Sju sätt att förstöra empatiskt lyssnande

Använder du empatiskt lyssnande med andra? Använder din partner, vänner eller familj det med dig? I realiteten finns det många hinder för denna typ av kommunikation och vi är inte alltid medvetna om dem.
Sju sätt att förstöra empatiskt lyssnande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 11 april, 2023

Bland de mest grundläggande behoven hos människan finns det två som sticker ut: att bli lyssnad på och att bli förstådd. Faktum är att dina relationer skulle vara mer meningsfulla, uppriktiga och transcendenta om du vårdade dessa två element i din dagliga kommunikation. Om du alltid kunde tillämpa aktivt och empatiskt lyssnande, skulle din hjärna dessutom utveckla ett mer medkännande och mindre själviskt förhållningssätt.

Detta psykologiska hantverk har sin grund i barndomen, i hur vårdnadshavare tilltalar sina barn. Att forma en respektfull interaktion där barn känner att deras ord är viktiga, uppskattade och beaktade, bygger bättre psykosocial utveckling hos dem. Å andra sidan, att ignorera, kritisera eller underskatta sättet de kommunicerar på isolerar dem och bygger en sämre självuppfattning.

Det finns ett annat fenomen som ofta dyker upp i den svåra mekanismen för effektiv kommunikation. Det är något som du kanske inte ens lägger märke till. Det är det faktum att du kanske uppfattar dig själv som en effektiv och empatisk lyssnare när du i verkligheten inte är det. Detta beror på att det finns en viss dynamik som hindrar och försvagar empatiskt lyssnande. Dess parametrar är dolda fiender som du behöver bli medveten om.

“När folk pratar, lyssna helt och fullt… De flesta lyssnar aldrig.”

-Ernest Hemingway-

Kvinnor som inte validerar varandra
Ibland när vi försöker hjälpa någon eller lösa andras problem, slutar vi lyssna empatiskt.

Beteenden som omöjliggör empatiskt lyssnande

Alfred Adler, österrikisk psykiater och grundare av individuell psykologi, brukade säga att en färdighet vi alla borde utveckla är att titta med den andres ögon, lyssna med den andres öron och känna med den andres hjärta. Denna metafor beskriver empatins väsen. Det är dock inte så lätt att uppmärksamma den andra personen och eliminera sig själv helt från ekvationen.

Faktum är att våra värderingar ofta spelar en stor roll när vi kommunicerar med andra. Du kanske inser detta när du förklarar hur du känner för någon och personen snabbt ger dig råd om vad du bör göra. Empati innebär dock att inte döma eller ge råd. Det innebär att ansluta till vem vi än står inför och behandla personen med respekt.

En forskningsstudie utförd av Louisiana State University i USA slår fast att aktivt och empatiskt lyssnande är en värdefull social färdighet som vi alla bör utveckla. Det är faktiskt intressant att upptäcka hur vi hindrar denna praxis i våra dagliga samtal.

1. Trygghetsskapande, ett sätt att blockera den andres upplevelse

“Ta det lugnt, det är inte så farligt”, “Sluta oroa dig så mycket, det går över”… Varför skulle det inte vara korrekt att försöka få den andra personen att känna sig lugnare och mer avslappnad? Inget kan väl vara bättre än att berätta för någon som lider eller är orolig att allt kommer att bli bra?

Sanningen är att du förstör det empatiska lyssnandet när du försöker lindra eller eliminera den andres obehagskänslor. I själva verket blockerar du personens känslomässiga upplevelse. Till exempel, om du säger klassiska “det är ingenting” till någon, underskattar du vad personen känner i det ögonblicket.

2. Förhör och indirekta förhör

“Men, varför känner du så? Varför tror du att det här har hänt dig? Är du säker på att det är sant?”. Ofta när man delar en upplevelse med någon närstående, kan samtalet förvandlas till ett KGB-förhör. Ett överflöd av frågor från någon som borde lyssna ger den andra personen en känsla av att denne blir ifrågasatt.

Empatiskt lyssnande kräver å andra sidan att man är respektfull och tyst och att man inte ifrågasätter den andres upplevelser.

