Hur man har helande samtal

Det finns ord som helar och samtal som lugnar rädslor, läker sår och skapar ett värdefullt förtroende mellan människor. Läs vidare om du vill veta hemligheten bakom dessa berikande samtal.
Hur man har helande samtal
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2023

Brukar du ha den typ av konversationer som får dig att känna dig hel igen efter en dålig dag? Vissa människor är skickliga på dialogens och empatins konst. De är alltså figurerna som ger dig lugn när din värld är kaotisk och upp och ner. Med dessa människor har du följaktligen helande samtal som är ett utbyte av idéer, känslor och tankar där lyssnande, respekt och harmoni flödar mellan er.

Att veta hur man pratar är en hörnsten i alla typer av relationer, oavsett om de är familje-, kärleks- eller arbetsrelaterade. Tack vare denna sociala kompetens når du överenskommelser, stärker dina band och sätter en berikande prägel på andra. Det finns faktiskt inget som är lika avgörande för mänskliga relationer som bra kommunikation.

Men en typ av konversation överträffar alla andra. Det är den sorten som försöker läka, lugna, återställa och trösta. Dessutom behöver du inte vara utbildad och legitimerad terapeut för att utföra det. Faktum är att vi alla borde tala och lyssna i mer meningsfulla termer, med det tydliga syftet att hjälpa andra.

Vi borde försöka ha mindre ytligt prat och mer helande samtal.

Sinnen som är anslutna under helande samtal
Helande samtal utgår från den känslomässiga kopplingen mellan två personer.

Helande samtal

Ett helande samtal är en djup dialog med syftet att återställa en relation mellan två personer. Eller för att ge ömsesidigt känslomässigt stöd dem emellan. Men detta psykologiska hantverk är inte bara ett meddelandeutbyte. För att utföra det måste du behärska dess komponenter.

Vissa människor har en otrolig förmåga att föra en dialog men är usla på att föra helande samtal. Det beror på att det inte är relevant att vara kvick, briljant eller ha stora talfärdigheter i denna samtalsform. En konversation som reparerar är en där det finns medkänsla, respekt och aktivt lyssnande.

Som psykoterapeuten Carl Rogers sa: en bra dialog är en som lyckas förändra människor till det bättre. Men att skapa en berikande förändring hos den andra personen kräver att du arbetar med dig själv först. Här är nycklarna som hjälper dig att lyckas.

1. För att ha helande samtal måste du lyssna och vara ödmjuk

Michael Lehmann, professor vid Hebrew University of Jerusalem, publicerade en studie i Journal of Positive Psychology. Han menar att ödmjukhet kan aktiveras hos människor när de lär sig att lyssna på andra.

De som utövar aktivt lyssnande har nämligen ett hjärta och ett sinne som vet hur man kan ansluta till sårbarheterna och komplexiteten hos personen framför dem. Det beror på att de också känner igen sina egna. Läkning och reparation måste ske på ett helt osjälviskt sätt. Dessutom måste ni kunna lyssna på varandra på ett aktivt och engagerat sätt.

Kom alltid ihåg: en glupsk fiende till kommunikation och medkänsla är arrogans. Ödmjukhet däremot är ett mellanmänskligt värde som gör att du kan få kontakt med andra för att läka.

Helande dialoger använder inte monologer. De tillämpar en adekvat ömsesidighet baserad på respekt, känslomässig anknytning, tankeflöde och reflektioner.

2. Var en fristad för den andra personen

Vad innebär det att vara en fristad för någon? I själva verket är det en dimension som vi alla borde förbättra. Att vara en fristad för någon innebär att vårda dina ord, uttryck och attityder så att du kan bekräfta personens känslomässiga verklighet. Det inkluderar att få personen att se att du inte kommer att döma eller kritisera honom eller henne. Vidare innebär det att visa personen att du kommunicerar uppriktigt och att du uppskattar varje ord han eller hon säger.

Du kan förbättra denna kompetens genom att uppmärksamma följande:

  • Välj och vårda dina ord med omsorg. Tänk på att allt du säger har en inverkan.
  • Ha inte bråttom med att svara. Lämna några sekunders tystnad och prioritera vad den andra personen vill säga.
  • Gör inga värdebedömningar och ifrågasätt inte. Bekräfta vad den andra personen uttrycker.

3. Ställ frågor för att väcka känslomässig medvetenhet

“Hur känner du dig?”, “Hur var situationen för dig?”… Frågor som försöker väcka känslomässig medvetenhet gör det lättare för den andra personen att få kontakt med sig själv och ventilera sina känslor. Faktum är att vi alla ofta går genom livet bundna i knutar av ångest och motstånd.

Av denna anledning kan det förändra allt att ha ett samtal med en vän där du frågar personen hur denne mår eller vilka känslor denne upplever för tillfället. Det är inte ett förhör. Du vill bara att personen ska släppa sin spänning och sätta ord på vad han eller hon känner inombords.

4. Var inte rädd för att visa din egen sårbarhet

Helande samtal är ömsesidiga. Även om din önskan är att trösta personen, kommer du därför också att känna dig helad och berikad av denna typ av kommunikation. Av denna anledning bör du inte tveka att visa din egen sårbarhet. Ja, ni borde dela med er av era känslor och trösta varandra.

Det är bara genom att tillåta dig själv att vara sårbar som du kan maximera ditt medkännande och helande beteende.

Mamma som pratar med sin tonårsdotter
Ett samtal läker och reparerar när båda personerna tillåter sig själva att visa sin sårbarhet.

5. Helande samtal är djupa och bjuder in till reflektion

Ytlig och obetydlig kommunikation stärker inte ert band på något sätt, utan matar bara den andra personen med osäkerhet. Det finns ingen mental eller känslomässig anslutning mellan de som inte anstränger sig för att gå djupare eller de som föredrar att avsluta konversationen snabbt eller styra dialogen till aspekter av ringa betydelse.

Helande samtal söker djup, väcker reflektion, öppnar våra sinnen och främjar nya synpunkter och viktiga betydelser. De handlar om att filosofera, leka med nya idéer och berika varandra med våra olika perspektiv.

6. Avslut och överenskommelser

“Vad kan jag göra från och med nu för att allt ska bli bra? Vad behöver du av mig? Hur kan jag hjälpa dig? Vilka mål har du? Skulle du vilja prata igen senare?”.

När det finns en bra dialog mellan er, särskilt en som läker och tröstar, säkerställer du att du sammanfattar och avslutar er konversation väl. På så sätt förstärker du interaktionen och påminner den andra personen om att du finns där om denne behöver dig.

Varje hälsosamt och helande samtal är en övning i perfekt balanserat givande och tagande. Att då och då omsätta denna form av kommunikation i praktiken med de människor du älskar, kommer vara både användbart och berikande. Ge det ett försök.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gaelick, Lisa & Bodenhausen, Galen & Wyer, Jr. (1985). Emotional Communication in Close Relationships. Journal of personality and social psychology. 49. 1246-65. 10.1037//0022-3514.49.5.1246.
  • Landis, M. H., & Burtt, H. E. (1924). A Study of Conversations. Journal of Comparative Psychology, 4(1), 81–89. https://doi.org/10.1037/h0071502
  • Käsermann, ML., Altorfer, A., Foppa, K. et al. The study of emotional processes in communication: I. Measuring emotionalization in everyday face-to-face communicative interaction. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers 32, 33–46 (2000). https://doi.org/10.3758/BF03200786

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.