Konceptet med självuppfyllande profetior

Självuppfyllande profetior uppstår då specifika övertygelser får dig att genomleva exakt det du ställt in dig på. Antingen det eller så uppmuntrar de dig helt enkelt att bete dig på ett visst sätt.
Konceptet med självuppfyllande profetior

Senaste uppdateringen: 29 juni, 2021

Självuppfyllande profetior är förutspående föreställningar som så småningom går i uppfyllelse. De är som mentala förnimmelser som förvandlar tankar till fakta. Dessutom fungerar de som påståenden vilka du håller som sanna. Således fungerar de som en förutsägelse som leder till självuppfyllelse när de etsat sig fast i ditt huvud.

Begreppet med självuppfyllande profetior myntades av sociologen Robert Merton. Han kallade dem falska definitioner av situationer vilka väcker nya beteenden och som gör denna typ av uppfattningar till verklighet.

Som människa reagerar vi inte bara på hur situationer verkligen är, utan på vår tolkning av dem (saker och ting kan tolkas olika av olika individer eftersom vi färgas av det attribut vi applicerar på dem). Således bestäms det efterföljande beteendet delvis av denna uppfattning samt den mening som tillskrivs situationerna. Detta beror på att vi anpassar vårt beteende till sagda uppfattning. Dessutom kommer detta att få konsekvenser i den verkliga världen när vi övertygar oss själva om att en situation uppbär en viss betydelse.

Pessimism blir till självuppfyllande profetior; de reproducerar sig genom att förlama vår vilja att agera.

    -Howard Zinn-

En till synes upprörd kvinna

Typer av självuppfyllande profetior

Vissa profetior uppfylls på ett personligt sätt. Man är övertygad om att en viss händelse kommer att ske, och det personliga beteendet leder en till att producera denna verklighet. Till exempel att man lyfter upp en bricka full med kaffekoppar och har känslan av att man kommer att tappa dem. Denna tanke gör en nervös, vilket kan göra att man börja skaka och kopparna hamnar då till sist på golvet.

Andra profetior utvecklas under interaktioner med andra. Särskilt när du utgår från antaganden om vad din samtalspartner kommer att tänka, säga eller göra. Resultatet blir att du agerar på ett vis som skapar validering av ditt antagande istället för att översätta det till en fråga i strävan efter metakommunikation. Som du kanske förstår blir dina antaganden besannade så snart du ställer in dig på att så kommer bli fallet.

Pygmalion-effekten

Inom psykologin hänvisar denna effekt till påverkan av en persons tro på andras prestationer. Det är en förväntan som uppmuntrar människor att agera och uppfylla förväntningarna. Till exempel när en mamma ser sin son låtsas vara en snickare och börjar oroa sig för att han ska hamra sig på ett finger. Hon lägger så mycket press på barnet, ger honom så mycket rädsla att hans slinter med fingret, precis som hon sa till honom att han skulle göra.

Det finns också självuppfyllande profetior på makronivå som till exempel utgör sociala eller ekonomiska fenomen. Dessa utgör verkliga sociologiska fenomen. Därför utvecklas de inom olika sammanhang av mänskligt leverne: sociala, kulturella, personliga, politiska, familje-, ekonomiska sammanhang osv. Därtill sträcker de sig från minimala konstruktioner baserade på gester till stora rörelser och handlingar inom ekonomin.

Det finns ett antal exempel som visar hur det som börjar med personliga hypoteser eller enkel fantasi i slutändan skapar verkligheter. Många höjningar av den amerikanska dollarn har berott på rykten om att den skulle stiga i pris. När människor desperat börjar köpa mer, minskar valutautbudet – och dollarns värde ökar på marknaden.

Att uppfinna och sprida

Spekulationer om något som att priset på bröd kommer att öka på grund av brist på mjöl genererar automatiskt en önskan hos människor att köpa bröd, även om de sällan äter det. De vill handla in några limpor bara för att det är brist på det (det behöver kanske inte nämnas att bristande utbud i sig själv stimulerar efterfrågan).

Plötsligt blir brödutbudet knappt eftersom fler än vanligt försöker köpa produkten och får med sig mer än de behöver. Naturligtvis kommer de som inte fick meddelandet tidigt så småningom att ta reda på varför, och kommer sedan själva att börja sprida nyheterna. Sådan hamstring leder till att återstående brödutbud kommer att bli eftertraktat och dess värde kommer att öka. Således kommer brödet att öka i pris till mjölnarnas glädje.

