Vår självkänsla: Förmågan att vara vän med sig själv

Vår självkänsla: Förmågan att vara vän med sig själv
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 06 mars, 2022

Vår självkänsla är en grundsten för vårt välmående och vår personliga utveckling. Hur vi känner oss i en relation med oss själva påverkar andra aspekter av våra liv; med andra ord, hur vi tänker om oss själva påverkar hur vi fungerar på jobbet, med kärleken, med sex, med familjen etc.

Det finns inte en enda psykologisk svårighet som inte kan härledas till en låg självkänsla. Det beror på att detta är den aspekt som påverkar våra liv mest.

Med andra ord: vi behöver en bra självkänsla för att hitta balans i livet. Varje person är speciell, men vi måste tro på oss själva.

Flicka med hjärtformad ballong som vet att vi måste vårda vår självkänsla

För att stärka vår självkänsla måste vi lära oss att acceptera och tycka om oss själva

Processen med att förbättra vår självkänsla kräver att vi upptäcker inom vilket område problemet ligger och varför vi har fastnat vid detta. Att komma över en låg självkänsla är en process som kräver mycket personligt arbete.

Detta innebär att vi får erfarenheten och övertygelsen för att klara av livet. Vårt sinne är ett grundläggande redskap för att höja oss i detta fall.

1. Att acceptera oss själva hjälper oss att stärka vår självkänsla

Om vi accepterar oss själva fullt ut som vi är så kommer vi även att kunna acceptera vilken aspekt som helst av oss själva: våra tankar, våra känslor, våra minnen, vår kropp, vår karaktär, vår personlighet etc.

Genom att acceptera oss själva avvisar vi möjligheten att bråka med oss själva. Genom att göra detta får vi modet att vara oss själva.

Vi måste ta hand om vår självkänsla

2. Utgå från våra värderingar

För att skydda vår självkänsla bör vi evaluera vårt beteende. Därför bör vi ha i åtanke de parametrar som vi använder för att bedöma oss själva. Ibland utvärderar vi oss själva efter principer och värderingar som vi egentligen inte känner att vi står för.

3. Undvika att skämmas

Vi känner oss ofta skamsna över saker som har hänt, men vi bör försöka undvika att skämmas eftersom det inte finns någon anledning till att återuppleva lidande.

4. Förstå att det finns underpersonligheter

Det är viktigt att vi är ärliga med oss själva och förstår att det finns underpersonligheter. Den personlighet som vi hade när vi var yngre kan vara annorlunda jämfört med den vi har idag. Genom att se oss själva på detta sätt kommer vi att se oss som kompletta människor.

Barn på måne

5. Att ta ansvar främjar vår självkänsla

Att ta ansvar för våra handlingar, våra känslor och vårt välmående gör oss medvetna om vår egen existens. Självständighet och produktivitet är grundläggande värderingar för vår självkänsla, och att arbeta med dessa är därför ett sätt att ta ansvar.

6. Självkänsla och självrespekt

Självkänsla och självrespekt får vi genom att vara autentiska. Vi måste ha modet att vara oss själva och bibehålla koherens mellan våra tankar, känslor och handlingar i vårt eget inre och i relationen med världen.

7. Stärka andra personers självkänsla

Behandla andra med respekt och hjälp dem att höja deras självkänsla. Genom hjälpen blir vi medvetna om hur viktigt det är att respektera andra samtidigt som vi låter oss själva finna vår egen rytm.

8. Avstå från självuppoffring

Vi måste acceptera att vi inte lever för andra och att andra inte lever för oss; självuppoffring kommer inte att hjälpa vår självkänsla.

Fågelbur

Den nödvändiga smärtan med långvarig förändring

Som vi har sett så blir vi belönade genom att höja självkänslan, men vi måste även möta utmaningar. Detta innebär att vi många gånger måste gå utanför vår komfortzon och utforska en ny värld.

Det kan hända att vi upptäcker att vi inte längre älskar vår partner, att vi inte tycker om vårt jobb eller att vi inte längre tycker om våra vänner eftersom de har fått andra intressen.

Detta kan såklart få oss att tänka på att vi är vana vid att inte tycka om oss själva. Vi är rädda för att ge oss själva bekräftelse. Vi måste förstå att detta är vanligt och att det är viktigt att kunna tolerera viss förvirring för att kunna växa.

Kvinna på cykel som vet att vi måste omfamna vår självkänsla

Självtortyr är aldrig ett alternativ när det kommer till att leva ett fulländat liv, oavsett hur vana vi är vid detta. Därför måste vi anstränga oss för att skapa ett nytt koncept om oss själva.

Att utveckla en självkänsla innebär att vi utvecklar oss genom både en inre och yttre process som kan vara obekväm, men som är nödvändig för långvarig förändring.

Källa: “How to Raise Your Self-esteem” av Nathaniel Branden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.