Vacker vid 30, utsökt vid 40 och oemotståndlig för evigt

Vacker vid 30, utsökt vid 40 och oemotståndlig för evigt

Senaste uppdateringen: 02 april, 2024

Du kommer vara oemotståndlig för evigt eftersom skönheten inte beror på åldern. Det gör ej heller värdet. Dessa saker beror på oss själva och på den form vi ger våra känslor. Vi har ett väldigt dåligt sätt att döma skönheten i detta samhälle.

Den kroppsliga bilden är en psykologisk konstruktion; med andra ord, en samling av perceptioner som utgörs av synen och fantasin när det kommer till vår kropp. Det handlar inte om hur vi ser oss, utan hur vi känner oss när vi tittar på oss själva, då vi uppskattar vår kroppsliga essens.

Det är vanligt att vi kämpar mot vår kroppsbild eller känner oss obekväma inför den, och vi känner negativa känslor när det kommer till delar av eller hela kroppen.

Vi idealiserar det vi ser som vackert. Detta beror på mönster och information som vi blivit matade med, både av personerna runt omkring oss och media.

Kvinna som ligger ner

Halo-effekten eller skönhetens trolleri

Det händer ofta att denna kroppsliga bild är associerad med “halo-effekten”. Denna effekt handlar om att vi associerar positiva personligheter till personer som vi TYCKER är vackra.

Denna typ av mental genväg fungerar som ett psykologiskt trolleri eftersom vi generaliserar varje person som verkar vacker och anser därför personen vara mer sympatisk och hederlig än andra.

Kanske gör detta att vi fokuserar än mer på det skönhetsideal som vi har konstruerat. När vi sedan rör oss bort från detta ideal, när vi exempelvis åldras, så associerar vi detta med negativa personer. Med andra ord; samhället säger till oss att rynkor inte är vackra, så hur kan vi då tro att det är positivt med mognad?

Halo-effekten är utan tvekan ett ämne som har en stor vikt när det kommer till hur man uppfattar sin kropp när man blir äldre.

Oemotståndlig äldre kvinna

Charmen med den mogna skönheten – den som är oemotståndlig

Den mogna skönheten behöver inte avundas den unga skönheten eftersom kvinnan är vacker och oemotståndlig oavsett vilken tidsepok hon går igenom. Tidens tand bör inte modifiera den uppfattning vi har om vår kropp på ett negativt sätt.

Det är en väldigt personlig upplevelse att känna sig fantastiskt vacker, och det är något som beror på våra attityder, tankar, känslor, värderingar och beteenden.

Kvinna vid fönster

Det som vi uppfattar, fantiserar om och känner när det kommer till vår kropp avgör hur vi beter oss, hur vi tänker om oss själva och hur vi relaterar till andra.

Följande händer om vi har en negativ kroppsuppfattning:

Vi…

  • Uppskattar kroppsformerna på ett felaktigt sätt och vi ser delar av kroppen på ett sätt som de inte är.
  • Är övertygade om att det bara är andra personer som är attraktiva. Vi ser dem som en spegelbild av framgång och personligt värde, och förringar de positiva egenskaperna i vår essens.
  • Känner oss skamsna över vår kropp.
  • Känner ångest över vår kropp.
  • Accepterar inte oss själva och vi känner oss känslomässigt ur balans.

Om vi däremot har en positiv kroppsuppfattning karaktäriseras vi av följande:

  • En klar och sann perception av vår kropp.
  • Vi förstår att den fysiska aspekten av en kropp säger väldigt lite om vår karaktär och vårt personliga värde.
  • Vi känner oss säkra på oss själva och vi har en hälsosam självkänsla.
Händer med konfetti

Hemligheten ligger i att övervinna rädslan när det kommer till vår kroppsuppfattning

Om vi anser att vi har en negativ kroppsbild så finns det många saker vi kan göra för att ändra detta. Att ha en negativ kroppsbild handlar inte om hur vi ser på oss själva, utan hur vi känner oss i förhållande till vår egen kropp.

För att modifiera detta kan vi prata med någon som vi känner förtroende för eller en psykolog.

Vi bör komma håg att kroppen visar oss väldigt begränsade definitioner av skönhet, och att hälsa och utseende är två saker som är väldigt olika. Det är därför fundamentalt att behandla både kroppen och sinnet bra, för det är endast så du kan känna dig tillfreds med dig själv – och oemotståndlig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.