Bra personer förändras inte för de kan tänka med hjärtat

Bra personer förändras inte för de kan tänka med hjärtat

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Dåliga saker drabbar också bra personer. Anledningen till detta är att ödet inte är godtyckligt; den blinda världen och egotismen är ibland väldigt nära anslutna. Men nobla personer avsäger sig aldrig sina rötter trots besvikelser, för de som väljer att tänka med hjärtat förstår inte kalla resonemang.

Vi känner alla till personer som passar in på denna profil. Varje gång vi har sett en nobel handling, av altruism och hjältemod känner de flesta av oss sig inspirerade och försonade med världen.

“En bit vänlighet är värt mer än ett ton av intelligens.”

Alejandro Jodorowsky

Tobias Ellwood vid Ministry of External Relations tvekade inte att lämna Westminster Parliament trots att han blivit uppmanad att inte göra detta. Han ville hjälpa. Under flera minuter gjorde han vad han kunde för att rädda livet på en skadad polis, täckte över honom och gav honom hjärt- och lungräddning tills helikoptern anlände. Men det gick inte. Han gester av hjälplöshet och desperation över att inte kunna rädda honom visades runt om i världen.

Vi kan alla känna av hans smärta. Nästa dag hyllade hela poliskåren hans förmåga att reagera under denna tragedi och att hans beslutsamhet gick långt utöver hans rädsla, vilket gjorde det möjligt för honom att handla med beslutsamhet och sätta andra framför honom själv.

Tänka med hjärtat

Vad är bättre? Att känna sig bra eller göra bra?

Denna fråga kan låta lite konstig: Vad hade varit bättre? Att investera i vårt eget välmående eller prioritera en främlings? Många av våra läsare kanske säger till sig själva att svaret på detta är väldigt enkelt, givet att något så enkelt som att göra gott för någon annan kommer att belöna oss i slutändan. Denna slutsats är dock inte lika klar för experterna. Faktum är att detta är en idé som har förbryllat specialister inom det mänskliga beteendet under många år.

Vad studierna säger oss

Forskare vid UCLA (University of California) utförde en intressant studie där de slog fast att det finns två vitala syften inom människan, och varje syfte har biologiska implikationer:

  • Å ena sidan finns det personer som karaktäriseras av deras önskan till hedonistiskt välmående. Med andra ord, en typ av lycka som kommer från självtillfredsställelse.
  • Å andra sidan identifierades det också en annan typ av välmående. I detta fall rörde det sig om ett mycket mer vänligt, djupt och upphöjt syfte där man försöker växa som person och ge det bästa av sig själv till andra.
Blommor

Tänka med hjärtat: Slutsatser

I studien upptäcktes det att personer med det senare anlaget (de som sätter andra framför deras egna prioriteter) hade ett starkare immunförsvar. Det visade sig också att de hade mindre inflammation och att de hade ett högre antal antikroppar, vilket innebär ett starkare immunförsvar.

På en psykologisk nivå visade deras profil att de hade starka övertygelser. Det spelade inte någon roll hur många gånger livet slog ner dem, hur många gånger de blev lurade eller hur många förluster de fick genomlida. De fortsatte att tänka med hjärtat och fortsatte att prioritera andra och lita på människans godhet.

De hedonistiska individerna uppvisade ett lägre antal antikroppar, ett svagare immunförsvar och en mer orolig och föränderlig personlighet.

Trots allt så är det värt besväret och lyckan att handla och tänka med hjärtat

Det är troligt att många av oss har gått igenom en tid då vår vitala kraft var helt hedonistisk. Detta sågs inte som en egoistisk handling, utan vi förstod detta som endast ännu en möjlighet för personlig utveckling. Ibland är vi helt enkelt bara utforskare. Vi vill experimentera, kasta oss in i livet och ta stora bitar.

“Den enda symbolen av överlägsenhet som jag känner till är vänlighet.”
-Beethoven-

Men lite i taget klättrar vi på våra behovs pyramid tills vi förstår att vi alla är sammanbundna i ett fantastiskt och komplext nätverk där våra handlingar påverkar andra. Att göra gott och handla från hjärtat bidrar med harmoni till kaoset, det är en fyr i katastrofens mörker, precis som i fallet med Ellwood som försökte rädda livet på Keith Palmer, polisen som blev nerstucken av terroristen.

Fjärilar

Oavsett om vi tror det eller inte så måste man inte vara en hjälte för att vara en god person, och man behöver inte placera sig i riskfyllda situationer för andra. Goda personer uppstår varje dag på ett mer diskret och tyst sätt. Tyst men glatt, precis som vårt eget hjärta.

Lås oss så vänlighet och respekt i våra vardagliga handlingar, låt oss fokusera oss på de små sakerna. Det altruistiska välmåendet står högt över hedonismen och där vi kan vara den där inspirationskällan som smittar av sig på världen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.