Faran med att ha goda intentioner

Faran med att ha goda intentioner

Senaste uppdateringen: 23 december, 2022

Att ha goda intentioner kommer inte leda någon vart om de inte kommer i samband med handling. Men det är även viktigt att stå emot att handla alltför snabbt. Detta kan nämligen leda till ovälkomna konsekvenser som kan förhindra att du uppnår ditt mål.

Vi handlar med goda intentioner eftersom vi vill vara den bästa för någon, men slutresultatet kanske inte alltid blir vad vi väntade oss. Vi tar ofta beslut baserat på känslor och tror naivt att allt är möjligt om det kommer från hjärtat.

“Vägen till helvetet är full av goda intentioner.”

-Marina av Carlos Ruiz Zafón-

Saker går inte alltid som vi vill. Man kan ha goda intentioner, men det kan ändå sluta med att man sårar någon. Innan du skrider till verket bör du reflektera över vad du gör, om du verkligen kan göra det och vad konsekvenserna kan bli.

När handlingar förstör goda intentioner

Även om vi konstant får höra saker som “om du kan drömma det så kan du uppnå det” och “inget är omöjligt” så finns det saker som man inte kan uppnå bara för man vill det.

Om goda intentioner inte följs av nödvändig kunskap kan detta komma att bli farligt. Det beslut du tar kan påverka både dig själv och de personer du älskar, och du kan komma att såra dem även om du inte menade att göra det.

Om du hade velat operera en sjuk familjemedlem för att rädda dennes liv hade du behövt mer än att ha goda intentioner; du hade behövt lämplig kunskap. Annars hade du haft ihjäl personen trots dina goda intentioner.

Dunning-Kruger-effekten

Dunning-Kruger-effekten säger att ju mindre du vet om något, desto mer tror du att du vet. Människor som vet väldigt lite om ett visst ämne kan känna sig kompetenta utan att vara medvetna om sin okunskap. Psykologer har ofta fått höra att “Jag vet mer om psykologi än dig, även om jag aldrig har studerat det.”

“Överskattning uppstår, delvis, eftersom personer som inte är skickliga inom dessa domäner lider av en dubbel börda: Dessa personer når inte bara felaktiga beslut och gör dåliga val, utan deras inkompetens tar även bort den metakognitiva förmågan att inse det.”

Dunning och Kruger

Kvinna med glasögon

Samma sak kan hända med de handlingar vi utför eller de råd vi ger andra. Även om vi tänker på deras bästa. Människor som påbörjar en affärsverksamhet där de tror att de bara behöver ha goda intentioner och inte någon lämplig kunskap kommer bara försätta sig själva i trubbel.

Vi fastnar i våra idéer

När du bara tittar i en riktning är det svårt att öppna dina ögon för andra horisonter. Motstridiga idéer är svåra att sammanfoga, vilket orsakar spänningar. Därför brukar vi förbise andra perspektiv och bara skapa utrymme för de synsätt vi tycker bäst om.

Den kognitiva dissonans-effekten förklarar att man genom att ha motstridiga tankar som “Jag tror att jag gör bra saker för andra personer” och “Folk säger ofta till mig att det jag gör kan vara skadligt” skapar en intern spänning som måste tas bort.

Moln i bur

På grund av sinnets funktioner är det svårt att bryta från våra förutbestämda meningar. När någon motsäger vårt synsätt är den mest naturliga responsen att snabbt neutralisera detta genom att hitta stöd för vårt synsätt. Eller misskreditera personen som har kommit med idén. För vissa personer har denna defensiva övning blivit så automatisk att de inte ens är medvetna om att de utför denna handling.

När den kognitiva dissonansen blandas med Dunning-Kruger-effekten kan man få ett destruktivt resultat. Det finns inget farligare än en okunnig person som tror att denne kan uppnå allt, men som vägrar se andra perspektiv än sitt eget.

Vikten av kunskap utöver goda intentioner

Inom vissa aspekter av livet är det inte tillräckligt att ha goda intentioner. När det handlar om något viktigt som hälsa eller välmående måste detta gå hand i hand med professionell och etisk kunskap.

En öppen bok

Många personer kan ha goda intentioner, men kom ihåg att detta inte alltid är tillräckligt. Att reflektera innan du handlar och att skaffa råd från en expert kan vara mer fördelaktigt än att låta sig guidas av vackra, förföriska och farliga ord.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.