Romanen Walden två – B. F. Skinners utopi

B.F. Skinner applicerar sitt utopiska perspektiv på samhället i sin roman Walden två från 1948. I boken främjar Skinner social rättvisa och välbefinnande under ett täcke av hälsa, rikedom och visdom.
Romanen Walden två – B. F. Skinners utopi
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sommaren 1945 skrev Burrhus Frederic Skinner, ofta kallad B.F. Skinner, The Sun Is But a Morning Star, en utopisk roman som han slutligen publicerade 1948 under namnet Walden Two (romanen blev översatt till svenska år 2012 och fick titeln Walden två). Idén till denna bok uppkom under våren 1945 under ett samtal med en vän.

De två vännerna funderade över vad unga män skulle göra när kriget väl var över. När hans vän frågade honom vad man borde göra istället för att kriga, svarade Skinner, ”man borde experimentera, borde utforska nya sätt att leva, precis som människor i samhällena under 1800-talet gjorde”.

Romanen Walden två var Skinners första och innehöll mycket av hans vetenskapliga kunskaper och livsfilosofi; främst gällande frågor rörande social rättvisa och mänskligt välbefinnande. Ursprungligen sålde han cirka 700 exemplar per år, dubbelt så många som av The Behavior of Organisms, hans första vetenskapliga bok.

På 1950-talet spreds hans grundläggande forskning om operativt mänskligt beteende som en löpeld. Vid det laget hade romanen Walden två blivit bättre integrerad i Skinners filosofi och han sålde över 250 000 exemplar årligen. Vid slutet av sitt liv fortsatte han att ta itu med frågor om utopi och humanistiska problem.

”Solen är blott en morgonstjärna.”

-Henry David Thoreau-

Romanen Walden två, liggandes öppen på ett trägolv

Romanen Walden två, en social utopi

Denna bok är utopisk i sitt innehåll. Men Skinner försöker representera det ”goda liv” som de flesta individer önskade uppnå. För att göra detta pekar han på fem principer som han delar med Henry David Thoreau:

  • För det första är inget sätt att leva förutbestämt, granska ditt liv noggrant.
  • Om du inte gillar det, ändra det.
  • Försök inte ändra det genom politisk handling. Även om du lyckas få makten kan du förmodligen inte använda den mer klokt än dina föregångare.
  • Be om att vara ensam för att lösa dina problem på ditt eget sätt.
  • Slutligen, förenkla dina behov och lär dig att vara nöjd med färre ägodelar.

Innehållet i Walden två

Denna bok beskriver en tillvaro som fängslade amerikanernas fantasier på 1940-talet, både materiellt och emotionellt.

Bland de förstnämnda är metoder som garanterar god hälsa och fritid. Vad Skinner erbjuder i Walden två är tankar om vilka av samhällets metoder som skulle kunna vara avgörande för att uppnå hälsa, rikedom och visdom.

Romanen Walden två och hälsa

För Skinner omfattar hälsa en bredare uppsättning aspekter vilka inkluderar samhälls-, miljö- och mental hälsa.

Fysisk hälsa

I Walden två beskriver författaren en serie metoder för att hålla människor och samhället fria från sjukdomar och för att främja fysiskt välbefinnande.

Folkmassor måste undvikas och spädbarn isoleras vid behov för att minska spridningen av infektioner. Det är dessutom viktigt att garantera vistelse utomhus för att upprätthålla ett hälsosamt immunförsvar. Man bör också utföra någon daglig fysisk aktivitet och äta näringsrika måltider för allmänt underhåll av kroppen.

Mental hälsa

Walden två främjar psykisk hälsa genom att föreslå meningsfullt arbete till alla individer. Ett jobb som fokuserar på människors individuella styrkor säkerställer också tillräckligt med fritid för att tillåta värdefulla hobbyer och intressen.

