Kopplingen mellan ätstörningar och personlighet

Vissa personlighetsdrag är relaterade till vissa psykiska störningar. I den här artikeln kommer vi ta upp kopplingen mellan personlighet och ätstörningar.
Kopplingen mellan ätstörningar och personlighet
Isabel Monzonís Hinarejos

Skriven och verifierad av psykologen Isabel Monzonís Hinarejos.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Visste du att det finns en relation mellan ätstörningar och personlighet?

DSM-5-manualen ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) från det amerikanska psykiatrisällskapet har sagt att “ätstörningar kännetecknas av ett ihållande beteende där personen äter så mycket att matupptaget har en allvarlig effekt på den fysiska hälsan eller de psykosociala funktionerna”.

Det har blivit allt vanligare med dessa ätstörningar under de senaste tjugo åren. De drabbar främst unga kvinnor, men läkarna har börjat se all fler fall med unga män.

Kvinna som knappt äter.

Klassificering av ätstörningar och personlighet

I den senaste utgåvan av DSM inkluderade ätstörningarna följande:

  • Anorexi
  • Bulimi
  • Hetsätning
  • Undvikande av mat
  • Idisslande
  • Pica

De två första undertyperna är de vanligaste, vilket är anledningen till varför vi kommer fokusera på anorexi och bulimi.

Det finns dock andra störningar som har blivit vanligare i vårt samhället, som att gå upp för mycket i vikt och lida av fetma (relaterat till en dålig livsstil och en dålig kost), vigorexi, megarexi, permarexi och drunkorexi.

Kännetecken hos ätstörningar

Den vetenskapliga litteratur som tar upp ätstörningar pekar på att det kan ligga flera faktorer bakom. Å andra sidan så spelar dagens skönhetsideal en stor roll.

De har en stor påverkan på kroppsbilden, och detta är ofta anledningen till dessa störningar.

Ätstörningar och personlighet

Relationen mellan dessa två faktorer antyder att vissa drag kan spela en stor roll när det gäller ätstörningar. I generella termer så indikerar forskningen att en neurotisk personlighet ofta är relaterad till ätstörningar.

Andra drag relaterar dock till varje specifik underkategori. Många patienter med anorexi uppvisar ofta besatta beteenden och en önskan att ha kontroll.

Forskarna poängterar dessutom oflexibla tankemönster, speciellt sådana som är relaterade till ologiska uppfattningar. Personer med anorexi tenderar också att vara introverta.

Patienter med bulimi har ofta låg tolerans för frustration och dålig kontroll av impulser. De tenderar dessutom att ha låg självkänsla och är mer ängsliga än personer med anorexi (Macias et. al. 2003).

Deras impulsivitet gör också att de har ett mer oförutsägbart beteende.

Måttband på tallrik.

Personlighetsstörningar och ätstörningar

Vi kan inte prata om personlighetsdrag utan att nämna personlighetsstörningar. Det finns en hög korrelation mellan personlighetsdrag och ätstörningar. Faktum är att vissa studier har visat att den kan vara så hög som 53-93 procent.

Forskarna har kunnat visa att det finns en relation mellan anorexi, undvikande beteendestörning, beroendestörning och tvångsbeteende.

Bulimi är å andra sidan relaterat till emotionella störningar, ångest och substansmissbruk.

Givet hur komplext det är att behandla ätstörningar så spelar patientens personlighet en avgörande roll.

Behovet av kontroll, impulsivitet, brist på mental flexibilitet etc. gör det svår för patienter att arbeta med terapeuter och annan vårdpersonal.

Det är därför viktigt att man arbetar med dessa personlighetsdrag inom terapi.

De spelar en viktig roll när det kommer till att bibehålla kognitiva störningar (mental inflexibilitet), hetsätning och uppkastningar (impulsivitet) och restriktiva dieter (behov av kontroll).


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.