Relationsproblem som kräver terapi

Bråkar du mycket med din partner? Är någon av er svartsjuk? Har du inget privatliv? Det kan vara dags att gå i terapi om du just nu upplever ett eller flera av dessa relationsproblem.
Relationsproblem som kräver terapi
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hur många relationsproblem måste ett par ha innan de går i terapi? Alla blir oense ibland, och du kan lösa de flesta oenigheter utan att behöva ingripanden från tredje part. Men att ha ett annat, för syftet utbildat, perspektiv är emellertid ibland det enda sättet att verkligen kunna förstå varandra. Det kan till sist bli enda lösningen förutom att ge upp förhållandet.

En artikel skriven av Tapia-Villanueva och Molina hävdar omskrivet att par som behöver konsultation har nått en skiljelinje som de inte kan passera; de är fångade i sin konflikt och har ingen framtid.

Fem relationsproblem som kräver terapi

En man som tröstar en kvinna.

1. Svartsjuka är ett problem som skapar bucklor i ett förhållande

Svartsjuka är ett vanligt problem i många relationer: Det är inte ett normalt tillstånd så du måste ta det på allvar. Vissa övertygelser som är förankrade i din kultur kan leda till att du uppfattar svartsjuka som ett tecken på kärlek. Men den betecknar i realiteten antingen endast en djup osäkerhet hos dig, eller så är den en tydlig indikation på att den andra personen i förhållandet bedrar dig.

Enligt en artikel författad av Novas, García, Ortiz och Jiménez kan svartsjuka leda till övergrepp som ett resultat av den känslomässiga instabiliteten som uppstår från osäkerhet och som till sist även kan leda till grovt våld. Därför måste du söka terapi om du befinner dig i den här situationen.

2. Vanligt förekommande gräl kan leda till utmattning

Många tror att bråk och gräl är en normal del av vardagen, och naturligtvis grälar just dessa personer varje dag. Det är egentligen överraskande eftersom argumentationer i själva verket är utmattande, och så småningom börjar de motarbeta relationen. Ofta förekommande gräl är en vanlig orsak till att förhållanden tar slut.

Således kan ständiga konfrontationer vara konsekvensen av bristande kommunikation, eller oenighet, angående ansvar inom er samexistens. Till exempel respekt för varandras personliga utrymmen, era barns utbildning osv.

3. Olika långsiktiga perspektiv kan vara relationsproblem som kräver terapi

När det gäller stora problem i en relation är det ett misstag att tro att människor inte ändrar sig, liksom det är att tro att de kommer att göra det i den riktning du vill. Kanske vill en av er flytta till ett annat land för att förbättra sin karriär och den andra vill stanna. Eller kanske en av er vill ha barn och den andra inte.

Det är dags att omförhandla tidigare överenskommelser när era långsiktiga projekt inte längre är kompatibla. Och om kommunikationen inte fungerar kan det vara dags att gå i terapi.

Då det gäller avstånd finns det alltid en lösning om bägge inblandade är villiga att vara del av ett långdistansförhållande. Men det är svårare när det finns barn, så om en av parterna vägrar att överge sin position kan det vara dags att avsluta förhållandet.

4. Att inte ha sex är ett vanligt relationsproblem

Att vara intim med den andre är en viktig del av en romantisk relation och det är det enda som skiljer den här typen av relation från det du har med dina vänner. Således är brist på detta beteende ofta ursprunget till många andra problem i ett förhållande.

Intimitet är ett utrymme bortom sexualitet. Det är en plats för förtroende, bekännelser och för projicering av önskemål och drömmar. Således är det en tid för lyssnande och generositet. Det är en skyddande bubbla och motivation till att båda personerna i ett par ska kunna växa, både tillsammans och individuellt.

Två personer som inte pratar med varandra.

5. En av er vill förändra den andra

Att försöka förändra en person leder till frustration. Du skulle kunna vara så lycklig med din partner om denne bara kunde jobba med de två eller tre småsakerna du inte kan stå ut med. Detta sätt att tänka leder till att många par försöker förändra varandra, antingen medvetet eller omedvetet. Således gör deras egna önskemål att de glömmer att de inte har någon egentlig rätt att försöka förändra andra, att de är på väg att korsa en mycket farlig linje. Ja, de kan komma med förslag, men det är i princip allt.

Det är dags att söka terapi när du känner en enorm önskan att förändra din bättre hälft. Fortsatt resa på den inslagna vägen kan antingen leda till förhållandets slut, ömsesidig acceptans eller en öppen och uppriktig förhandling. Det kan vara en vändpunkt som antingen hjälper dig att leva med ditt missnöje eller till att förhållandet tar slut.

Ni bör uppsöka terapi om ni har något eller några av dessa relationsproblem. Det kan vara rätt berikande antingen på egen hand eller som par.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Canto Ortiz, J. M., García Leiva, P., & Gómez Jacinto, L. (2009). Celos y emociones: Factores de la relación de pareja en la reacción ante la infidelidad. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, (15), 039-55.
  • Garrido-Macías, Marta, Valor-Segura, Inmaculada, & Expósito, Francisca. (2017). ¿Dejaría a mi pareja? Influencia de la gravedad de la transgresión, la satisfacción y el compromiso en la toma de decisión. Psychosocial Intervention26(2), 111-116. https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2016.12.001
  • Villanueva Orozco, Gerardo Benjamín Tonatiuh, Rivera Aragón, Sofía, Díaz Loving, Rolando, & Reyes-Lagunes, Isabel. (2012). La comunicación en pareja: desarrollo y validación de escalas. Acta de investigación psicológica2(2), 728-748. Recuperado en 12 de noviembre de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322012000200010&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.