Vilka faktorer ligger bakom ätstörningar?

Vilka faktorer ligger bakom ätstörningar?

Senaste uppdateringen: 30 oktober, 2018

Det är allmänt känt att många människor lider av ätstörningar. Oftast talar man om flickor, men även pojkar kan drabbas. Man vet också att dessa störningar är förenade med många hälsoproblem.

Ätstörningar har emellertid även psykologiska och sociala följder. Mellanmänskliga relationer försämras och många lider känslomässigt. Ätstörningar kan faktiskt vara livshotande, så det är ytterst viktiga att förstå vilka faktorer som ligger bakom så att man kan komma till botten med problemet. Kom ihåg att det är lättare att förebygga än att bota!

“Jag vill vara en sådan person som trivs i sin kropp och kan säga att hon älskar den och inte vill ändra på något.”

-Emma Watson-

Förhållandet mellan kroppsuppfattning och ätstörningar

När det gäller kroppsuppfattning och ätstörningar finns det två begrepp som är centrala: missnöje och förvrängning. Om man underskattar eller överskattar sin kropp – har en förvrängd bild av den – kan man få en overklig uppfattning av sin vikt.

Detta gör att man blir missnöjd med sin kropps utseende, vilket kan ge upphov till olika negativa känslor som man försöker styra med hjälp av mat. Resultatet blir en ond cirkel av konstant bantning för att försöka leva upp till orimliga skönhetsideal och andra förväntningar.

Ätstörningar resulterar ofta i en ond cirkel av konstant bantning

Att vara bekymrad över sin vikt är vanligt bland de flesta tonåringar och unga människor. Som allt annat kan det dock gå till överdrift och en person riskerar att ta till extrema medel för att gå ned i vikt.

En annan riskfaktor är kopplad till body mass index (BMI). Studier har visat att tonåringar med högt BMI, vilket är ett (måhända bristfälligt) tecken på övervikt, löper högre risk att utveckla ätstörningar.

“Du är ofullkomlig, oföränderligt och obönhörligt defekt. Och du är vacker.”

-Amy Bloom-

Samhällets roll i ätstörningar

Givetvis får vi inte glömma att missnöjet med våra kroppar och våra förvrängda kroppsuppfattningar underblåses av vårt moderna samhälle, på ett mer eller mindre direkt sätt. Att vara smal anses vara eftersträvansvärt. Dessutom är det förknippat med positiva värderingar, som ungdom, prestige, hög självkänsla och elegans. Enkelt uttryckt kan man säga att det framställs om en grundförutsättning för att bli accepterad.

Samtidigt sammankopplas övervikt (om än ringa) med negativa värderingar, som t.ex. slafsighet, sjabbighet och brist på vilja. Detta driver människor att påbörja “mirakelkurer” för att försöka tappa vikt i rasande fart. Risken är då att de går för långt och underkastar sig alltför stränga kostrestriktioner.

Personer med ätstörningar har ofta stränga kostrestriktioner

Unga kvinnor och tonåringar är de som influeras mest. Hur kan detta förklaras? Jo, kulturellt sett betonas vikten av att vara smal mest i dessa grupper. Och för att uppnå de mål som associeras med en slank kropp måste man gå ned i vikt.

Den intima vänkretsen spelar också en avgörande roll. Att leva i en familj som fäster sig ovanligt mycket vid utseende och bantning är ytterligare en riskfaktor. Det samma gäller om du har vänner med någon ätstörning – det kan vara smittsamt!

“Min kropp är inte perfekt. Jag är inte i bästa form. Men detta är den jag är och det älskar jag.”

-Joanna Krupa-

Kort sagt finns det åtskilliga faktorer som spelar en roll i ätstörningar. Om vi tar fasta på detta kan vi hjälpa att ingjuta värderingar hos våra ungdomar som leder till självförtroende och personlig utveckling bortom hämmande kroppsfixering… Låt oss göra vad vi kan för att få en ändring i attityder!

Bilder: Jairo Alzate, Jennifer Burk och Dominik Martin.