Att behandla andra som du vill bli behandlad - alltid rätt?

Kom ihåg att alla har sina egna önskningar, prioriteringar och behov. Det betyder att det inte alltid är den bästa idén att behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Att behandla andra som du vill bli behandlad - alltid rätt?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att behandla andra som du själv vill bli behandlad är en moralisk princip som många människor och tankeskolor delar. Filosofer, religiösa ledare och inflytelserika människor främjar denna idé som en riktlinje för mänskliga relationer. Nästan alla känner till “den gyllene regeln”, men kanske inte med det namnet. Med tanke på hur universellt detta koncept är, kan det överraska dig att höra att det inte alltid är det bästa att använda i sociala interaktioner.

Vi har alla haft stunder där någon i mottagande änden av våra handlingar tolkar dem helt fel. Eller än värre, att våra välmenande handlingar faktiskt skadar personens intressen. Det verkar lite skevt att någons genuina omtanke om andras välbefinnande skulle ha en negativ inverkan, men det händer hela tiden. Anledningen kan vara att du baserar dina handlingar på fel perspektiv: ditt eget.

Är det bra att behandla andra som du vill bli behandlad?

“Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig”, är en mycket berömd fras från Bibeln. Och det verkar vara en bra utgångspunkt. Det innebär goda avsikter och en större medvetenhet om hur du beter dig med andra människor.

Om du handlar enligt denna premiss kommer du förmodligen vara mer ärlig, förstående, stödjande och vänlig. Denna moraliska princip kan motivera dig att göra en vän en tjänst när du verkligen inte känner för det eller tänka två gånger innan du kritiserar någon.

Behandla andra som du vill bli behandlad

Önskningar och förväntningar är inte universella

När du går bortom de allmänna begreppen vänlighet och förståelse till en mer praktiskt och konkret plan, fungerar dock inte den gyllene regeln så bra. Tänk dig till exempel att du köper din bästa vän en dyr klocka till hans födelsedag. När du ger honom gåvan och ser hans besvikna uttryck kan du känna dig förvirrad eller till och med arg.

Kanske hoppades din vän på en emotionellt viktig personlig eller handgjord gåva. Eller kanske förväntade han sig en middag eller någon annan delad upplevelse istället för en materiell gåva.

Denna typ av “snedkoppling” kan inträffa i alla aspekter av ditt liv. Dessa missförstånd förekommer ofta mellan exempelvis föräldrar och deras barn. Du kanske är en pappa som ser din son gå igenom en komplicerad eller stressig situation. Du försöker hjälpa honom genom att sätta hans problem i dess sammanhang så att han ser att det inte är så stort som han trodde, eller att konsekvenserna inte blir så allvarliga. Även om du själv skulle reagera bra på den här typen av stöd kanske inte din son känner på samma sätt. Kanske tror han att du bara försöker få honom att glömma situationen så att han slutar besvära dig.

Låt oss säga att du bråkat med din pojkvän och insett att du hade fel, så du bestämmer dig för att ringa honom eller träffa honom så att ni kan prata. När du ringer är han dock irriterad och vill inte ha någon konversation med dig. Vad händer här? Kanske ser du ditt telefonsamtal eller ditt besök som en uppvisning av god vilja, men det är helt enkelt för tidigt för din partner. Han behöver tid ensam för att hantera sin ilska.

En kvinna som biter på naglarna

Ha andra människors behov i åtanke

Vi försöker inte säga att det är fel att behandla andra som du vill bli behandlad. Det är en utmärkt utgångspunkt, men vi vill lägga till en varning: du vill att andra människor ska ha din personlighet och dina behov i åtanke, så detta är exakt vad du också ska göra för andra människor.

Tänk på den andres intressen, preferenser, behov och önskningar. Ge personen gåvan som utgörs av din förmåga att gå i dennes skor och se saker ur dennes perspektiv. Fokusera inte så mycket på vad du vill. Tänk istället på vad han eller hon kanske vill ha. I grund och botten är det en självklarhet att alla är unika.

Du kanske föredrar att andra människor är helt direkta och ärliga mot dig, men personen du interagerar med kanske behöver takt, förståelse och subtilitet. Kanske föredrar du att vara ensam efter ett bråk medan du vet att din partner föredrar ditt sällskap, din närvaro och din dialog. Om du försöker följa den gyllene regeln bör du stanna hos din partner efter en diskussion.

Mänskliga relationer är komplexa. Tillvaron balanserar inte dina önskningar och tankar med människorna omkring dig. Men om du vill veta vilket som är det bästa sättet att behandla andra människor på, kliv ur dina skor och in i deras. Sammanfattningsvis bör du behandla andra som de vill bli behandlade.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moya-Albiol, L., Herrero, N., & Bernal, M. C. (2010). Bases neuronales de la empatía. Rev Neurol50(2), 89-100.
  • Singer, T., & Klimecki, O. M. (2014). Empathy and compassion. Current Biology24(18), R875-R878.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.