Medvetet lyssnande: en generös handling

Lär dig om medvetet lyssnande och visa intresse för andra genom att utöva det.
Medvetet lyssnande: en generös handling
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

När en person talar till oss så förväntar han sig att vi är uppmärksamma. Han vill att vi skjuter vår oro åt sidan för en minut så att vi kan fokusera på hans berättelse. I den stunden kräver personen medvetet lyssnande. Det innebär att vi ger talaren våra kognitiva resurser. Det förklarar varför vissa ser på medvetet lyssnande som en generös handling.

Alla har vi talat med någon som avbryter oss med fraser som “I mitt fall är det annorlunda, eftersom…”, “Du borde ha gjort så här istället…” eller “Jag gick igenom samma sak när…”. Ibland har deras svar inte ens något att göra med vad vi talar om.

Det är helt normalt att må dåligt när detta sker. Att bli avbruten kan vara väldigt frustrerande. Detta är något de flesta av oss genomgår under tonåren. Vi känner ofta att världen är en konstig plats där vi helt enkelt inte passar in.

“Jag gillar att lyssna. Jag har lärt mig mycket av att lyssna noggrant. De flesta personer lyssnar aldrig.”

-Ernest Hemingway-

Men det finns en sak vi måste klargöra: detta kan ske åt båda hållen, vilket innebär att det kanske är du som gör detta mot andra. Det är möjligt att du inte ens inser det, men vi kan försäkra dig om att den andra personen känner sig obekväm.

Om du vill förbättra dina relationer och kommunikationsförmågor är det viktigt att du övar på medvetet lyssnande.

Diskutera öga mot öga

Vad är medvetet lyssnande?

Psykologen Inmaculada Domínquez studerar detta ämne, och härnäst ska vi fokusera på hennes studier för att försöka förklara medvetet lyssnande bättre. Som namnet antyder handlar det om en lyssningsteknik som vi använder på ett aktivt och frivilligt sätt.

Det finns flera aspekter som spelar roll, såsom respekt, uppmärksamhet, kärlek och empati.

Det handlar om att låta den andra personen tala såväl som att vara uppmärksam på vad denne säger istället för att avbryta. Det handlar även om att ställa relevanta frågor så att personen känner sig förstådd.

Medvetet lyssnande utgör en handling av generositet och genuint intresse för personen vi talar med. Vidare är det att öppna våra hjärtan och sinnen så att vi kan uppskatta den andra personens perspektiv.

En sak är säker: sättet vi relaterar till andra har förändrats över tid. Nuförtiden är det vanligt att vi lever så pass hektiska liv att vi inte kan hänge lite av vår tid till att lyssna på personerna omkring oss. Detta påverkar våra interpersonella relationer direkt.

Vi måste luta oss tillbaka och reflektera över vikten av medvetet lyssnande i våra dagliga sociala interaktioner.

Hur brist på medvetet lyssnande påverkar relationer

Människor är sociala varelser, vilket innebär att vi gillar att etablera relationer med andra. Vi gillar att höras och förstås. Om någon känner att någon annan inte bryr sig om vad hon har att säga, kommer hennes känslor automatiskt att såras. Ingen gillar att omge sig med ointresserade personer.

Dessvärre är detta något som händer ofta, och som har förvärrats av modern teknik. Nuförtiden spenderar vi så mycket tid med våra telefoner att vi inte inser vilka chanser vi har att ägna oss åt verkliga konversationer.

Det finns faktiskt stunder där grupper av vänner är tillsammans, men istället för att prata sitter de bara med sina telefoner för att kolla sociala medier… Vad är poängen med att ens träffas då?

Människor är numera mer medvetna om vad som sker online än i det verkliga livet. Vår besatthet med att lägga upp allt vi gör på internet har lett till detta fenomen. Det sorgliga med allt detta är att online-världen slukar oss, medan människorna i vår omgivning väntar på att vi ska lyssna.

“En av de mest uppriktiga formerna av respekt är faktiskt att lyssna på vad en annan har att säga.”

-Bryant H. McGill-

Vänner med mobiler

Hur man utövar denna form av lyssnande

Om du vill förbättra ditt liv och dina interpersonella relationer så att du kan växa som person, ska du utveckla denna typ av lyssnande – du kommer märka skillnaden.

Här kommer några tips som kan hjälpa dig:

  • Börja meditera: detta är ett sätt att stoppa sinnet och vara medveten om vad som sker omkring dig. Det låter dig fokusera på nuet. Genom andning och avslappning kommer du inse att du kan stoppa virvelvinden i ditt sinne och koncentrera dig på en sak.
  • Lyssna med din kropp och inte bara ditt sinne: lägg märke till den andra personens hållning, men var noga med att inte inkräkta på dennes personliga utrymme. Kroppsspråk är viktigt när det kommer till att uttrycka förståelse för någon.
  • Avbryt inte: om du behöver ställa frågor, vänta till rätt tidpunkt.
  • Medvetet lyssnande handlar inte bara om att vara uppmärksam på orden någon säger. Det är även att vara uppmärksam på dennes gester och ansiktsuttryck.

Medvetet lyssnande är en handling av respekt mot talaren och dig själv. Å ena sidan tillåter denna teknik dig att utöka din förmåga att vara empatisk mot andra; å andra sidan gör den att talaren känner sig hörd och erkänd.

“De flesta personer lyssnar inte i syfte att förstå; de lyssnar i syfte att svara.”

-Stephen R. Covey-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.