Vad är egentligen ett självbiografiskt minne?

Kan du föreställa dig att du inte skulle kunna komma ihåg din första kärlek, eller några barndomsupplevelser alls? Idag ska vi prata om självbiografiskt minne och dess funktion i din vardag.
Vad är egentligen ett självbiografiskt minne?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att komma ihåg din allra första barndomsvän, minnas din favoritlukt, hur du var när du var yngre och de olika attityderna du har uppvisat genom ditt liv är inneboende i ett självbiografiskt minne. Så kan du tänka dig om du skulle glömma de människor som står dig närmast? Hur din första kyss var? Vilka som är dina favoritplatser? Dessa är alla exempel på upplevelser som lagras i ditt självbiografiska minne.

Idag ska vi prata om den här typen av minne. För det första ska vi prata om vad det är och hur det relaterar till ditt medvetande. Sedan tar vi en titt på lovande forskning om en potentiell behandling (eller ett botemedel) för Alzheimers sjukdom.

Själens parfym är minnet.

-George Sand-

Vad innebär självbiografiskt minne?

Självbiografiskt minne har att göra med personliga upplevelser. Det består av minnena som berättar historien om ditt liv. Följaktligen är det grunden för din biografi eftersom de fungerar som arrangörer för dina upplevelser.

Detta minnessystem är resultatet av din interaktion med omvärlden, och vad du gör definierar ditt självbiografiska minne. Enligt Jose Maria Ruiz-Vargas, professor och forskare vid Universidad Autónoma de Madrid, kännetecknas självbiografiska minnen av:

  • Förhållandet med jaget. Dessa minnen innehåller information som hjälper till att forma och definiera vem du är.
  • Berättande struktur. När du minns personliga upplevelser gör du det genom att berätta en historia. Således blir upplevelsen en berättelse under minnesprocessen (Ruiz-Vargas, 2004, s. 10).
  • Mentala bilder. Självbiografiska minnen inkluderar visuella bilder. De inkluderar också andra sensoriska aspekter, inklusive hörsel och lukt.
  • Den känslomässiga komponenten. Känslor gör ofta minnena starkare och mer intensiva.

Självbiografiskt minne är också relaterat till tidsindelning. Tillgången till det personliga förflutna sker inte på ett enhetligt sätt. Det varierar från minne till minne, och det beror också på vilket livsstadium du befinner dig i.

Uppdelningarna av självbiografiskt minne

Det finns två huvudelement i ett självbiografiskt minne:

  • Episodiskt. Detta är relaterat till minnen från ditt eget förflutna. Med andra ord, minnen associerade med personliga upplevelser som inträffat vid en viss tidpunkt och plats.
  • Semantiskt. Detta är minnen associerade med händelser som upprepas repetitivt och tidigare upplevelser som spänner över långa tidsperioder.

Följande är några exempel på ett episodiskt självbiografiskt minne: ”Jag minns den dagen när jag gick och badade och såg en sköldpadda för första gången”, eller: ”Jag minns när jag lades in på sjukhus för depression”. Semantiska minnen, å andra sidan, skulle vara ungefär som: ”När jag var barn brukade jag besöka min mormor varje lördag”.

Om du analyserar båda typerna av minne kan du se att ett episodiskt självbiografiskt minne är relaterat till subjektiv tid. Det låter dig återuppleva tidigare erfarenheter genom en tidsresa i medvetandet. Med andra ord låter det dig känna som om du genomlever dina upplevelser igen, som en slags mental resa genom tiden. Semantiskt självbiografiskt minne är å andra sidan mer begränsat till en känsla av förtrogenhet.

Självbiografisk minnesforskning

I dessa dagar är forskare mycket intresserade av självbiografiskt minne. Speciellt eftersom det är relaterat till neurodegenerativa sjukdomar och posttraumatisk stress.

När det gäller Alzheimers sjukdom drabbas det självbiografiska minnet särskilt. Genom en serie studier har forskare kunnat se att den degenerativa processen är olika beroende på vilken typ det rör sig om. De har också upptäckt att det händer både vid normalt och patologiskt åldrande.

När du kommer ihåg ditt förflutna har du alltså en tanke kopplad till ett episodiskt minne. Produktionen av dessa minnen är låg när man jämför dem med produktionen av semantiska minnen. Viktigast är att personer med Alzheimers sjukdom har en dålig förmåga att återhämta episodiska självbiografiska ögonblick.

För att studera självbiografiskt minne hos personer med Alzheimers, gör forskare experiment med reminiscensprocessen. Med andra ord uppmanar de människor att komma ihåg händelser och minnen.

Minnesutlösare

El Haj, Fasotti och Allain (2012) har publicerat resultaten av sin studie i tidskriften Consciousness and Cognition. De undersökte den ofrivilliga karaktären av självbiografiska minnen som utlöses av musik. Också andra forskare har studerat liknande processer med minnen som utlöses av bilder, videor och även lukt.

Sammanfattningsvis är det självbiografiska minnet nära relaterat till vem du är eftersom det är kopplat till dina erfarenheter, både på ett allmänt och detaljerat sätt. Sättet genom vilket olika saker utlöser ett självbiografiskt minne förändras beroende på om åldringsprocessen är normal eller patologisk.

Människor med Alzheimers sjukdom visar också en progressiv förlust av episodiskt självbiografiskt minne. Det finns flera pågående studier som utforskar denna typ av minne. Vi hoppas att resultaten av dessa studier hjälper till med att belysa vägen till att hitta ett botemedel mot neurodegenerativa sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • El Haj, M., Antonie, P., Nandrino, J.L., & Kapogiannis, D. (2017). Discrepancy berween subjective autobiographical reliving and objective recall: The past as seen by Alzhimer’s disease patients. Consciousness and cognition, 49, 111-116.

  • El Haj, M., Antonie, P., Nandrino,J. L., & Kapogiannis, D. (2015). Autobiographical memory decline in Alzheimer’s disease, a theoretical and clinical overview. Ageing research reviews, 23, 183-192.

  • El Haj, M., Fasotti, L., & Allain, P. (2012). The involuntary nature of music-evoked autobiographical memories in Alzheimer’s disease. Consciouness and cognition, 21 (1), 238-246.

  • Ruiz-Vargas, J.M. (2004)- Clavers de la memoria autobiográfica. En Autobiografía en España: un balance: acta del congreso internacional celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.