenhet av det förflutna som vi glömmer bort.

Lakunär amnesi

Detta hänvisar till en typ av partiell amnesi som raderar inlärda episoder under vissa perioder från minnet. Det kan vara minuter, timmar eller dagar. Det är vad som populärt kallas “blackout” och det uppkommer av olika orsaker. Det kan ha varit en fysisk eller känslomässig chock eller trauma som orsakat det. Det kan även uppstå från missbruk av alkohol eller andra psykoaktiva droger.

Framkallad amnesi

Detta är en form av amnesi där man glömmer namnen på föremål eller personer. Personer som lider av det känner igen objektets egenskaper och kan definiera dem, men vet inte hur man ska namnge objektet i sig.

Samma sak händer om någon glömmer en persons namn: personen vet vem han eller hon är och allt som hör till denna person, men är oförmögen att komma ihåg dennes namn. Om den drabbade har presenterats fel namn kommer det att finnas ett säkert subjektiv att referera till om att ett misstag har gjorts. Men personen kommer fortfarande inte komma ihåg själva substantivet som det verkligen motsvarar.

Affektiv amnesi

Denna typ av amnesi inträffar när det finns starka emotionella eller affektiva faktorer som påverkar minnet. Det är typiskt för människor som glömmer allt som är avgörande precis innan en tenta. Sådan är den oro som påverkar minnesfunktioner och orsakar en mental blockering.

Hypermnesi – när vårt minne verkar gå på högvarv

Detta är en onormal ökning i förmågan att komma ihåg. Till skillnad från amnesi, verkar det som om all information är helt tillgänglig. Generellt är det ett tillstånd som uppstår hos personer med epilepsi eller som har en nära döden-upplevelse.

Minnet är ännu en av de fascinerande realiteter som påminner oss om den mänskliga hjärnans oändliga horisont.

Bild från Landahlauts.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.