Att leva medvetet enligt Henry David Thoreau

Enligt Henry David Thoreau är det värsta som kan hända människor att inse på deras dödsbädd att de inte levt fullt ut. Det finns dock fortfarande tid för många av oss. Därför måste vi fokusera på att leva medvetet och existera med hela vår själ, avsikt, frihet och enkelhet.
Att leva medvetet enligt Henry David Thoreau
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Henry David Thoreau menade att människor verkligen måste arbeta med att leva medvetet. Men gör vi inte det redan? Nej, det gör vi inte. För att leva handlar inte bara om att existera, andas eller följa en rutin; en som ofta suddar ut passioner. En som skuggar motivation och till och med den kreativa impulsen eller principen om frihet. Denna naturforskare, filosof, ekolog och försvarare av civil olydnad lämnade efter sig en reflektion kring just detta ämne.

Detta gjorde han i sitt välkända verk Skogsliv vid Walden, en kultbok för många och ett kompendium av tom idealism för andra. Hur det än är med det, de ord som han lämnade efter sig uppmuntrade världen att skilja det viktiga från det triviala. Thoreau menade att vi människor är nedsänkta i en slags kontinuerlig förtvivlan och att vi måste sätta stopp för det.

Att återvända till ens mänskliga väsen, att vara minimalistisk och fokusera blicken på det nuvarande ögonblicket är sätt på vilka man kan ta bort, lager för lager, en del av det lidande som samhället utsätter var och en av oss för. Att agera medvetet är att existera, och framför allt att våga fatta bättre beslut.

Gå tryggt i riktning mot dina drömmar! Lev det liv du har föreställt dig. När du förenklar ditt liv blir universums lagar enklare.

-Henry David Thoreau-

Vad innebär det att leva medvetet?

Alla män vill ha, inte en sak de kan göra något med, utan något att göra, eller snarare något att vara.

Walden Pond är i ett litet naturreservat i Massachusetts. Dess unika fridfulla skönhet är en av anledningarna till att många turister besöker den. Nu också för att Henry David Thoreau pensionerade sig där i mitten av 1800-talet. Denna filosof med en examen från Harvard anses av många vara en av de främsta exponenterna för transcendentalism och idealism. Faktum är att han alltid försökte förstå naturen och dess förhållande till det mänskliga tillståndet.

Dessutom tillbringade han hälften av sitt liv trotsande lagen på många områden i sitt liv. Han återvände också till sin hemstad och arbetade i sin familjs pennfabrik som en följd av detta. Detta berodde på att han inte anpassade sig till samhällets normer och förespråkade en form av asketisk individualism. Han talade om det på många av sina föreläsningar. Han framhöll att människan redan är rik när hon kommer till världen. Således är det enda sättet att inse detta att ge upp mycket av det du har samlat på dig.

Han följde sitt eget råd; gjorde sig av med nästan allt och flydde sedan till skogen. Han gjorde det lite som en utmaning efter att William Ellery Channing, en puritansk herde, hävdade att det enda sättet han kunde rädda sin själ på var att omsluta sig i ensamheten av en skog, samt att bygga en hydda där. Till hans förvåning fick han ett besök av sin vän i skogen den 4 juli 1845.

Hans mål var inget annan än att leva medvetet, något han poängterade i sin idag berömda bok Skogsliv vid Walden. Nedan ska vi nu analysera några av hans mest kända idéer.

Mindre materialism och mer varande

Detta är en av de mest betydelsefulla reflektionerna i Thoreaus filosofi. Det är sant att påståendet först ter sig som en motsägelse. Främst för att andra ofta påpekar att du är dina handlingar. Men om du tänker efter, så måste du ju välja vad du ägnar din existens till om du vill leva medvetet.

Henry David Thoreau förespråkade att avstå från materialism och att orientera oss mot en typ av liv som låter oss vara och känna.

Bo medvetet och njut av här och nu

I alla väder, när som helst på dygnet eller på kvällen, har jag varit angelägen om att försöka förbättra tidens gång och också ta det på mitt ansvar; att stå i mötet mellan två evigheter, det förflutna och framtiden, vilket är just nuet; att balansera på den linjen.”

År 1845 visste få i den västerländska världen någonting om meditationsformer eller filosofier som riktade uppmärksamheten mot nuet. Thoreau var dock en som inbjöd till att fokusera vår avsikt och vårt intresse i det som är precis här och ett nu. Få saker betyder lika mycket som vad som händer just nu mitt i naturen.

Detta beror på att det som verkligen är transcendent är vad du gör nu för att bevara balans, lugn och perfektion. Det förflutna och framtiden är irrelevant i skogen.

Att skilja mellan vad som är ytligt och vad som är väsentligt

Enkelhet, enkelhet, enkelhet! Jag säger, låt era affärer vara som två eller tre, och inte hundra eller tusen; istället för en miljon räkna ett halvt dussin och håll räkningen med fingrarna.

Varje meningsfullt liv börjar från enkelhet, från att veta hur man kan skilja det ytliga från det väsentliga, det viktiga från det perifera. Även om du kanske har svårt att tro det, är detta ett evigt pågående ämne. Du belastar hela tiden dig själv genom externa bekymmer och en oproportionerlig mängd dimensioner som inte är användbara för dig.

För att kunna minska allt detta överflödiga bagage måste du tillåta dig att lämna det och njuta av din existens. Uppleva nuet mer fullständigt.

En flicka i skogen

Att leva medvetet handlar om att vara passionerad och komma ihåg att du inte vet allt

Jag har alltid ångrat att jag inte var lika klok som dagen jag föddes.

Passion och mysterium – kan det finnas något mer spännande när det gäller att leva medvetet? Inte egentligen, men problemet är att människor för det mesta inte tillåter sig att känna de känslomässiga verkligheterna. Ingenting erbjuder större mening och syfte än att prioritera passionen. Detta eftersom att detta är det enda sättet att njuta av allt som existensen har att erbjuda.

Det finns en annan avgörande egenskap också. Nämligen att du måste vara ödmjuk nog för att inse att du inte vet allt: Att leva innebär att lära sig varje dag. För endast genom att göra det, genom att vara öppen för upptäckter och mysterium, kan du njuta av välbefinnandet och tillfredsställelsen som blir dess resultat.

Få böcker är en så direkt och stämningsfull inbjudan till frihet och den typ av lycka som kommer från enkelhet, som Skogsliv vid Walden. Det är kanske den första och vackraste självhjälpsboken skriven av en filosof som praktiserade social olydnad men också lämnade efter sig värdefulla lärdomar i sitt sökande efter existentiell mening.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maynard, W. Barksdale (2005) Walden Pond: A History. Oxford University Press.
  • Thoreau, David (2012) Walden. Madrid: Tregal
  • Richardson, Robert; Moser, Barry (1986). Henry Thoreau: A Life of the Mind. University of California Press

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.