Autentiskt empatiskt lyssnande är som att forma en hörselspegel så att den andra personen kan reflektera tillbaka medan han eller hon kommunicerar.

3. Ge oönskade råd och du kommer att omöjliggöra empatiskt lyssnande

I relationer med andra är det vanligt att stöta på figurer som indoktrinerar och är snabba med att ge oönskade råd och riktlinjer. Empatisk kommunikation ger inga råd, det innebär ett gediget lyssnande där ingen påtvingar någon annan sina synpunkter.

4. Analysera och sondera

Det finns många sätt på vilka empatiskt lyssnande kan förstöras. Ett av dem är användande av emotionell kriminalteknik. Det är ett annat sätt att granska, söndertrasa och kränka vad den andra personen känner.

Att söka efter orsaken till och den utlösande faktorn för personens upplevelser av kall intellektualism är faktiskt ännu ett sätt att blockera dennes upplevelser.

5. Byta ämne, en smärtsam form av ogiltigförklaring

Har du någonsin försökt dela ett faktum, en känsla eller en tanke med någon och personen ignorerade dig genom att byta samtalsämne? Dessutom till ett som involverade honom eller henne själv, vilket gör att du känner att du inte ens var värd att kommentera.

Detta är ett mycket smärtsamt sätt att förstöra empatiskt lyssnande.

6. Påtvingad empati

“Verkligen? Åh, jag är så ledsen, vad hemskt!” När det kommer till att knyta an till någon känslomässigt, använder vissa människor sin egen tolkning för att visa att de förstår. Men i verkligheten är det inte så. Deras attityder är faktiskt falska. Du upptäcker vanligtvis detta direkt, men det gör att du känner dig obekväm och till och med sårad.

7. Avslutande uttryck förstör också empatiskt lyssnande

Avslutande uttryck är uttryck som förminskar och hindrar en talares känslomässiga upplevelse. I dina konversationer och även i ditt försök att vara empatisk, kan du falla i fällan att göra fatala misstag som nekar den andre möjligheten att fortsätta vara ärlig.

“Du har åtminstone ett jobb / dina barn”, “Du slapp åtminstone A, B eller C” eller “Oroa dig inte, du kan åtminstone fortsätta med det”. Dessa typer av uttryck kopplar bort individen från dennes verklighet genom att påtvinga denne tanken att det denne uttrycker inte är så allvarligt som denne tror.

Att veta hur man kommunicerar genom empatiskt lyssnande ger oss psykologiskt syre. Om vi misslyckas med att tillämpa denna kompetens effektivt, kommer diskrepanser och obehag att uppstå.

Vuxen dotter pratar med sin mamma om hur vi förstör empatiskt lyssnande
Empatiskt lyssnande kräver att du validerar vad den andra personen uttrycker och även vad denne känner medan ni kommunicerar.

Avslutande tankar

Du är förmodligen smärtsamt medveten om hur vissa människor tilltalar dig. Men vet du hur du kommunicerar? Faktum är att det är ganska vanligt att vara omedveten om att vi inte alltid gör den nödvändiga reflektionen och introspektionen när vi kommunicerar. Det finns faktiskt många sätt att förstöra empatiskt lyssnande och det är lätt att lägga sig till med dem omedvetet.

När du lyssnar på andra får du inte döma dem eller känna behov av att lösa deras problem. Du bör sänka volymen på ditt ego och din önskan att flytta dialogen till dig själv. Visdom betyder att veta hur man lyssnar. Att ta hand om varandra innebär att du förstår att det ibland är nödvändigt att sluta lyssna på dig själv och upptäcka vem som står framför dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Floyd, Kory. (2014). Empathic Listening as an Expression of Interpersonal Affection. International Journal of Listening. 28. 1-12. 10.1080/10904018.2014.861293.
  • Gearhart, Christopher & Bodie, Graham. (2011). Active-Empathic Listening as a General Social Skill: Evidence from Bivariate and Canonical Correlations. Communication Reports. 24. 86-98. 10.1080/08934215.2011.610731.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.