"Förlåt mig" – magiska ord som förvandlar relationer

Vissa personer tenderar att ersätta orden "förlåt mig" med en snabbt påkommen ursäkt. Sådana personer uppvisar inte bara låg emotionell intelligens, utan försummar även den inneboende kraften av förlåtelse för att läka missförstånd och reparera relationer.
"Förlåt mig" – magiska ord som förvandlar relationer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

“Förlåt mig” är inte bara en gammal sliten fras. Det är faktiskt den magiska ingrediensen för att relationer ska fungera bra. Gandhi brukade säga att förlåtelse är ett kännetecken hos de starka.

Detta eftersom det krävs en stor dos mod, ödmjukhet och styrka för att yttra dessa ord högt. Man erkänner att man begått misstag eller gjort något fel.

Sanningen är att vi generellt är bristfälliga inom detta område. Vi tenderar ofta att relatera förlåtelse med mer allvarliga situationer. Situationer där man måste uttala dessa ord för att reparera skador och göra det enklare att vända blad.

Men att veta hur man ber om förlåtelse är något vi bör utöva oftare i våra dagliga liv.

Förlåt mig för att jag…

  • Inte gjorde vad jag lovade.
  • Tvingade dig att göra något du inte kunde göra.
  • Svarade oförskämt.
  • Inte tog kontakt när du behövde det som mest.

Dessa är otvivelaktigt situationer när vi måste veta hur man använder dessa magiska ord.

Psykologin bakom förlåtelse säger att denna handling är en hörnsten för de mänskliga relationerna, och därför borde vi använda dem mer och bättre.

“När du förlåter frigör du själen. Men när du säger “Förlåt mig” så frigör du två själar.”

-Donald L. Hicks-

Kvinna med blomma

Kraften hos orden “förlåt mig”

Missförstånd sker ofta i våra dagliga interaktioner. Ibland missförstår man information som någon berättat medan man i andra fall gör helt felaktiga bedömningar.

I vissa fall försummar man människor utan att mena det. Vi antar att det inte finns några problem och att de inte kommer känna sig åsidosatta om de verkligen uppskattar oss som vänner.

Men de tar faktiskt illa vid sig (och ofta med all rätt), och allt slutar med dåliga känslor och besvikelse.

Vi kan ge hundratals exempel på vanliga situationer där små meningsskiljaktigheter kan uppstå.

Och vad som är än värre är att de små problem som dyker upp kan ansamlas och bli till något större om man inte löser dem.

När man är vårdslös i sina relationer på detta sätt kommer tillit och tillgivenhet att försämras och kanske till och med försvinna.

Ett “förlåt mig” i rättan tid kan rädda vänskaper, relationer, giftermål och till och med relationerna till våra barn och respekten de har för oss. Men det finns personer som inte vet hur man använder dessa ord.

Än värre är det faktum att det finns personer som föredrar att hitta på tramsiga ursäkter istället för att bara säga “förlåt”. De gör detta eftersom de tror att förlåtelse är synonymt med svaghet.

De tittar ned p dig och föredrar en ursäkt som rättfärdigar deras misslyckanden, övertramp eller försummelser.

Förlåtelsens psykologi

Inom psykologin är det vanligt att tala om behovet att förlåta. Man vet mycket väl att det inte alls är lätt att erbjuda förlåtelse för någon som sårat en.

Men en aspekt du kanske inte tänkt på är hur svårt det är för andra att svälja sin stolthet och be om förlåtelse.

Det är ett svårt steg att ta eftersom du måste känna empati, erkänna skadan man gjort, ha modet att ta ett steg tillbaka och framförallt ha rätt sociala färdigheter att göra det korrekt.

Man bör även komma ihåg att ett “jag är ledsen” inte hjälper mycket om personen inte förändrar sin attityd. Låt oss titta på ett exempel.

En pappa ber om ursäkt till sin son för att inte ha hållit ett löfte. Barnet kan acceptera faderns ursäkt, men om löftena fortsätter att brytas så kommer förlåtelsen att förlora sin betydelse.

Det är bara tomma ord. Utöver mod och ansvar måste man därför även anstränga sig för att förändra vad man gjort fel.

Person vid vatten

Vad kan man göra med personer som aldrig säger “förlåt mig”?

Du kanske har stött på personer som inte kan säga “förlåt” eller “jag ber om ursäkt”. Vi hoppas att de en dag ska svälja sin stolthet, men det verkar bli ännu mer arroganta och försöker till och med få oss att tro att det är vårt fel.

Så vad kan man göra när man ställs inför en sån här situation? Det första du ska göra är att förstå varför dessa personer agerar som de gör. Faktum är att de som envist vägrar att be om ursäkt försöker skydda sin självkänsla.

De har en konflikt med den bild de försöker projicera och antar att man genom att be om ursäkt uppvisar svaghet eller att man är felbar. De tror att det är ett sätt att förlora sitt eget och andras förtroende.

Som du kan se är det inte lätt att leva med någon som tror att det är ett tecken på svaghet att inse sina misstag.

Om detta inte upphör och personens bristfälliga emotionella intelligens blir bättre, kan det leda till frustration och lidande.

Att leva med någon som byter ut “förlåt mig” mot en billig ursäkt är inte hälsosamt. Å andra sidan kan vi inte tvinga någon att be om ursäkt. Det är något som måste komma från hjärtat, ur en önskan att laga det som skadats.

Att veta hur man ber om ursäkt är något som bör läras ut från barndomen. Det finns trots allt få fraser som är så relevanta i våra dagliga liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.