Profetior med panikattacker och agorafobi

En grundtyp av självuppfyllande profetior är de som sker under panikattacker. Människor som upplever dem utvecklar ofta en serie åtgärder för att upphäva möjligheten att de ska inträffa. Detta beror på att de är så rädda för symtomen att denna rädsla förvandlas till panik och sedan till en panikattack.

En person som upplever symtom på panikattack förväntar sig att en kommer att komma någon gång under dygnet. Den gör det även om det bara har hänt en eller två gånger. Den här typen av person vaknar upp, uppmärksammar på sina symtom och ber att det inte ska komma att uppstå.

Den upprepar kanske mantrat, ”Jag kommer att klara mig, inget kommer att hända mig”, utan att inse att de redan har drabbats. Således känner de redan en fruktan inför en kommande panikattack och hela deras biologiska system blir inställt på att så kommer ske. Det vill säga binjurarna spottar redan ur sig adrenalin och kortisol i blodomloppet.

Personens muskler är redan spända, hjärtat rusar och bröstet komprimeras. Personen blir andfådd och hyperventilerar. Detta orsakar en för stor produktion av koldioxid vilket gör personen yr. Detta stör i sin tur magen, skapar ett illamående och svettningar och skakningar. Som du kan se bygger denna person hela sin symptomatologi från ingenting och profetian är självuppfylld.

Profetior i gester från en samtalspartner

Detta är ett annat mål för självuppfyllande profetior, eftersom det här är en slags bioduk där människor projicerar sig och skapar sin egen historia. Dessa gester kan skapa ett skäl för bland annat ilska, trångsynthet, reflektion, huvudvärk, irritation och magbesvär.

Således kommer du att agera i enlighet med detta om du inte försöker gissa vad gesten betyder. Kanske betyder gesten att personen är irriterad på något som nyss hänt, men du tolkar det som att han är arg på dig. Som du kan se är det ganska enkelt att skapa självuppfyllande profetior. Exempelvis kan du tro att en person är arg, så du frågar honom om han är det, och han säger att den inte är det. Men du tror att han ljuger och fortsätter att tjata på honom varför han är så arg. Så småningom svarar han barskt; och bekräftar därmed ditt antagande.

Självuppfyllande profetior och sex

Dessa mänskliga interaktioner är de mest utsatta för komplikationer, på grund av den höga grad av känslomässig mottaglighet som människor upplever. Ta impotens, till exempel. Det räcker med ett enda tillfälle av misslyckad erektion för att en mans ego ska bli skadat. Således faller de ner i flera på varandra följande misslyckanden.

Det är vanligt att dessa män skapar ursäkter och vill mena att det till exempel är deras arbetsöverbelastning som är orsaken till deras trötthet; detta stressar dem naturligtvis ännu mer. Allt i ett försök att dölja sin sexuella oförmåga. Deras parter försöker kanske minimera skadan – inte utan misstro från den andre. Till sist har upplevelsen blivit som en missil riktad mot deras självkänsla.

Således återkommer deras gamla osäkerhet. Ofta finns det en andra omgång, ett test, och båda är ute efter att klara det. Tyvärr är det svårt att få ett bra resultat då man har förlorat spontaniteten. Speciellt om man tror att man kommer att betygsättas på sin prestation. Som du kan se är detta den ultimata riktlinjen mot misslyckande.

Ett missnöjt par i en säng

Självuppfyllande profetior hos lärare och elever

En lärare kommer att göra sin personliga tolkning enligt den erfarenhet hon tidigare har haft med en viss grupp elever. Faktum är att hon också förklarar detta för nästa grupp som anmäler sig till kursen. Till exempel skickar ofta läraren som avslutar en årskurs information till läraren som kommer att ha samma grupp under påföljande årskurs.

Således berättar hon för den kommande läraren om gruppen, och kanske delger någon fördom i linje med: ”Den är en hemsk grupp! De är konfronterande och otroligt livliga, så du måste vidta extrema åtgärder när de inte lyssnar på dig.”

Läraren

Som du kanske förstår kommer den nya läraren att sätta gränser så snart denna träder in i sitt nya klassrum. Även om eleverna beter sig vettigt när den nya läraren först kommer in. Därefter kan läraren anta en aggressiv ton och säga något i stil med: ”Jag tillåter inte störningar, provokationer eller respektlöshet, så tänk inte ens tanken”.

Förståeligt nog känner eleverna sig attackerade och reagerar genom att vara konfronterande. Således uppfyller profetian sig själv.

Genom att uppmärksamma hur dina antaganden och attribut till saker och ting fungerar kan du ifrågasätta dina föreställningar och deras betydelser. Endast genom att utveckla fler frågor och bygga hälsosammare verkligheter kommer du att kunna bryta dina självuppfyllande profetior.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.