Dessutom måste, enligt romanen, arbetsscheman justeras för att minska stress och arbetsgivare är tvungna att ge tillräckligt med möjligheter för gruppaktiviteter och, där möjligt, se till att de anställda kan upprätthålla sina privatliv.

Grupphälsa

Definierat i termer som harmoni och samarbete, främjar Walden två samhällets hälsa genom metoder som en rättvis fördelning av samhällets resurser. Det bör inte finnas några hedersutnämningar och alla bör delta i arbeten som inte kräver några kvalifikationer.

Dessutom borde barnen få en kommunal uppfostran, och människor borde äta ute ofta för att interagera med andra människor. Alla bör engagera sig i alla typer av arbeten, inklusive volontärjobb. Till exempel måste både pappor och mammor ha ansvaret för hushållsarbetet och att ta hand om sina barn.

En hälsosam miljö

Trots att det inte var något vanligen diskuterat ämne på 1940-talet berör Walden två naturvård genom metoder som nu är mer rutinmässiga och vanliga. Skinner beskriver metoder för att främja hållbart jordbruk. Till exempel att upprätthålla friska betesmarker genom roterande bete.

Skinner menar att det är nödvändigt att minska användningen av knappa resurser. Med andra ord bör man bygga energieffektiva hus, använda djur istället för maskiner för att kontrollera betesmarken, dela hus, skapa arbetstidsavstämningar, utforma effektiva hushållsmetoder, uppmuntra återvinning, minska avfall, ändra klädstil långsamt för att undvika modeflugor och övervaka vattenkvaliteten (till exempel genom att balansera pH-nivåer).

Pappersgubbar som håller hand

Walden två och rikedom

Skinner grunnade på metoder som kunde säkerställa materiellt välstånd i hela samhället och en rättvis fördelning av resurser inom den. Till exempel bör varje medlem vara tvungen att bidra med sitt eget arbete. Således blir man del av en grupp som kan täcka samhällets, lika väl som ens eget, behov.

Man bör även använda resurser på ett klokt sätt för att säkra tillräckligt med samhällskapital, varor och tjänster, från vaggan till graven, för nuvarande och framtida generationer. Slutligen bör man fördela all rikedom rättvist och ingen medlem bör blir gynnad på bekostnad av en annan i Walden två.

Romanen Walden två och visdom

Denna bok handlar i grunden om visdom som förstås som kunskap. Det eftersom att det är vetenskapens process och produkt. Samhället måste hänge sig åt utbildningsmetoder som säkerställer frihet och förebygger okunnighet.

Gratis och lika utbildning vid Walden två finns tillgänglig för alla, inte bara i de grundläggande akademiska färdigheter som är nödvändiga för samhällets överlevnad utan också i de personliga färdigheter som krävs för individuell och samhällelig harmoni.

Men samhället bedriver mer långtgående metoder än utbildning för sina enskilda medlemmar. I slutändan är Skinners intresse att söka och upptäcka kunskap som gynnar samhället som helhet.

Visdom är det centrala temat i Walden två. Användandet av vetenskap förespråkas. Både beskrivande och experimentell. Detta för att informera och vägleda metoder som säkerställer stödet för dess medborgare och samhällets effektivitet och därigenom i slutändan deras överlevnad.

Ett huvud fullt av kugghjul

En praktiskt insikt

Walden två, som trots allt utspelar sig inom den utopiska genren, behandlar medlen för att maximera social rättvisa och mänskligt välbefinnande genom att balansera förmågan hos medborgarna i samhället för att säkerställa deras överlevnad.

I den här boken beskriver Skinner en myriad av metoder för att lösa problem av individuell, social och kulturell betydelse, många av dem i stor skala. Till exempel när det gäller ekonomi, utbildning, miljömässig hållbarhet och personlig livsstil.

Lösningen ligger i hur långt tillämpningen av beteendeanalys är möjlig för att främja individens och samhällets hälsa, rikedom och visdom.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.