Vänta dig inte att folk ska förändras för dig

Förändringar är inte enkla för något, speciellt när de går emot vad man tror på.
Vänta dig inte att folk ska förändras för dig
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att vänta sig att andra ska förändras för dig är värdelöst. Detta händer ofta inom relationer där en person vill att den andra ska förbättras, bete sig bättre eller älska på ett annat sätt.

Dessa förväntningar uppfylls sällan.

Tänk på detta. Att tro att någon kommer göra en helomvändning och förändra sin attityd och sitt beteende leder till ett farligt och giftigt emotionellt beroende. Det är som att man väntar på att det ska uppstå ett mirakel.

Man tror på dem då de säger att saker kommer förändras, att det förgångna är det förgångna, och sedan helt plötsligt har du hamnat i samma fälla igen!

Denna typ av situation är väldigt vanlig och normal. Att vänta på att någon ska förändras för dig eftersom du älskar och litar på personen. Kärlek kan inte vara kärlek utan förtroende.

Du kommer märka att du ger personen många chanser för att det kanske kommer fungera den här gången. Du är övertygad om att det kommer bli bättre om du väntar på att personen ska förbättras.

Tills du en dag öppnar dina ögon och inser att inget av detta kommer hända.

“En historia har ingen början och inget slut: man väljer slumpartat ett erfarenhetstillfälle då man kan titta tillbaka eller där man kan titta fram.”
-Graham Greene-

Flera foton av man.

Det är frustrerande att förvänta sig att andra ska förändras

Inom psykologin används termen personlighet för att beskriva ett antal någotsånär stabila karaktärsdrag. Så om någon är bly och introvert så kommer det bli svårt för personen att helt plötsligt bli extrovert.

Att man dock uppvisar en klar tendens i ens personlighet kommer inte förhindra att man förändrar detta och antar onaturliga personlighetsdrag.

Om människor inte trodde på förändring, så hade psykologin varit värdelös. Utöver att förändra saker gällande andra så kan folk också förändra sig själva samt sin mentalitet och beteende.

Doctor Walter Roberts vid University of Illinois utförde en studie där han upptäckte att förändring har större sannolikhet att uppstå inom en psykoterapeutisk miljö.

Detta betyder att då en person är medveten om att det finns ett problem att hantera så kan det medicinska ingripandet vara till hjälp och orsaka möjliga personlighetsförändringar.

Förvänta dig inte att din partner ska förändras för dig

Är det rätt att förvänta sig att folk ska förändras?

Du kan alltid förvänta dig att folk ska förändras till det bättre. Detta hopp förekommer också inom familjer, eller då föräldrar uppfostrar sina barn. Då barnen inte beter sig som förväntat så kan föräldrarna

Detsamma gäller utbildning. Utbildning handlar om riktlinjer, förslag, dialog, att föregå med gott exempel och att lyckas bättre än ens föräldrar. Då du nu når vuxenlivet så är din personlighet ganska statisk.

Om du inte har viljan att göra det så kommer du inte att förändras.

Därför kan du uppleva att din partner uppvisar karaktärsdrag som du inte tycker om. Du måste acceptera både det goda och det dåliga. Folk utgörs av många aspekter. Att försöka förändra folk är inte alltid en bra idé.

Det finns också vissa situationer som kan bli mer allvarliga. Det bör exempelvis aldrig tillåtas att en person är manipulativ. Detta beteende måste förändras.

Vad kan man göra om man blir sårad och personen upprepar beteendet?

I John Gottmans The Seven Principles for Making Marriage Work finns det ett viktigt stycke. Kärleken hamnar ovanför acceptansen; det handlar om att acceptera andra för vad de är och vice versa.

Om du hittar skadliga beteenden, eller det som Gottman definierade som apokalypsens fyra ryttare (kritik, förakt, försvarsmekanismer och blockeringar) så kommer relationen att misslyckas.

Här är det viktigt med förändringar. Det handlar inte om att vänta på att andra ska förändras för dig, utan det handlar om att acceptera att det finns ett problem.

För då folk lider så måste man förändra attityder och beteenden så att relationen inte lider.

I fall som de vi tagit upp ovan så kan det hända två saker. Å ena sidan så kommer personen inte förändras och man får då välja om man vill stanna kvar.

Å andra sidan så kommer du hamna i en emotionell och mental fälla om du tror att den andra personen kommer förändras för dig.

Du kommer tro på personen då han eller hon säger att allt kommer vara annorlunda och att det som hände förr inte kommer hända igen. Det händer dock igen och det blir oftast värre.

Par hos terapeut.

Vad kan man göra om man har dessa problem? Svaret är enkelt. Om du är olycklig och den andra personen inte vill förändra sig så måste du förändras. Gå vidare och börja arbeta med dig själv.

I dessa omständigheter så bör du också be en expert om hjälp. Terapeuter, psykologer och psykiatriker kan vara väldigt hjälpsamma i dessa fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Roberts, B. W., Luo, J., Briley, D. A., Chow, P. I., Su, R., & Hill, P. L. (2017, January 5). A systematic review of personality trait change through intervention. Psychological Bulletin. Advance online publication. doi:10.1037/bul0000088

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.