Förhållandet mellan mental hälsa och finansiell stress

Vad innebär egentligen finansiell stress och hur hänger det samman med mental hälsa? Fortsätt läsa för att lära dig mer!
Förhållandet mellan mental hälsa och finansiell stress
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är normalt att bryta ihop ibland. Faktum är det finns väldigt många situationer i vår vardag som kan få oss att känna på det viset. En av de vanligaste är emellertid finansiell stress. I kristider multipliceras oron mångfalt. Men hur förhåller detta sig till en persons mentala hälsa? Vilka strategier kan hjälpa dig att hantera problemet bättre? Vad består de av?

Under perioder då man känner extrem oro över vad som händer runtomkring en och vad som ska komma är det viktigt att förstå allt som händer i kroppen, sinnet och känslorna. Kom ihåg att dessa tre är nära besläktade.

Finansiell stress: vad är det exakt?

Låt oss börja med att ge en definition av ordet stress. 1936 definierade endokrinologen Hans Selye det som ”kroppens icke-specifika svar på krav på förändring”.

När vi nu hänvisar till finansiell stress hänvisar vi till det som är relaterat till varor och aktiviteter som utgör ett samhälles eller en individs kapital.

Finansiell stress kan uppstå av flera skäl. Här är några av dem:

 • Inför nya situationer, till exempel nya investeringar och kriser.
 • Vid ekonomiska bekymmer, med andra ord när man inte klarar av att uppfylla sina ekonomiska åtaganden.
 • I parrelationer. Personliga förhållanden är tveklöst någonting som kan påverka en persons ekonomi, särskilt när det handlar om juridiska frågor.
 • Yttre tryck. Ett av de vanligaste scenarierna, i detta fall, är att vara satt i skuld. Man kanske inte vet när man kommer att kunna betala sina skulder.

Låt oss inte glömma att stress också är ett psykofysiologiskt svar på ett krav från omgivningen. Det är inte bara relaterat till vad man tänker utan också till vad man känner och hur man beter sig.

När du därför är stressad, leder det till fysiska, psykiska och emotionella konsekvenser. Även olika mönster kan iakttas i detta samspel.

En kvinna som lider av finansiell stress

Effekten av stress på den mental hälsan

Tro det eller inte, men stress kan ha en stor inverkan på den mentala hälsan. Detta händer eftersom en persons tankemönster kan ge näring till spänningar, förvärra dem och leda till övergripande negativa känslor. Som ett resultat slutar individens organism att bete sig normalt.

Det finns ett annat mycket vanligt scenario, som uppstår när man tänker sig för långt in i framtiden och därför främjar sin ångest. När det gäller just finansiell stress kan detta leda till vissa konsekvenser:

 • svårighet att koppla av
 • en permanent känsla av att vara överväldigad
 • irritabilitet
 • sorg
 • skuld
 • ältande
 • oro
 • desorganisation
 • pessimism

Det är också möjligt att uppleva depression, mental utmattning, skam, rädsla, förvirring, överdriven självkritik, svårigheter att koncentrera sig och dåligt beslutsfattande. Vi måste dock notera att detta, som vanligt, upplevs annorlunda hos alla som drabbas. Gener, inlärning, sociala faktorer, livscykel och medvetande, bland andra faktorer, har stort inflytande på detta.

Hur finansiell stress påverkar andra områden

Även om finansiell stress kan ha en stark inverkan på den mentala hälsan, är det inte det enda området det påverkar. I själva verket samverkar det tillsammans med andra viktiga hälsoområden, till exempel fysiska och sociala sådana.

Till exempel kan en individs förändrade känslor orsaka obehag hos personer i dennas närhet. Detta kan som en konsekvens äventyra dennas sociala relationer. Och känslor av irritabilitet kan till och med uppnå en så hög nivå att dessa individer väljer att isolera sig för att inte störa andra.

Det finns flera pågående studier om effekten av livshanteringsstrategier och socialt stöd angående personer med finansiell stress. Enligt A Riquelme, J Buendía och M.C Rodríguez, i deras artikel publicerad i Psicothema, är socialt stöd positivt relaterat till mental hälsa. Det skapar utrymme för varje individ att lära sig rätt hanteringsstrategier.

 • Det är möjligt att mäta stress på fysisk nivå. Till exempel instabilitet i blodtryck, muskelspänning, ökat kolesterol, sömnstörningar, begränsad rörelseförmåga, hjärtklappning, trötthet och huvudvärk.
 • På beteendenivå kan stressade individer börja äta mer och träna mindre, undvika eller skjuta upp ansvar samt andra beteenden såsom nagelbitande och rastlöshet.

Som du tydligt kan se, kopplar många faktorer finansiell stress till den mentala hälsan.

En man känner sig stressad

Hur hanterar jag finansiell stress?

För att hantera finansiell stress är det viktigt att lära känna dig själv. Om du vet vad du vill, vart du är på väg och vilka hinder du kan stöta på på vägen så kommer du lättare kunna välja sådant som verkligen gynnar dig. Många gånger uppstår stress när man upplever att man inte kan uppfylla de krav man ställer på sig själv.

Med det sagt är det, för att inte känna sig överväldigad, nödvändigt att fastställa prioriteringar. I detta avseende är inte önskan synonymt med behov. Först av allt måste du spendera dina pengar på de saker som faktiskt är nödvändiga.

Det är också mycket viktigt att du är uppmärksam på dina giftiga tankar, känslor och beteenden. När du har identifierat dem kan du börja arbeta med att hantera dem på bästa sätt. Det betyder inte att du måste utrota samtliga av dem: du måste bara vara medveten om när du ska sluta.

Du måste också vara uppmärksam på vad det är du utsätter dig för. Vid många tillfällen är finansiell stress förknippad med kriser som andra också genomgår samtidigt, eller härrör från en stor förändring i samhällssystemet. Det är okej att dela erfarenheter, men är detta dock något som skadar dig är det viktigt att hålla dig borta.

Paus och prioriteringar

Att ta en paus kan hjälpa. Utöver detta är det fördelaktigt att tänka på de omständigheter som orsakar dig ekonomisk stress, och organisera dem efter graden av kontroll du har över dem. För om du kan komma fram till en genomtänkt plan och följa upp den kan detta hjälpa dig att övervinna den överväldigande ångesten.

Som vi nämnde ovan, glöm inte hur viktigt socialt stöd är under tuffa tider. Var inte rädd att vända dig till dem du litar på och be om hjälp.

Slutligen, försumma inte din fysiska hälsa. Ett sätt att stressa ner är genom fysisk träning, vilket gör att kroppen släpper ut stressminskande endorfiner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lazarus, R.S. (2000). Estrés y emoción. Manejo e implicaciones ne nuestra salud. Bilbao: Desclée de Brouwer.

 • Riquelme, A. Buendía, J., & Rodríguez, M.C. (1993). Estrategias de afrontamiento y apoyo social en personas con estrés económico. Psicothema, 5 (1). 83-89.

 • Valdés, M. & De Flores, T. (1985). Psicobiología del estrés. Barcelona: Martínez Roca, 2.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.