Jag är en fulländad kvinna, jag behöver inte en andra hälft

19 februari, 2016

En fulländad kvinna är trött på att hela tiden höra att hon måste hitta sin andra hälft. Nej, nej och åter nej. En fulländad kvinna behöver inte en partner för att känna sig komplett och tillräcklig.

Som Helen Fisher sade: ”Att skapa relationer är mänskligt, en impuls som har funnits sedan fyra miljoner år”, men detta innebär inte att vi obligatoriskt måste söka efter någon annan för att vara fulländade.

Vi kan leva vårt liv med vem vi vill, men inte för att vi måste, utan för att vi vill. Men konsten att leva tillsammans är ännu mer komplicerad än konsten att bli kär…

För att vara lycklig med någon annan måste man först vara lycklig med sig själv

Kram

Att älska någon innebär inte att man äger någon, utan att man respekterar denna person. Och först och främst måste du älska sig själv som en fulländad kvinna. Om du inte gör detta kommer du inte vara kapabel att upprätthålla mogna relationer.

Mognaden kommer att hjälpa dig att göra klokare val samtidigt som du blir bättre på att bibehålla konstruktiva relationer där hinder kan övervinnas.

Man bör först sträva efter att vara lycklig med sig själv istället för med någon annan. En parrelation bör vara något väldigt viktigt i livet, men aldrig något obligatoriskt.

Det komplicerade med att välja ”den där perfekta partnern”

Om en relation kommer att fungera eller inte är något som är svårt att bedöma i början. Om personerna var ämnade för varandra är något som man för det mesta får se med tiden.

Det är också omöjligt att ge ett fullständigt svar angående om två personer fungerar ihop eller inte. Men om vi kan identifiera vilka faktorer som främjar ett bra förhållande kommer vi att komma en bit på vägen.

Det är viktigt att man fungerar ihop sexuellt

Båda parter bör vara överens kring hur de vill ha sitt sexliv. Det innebär att följa och respektera följande grundläggande punkter:

  • Gör allt som du vill
  • Gör aldrig något som du inte vill
  • Gör bara det du vill göra om du har lust
  • Följ era sexuella värderingar
Kvinna med växter

Det är viktigt att personlighetstyperna fungerar ihop

En persons personlighetstyp avgör hur han eller hon ser på världen. Detta är något som bör vara kompatibelt med den andra personen så att båda kan mogna i relationen och växa som människor. Annars kommer man inte fungera så värst bra ihop.

Värderingar

Att vara kompatibla, eller åtminstone respektera varandras värderingar, trosuppfattningar, kulturella vanor, hygien, stilar etc. är något som också är nödvändigt i en parrelation.

Livsprojekt

Det är även viktigt att man inom en parrelation är kapabel att hjälpa varandra i nuet, samt vilja röra sig mot gemensamma mål i framtiden.

Mor och dotter

Hur man omvandlar besvikelser inom kärlek till möjligheter att växa

För att omvandla ett sentimentalt adjö till en lärdom bör man analysera orsakerna till vad som orsakade det hela och förstå hur man kan växa i framtida relationer. Med andra ord måste vi förstå att vi inte lär oss av att vi lider utan av hur vi lider.

Om vi kan se klart på tidigare situationer och lära oss av både det positiva och det negativa kommer våra relationer kunna växa bättre i framtiden. Därför bör vi utöver att ta hand om vår självkänsla även lära oss av tidigare misstag inom parrelationer.

Vi bör välja att skapa relationer med personer som vi känner oss avslappnade med, där vi kan vara oss själva och där vi inte känner oss tvingade.

Det är inte lätt att uppnå det man hoppas på, men det är inte omöjligt utan snarare berikande.

Källa: Amor al Segundo Intento (Love at Second Attempt) av Antoni Bolinches.

Bilder av Daniela Uhligh.