Papageno-effekten: Ansvarsfull rapportering om självmord

Självmord är ett globalt problem. Vi kan fråga oss vilken roll medierna spelar för vår uppfattning om självmord och hur de kan arbeta för att förebygga det.
Papageno-effekten: Ansvarsfull rapportering om självmord
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Har du någonsin undrat hur många unga människor som begår självmord? Faktum är att självmordsfrekvensen i USA var 14,24 per 100 000 bland ungdomar mellan 15 och 24 år under 2020. Dessutom är självmord den 12:e vanligaste dödsorsaken. I den här artikeln ska vi kika närmare på papageno-effekten och ansvarsfull rapportering av självmord.

Tills nyligen var det tabu att prata om självmord. Det var som om människor trodde att det skulle bringa otur att prata om det. Lyckligtvis ser vi nu en förändring. Kampanjer och budskap når ut i syfte att öka medvetenheten om detta dödliga problem.

Det är bråttom att vidta åtgärder. Dessutom är det ett problem som berör oss alla. Oavsett om vi är släktingar, vänner, yrkesverksamma eller politiker, bör vi stödja genomförandet av planer för förebyggande av suicid för att få ner dödstalen. De behövs nu mer än någonsin.

“År 2020 genomfördes det uppskattningsvis 1,20 miljoner självmordsförsök.”

-American Society for Suicide Prevention-

Orolig tonåring
Att förebygga självmord är grundläggande och nödvändigt.

Medias roll

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar självmordsbeteende som handlingar där människor tillfogar sig själva skador, oavsett dödlig avsikt eller graden av kunskap om motivet.

Vissa människor menar att självmord ökar eftersom vi pratar så mycket om ämnet nuförtiden. Faktum är att det alltid har varit en intensiv debatt om vilken roll information och censur spelar. Så hur ligger det egentligen till? Orsakar media självmord eller har det tvärtom en förebyggande effekt?

Det pågår omfattande forskning om detta. Den brukar att hänvisa till två fenomen: Werther-effekten och Papageno-effekten.

Werther-effekten

Werthereffekten har fått sitt namn från ett av Goethes verk. I sin bok Den unge Werthers lidanden, tar huvudpersonen Werther sitt liv efter att ha gjort slut med sin älskare. När den här boken gavs ut på 1700-talet sålde den som smör. Men antalet självmord steg också till oöverträffade nivåer.

Därför syftar Werther-effekten på överföring av meddelanden om självmord som leder till en ökning. De senaste undersökningarna (Santonja, 2022) visar att sättet vi skriver och talar om självmord upp till två månader efteråt har en påverkan. Det kan till och med öka mängden efterföljande självmord med mellan åtta och 18 procent.

Bra kommunikation och papageno-effekten

Det finns olika sätt att kommunicera. Detta har man visat i forskning som stöder Papageno-effekten. Den hävdar att när media (digitala portaler, kommunikationskanaler, radio, press etc.) talar om självmord med sanningsenlig och kvalitativ information, spelar det en skyddande roll gentemot individer med tendenser till självskadebeteende.

Papageno-effekten identifierades först 2010 av Niederkrotenthaler. Den har fått sitt namn från huvudpersonen i en av Mozarts mest kända operor, Trollflöjten. I den här pjäsen överväger Papageno självmord men tre andra karaktärer visar honom andra sätt att lösa sina problem och han väljer att inte fullfölja sina planer.

Man som läser nyheter
Enligt Lucía Santonja är Werther-effekten ett folkhälsoproblem.

Papageno-effekten och sund mediehantering

Media, och innehållet de delar, kan vara extremt kraftfulla källor till hälsofrämjande. Forskning visar faktiskt att det finns olika tekniker som media kan främja. Till exempel föreslår Lucía Santonja (2022) att:

  • Data bör presenteras sanningsenligt av en expert när det kommer till berättelser om de som framgångsrikt har lyckats övervinna sina självmordstankar och -idéer. I detta avseende kan berättelserna vara antingen verkliga eller påhittade.
  • Vi bör implementera ovanstående i olika kommunikationsformat. Till exempel videor, artiklar, poddar och webbplatser. Denna information måste övervakas, godkännas och stödjas av experter inom området psykisk hälsa.

Åtgärder som ger goda resultat över tid anses vara väletablerade, effektiva och säkra.

Att förebygga självmord är allas jobb. Kommunikation är en viktig faktor i detta avseende. Men om vi använder den fel kan det ge en skadlig effekt. Det kan till exempel få människor som är mitt i valet och kvalet kring om de vill fortsätta leva att faktiskt begå självmord.

Lyckligtvis inträffar också den motsatta effekten. Faktum är att om självmord talas om på djupet och exempel ges på dem som har övervunnit riktigt svåra stunder i sina liv, kommer många självmord kunna undvikas. Faktum är att kommunikation kan rädda liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ayuso, L. S. (2023). El efecto Papageno: una revisión de alcance. Revista Española de Enfermería de Salud Mental, (17).
  • Salvador Iglesias, P. (2022). El tratamiento mediático del suicidio en los medios españoles:¿ Efecto Werther o efecto Papageno?.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.