Människor med antisocial personlighetsstörning

Människor med antisocial personlighetsstörning
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Människor med antisocial personlighetsstörning ignorerar andra människors rättigheter. Dessutom gör deras förakt vanligtvis att de inte respekterar de människor som utgör ett hinder i deras liv. Detta beteende uppträder vanligtvis under barndomen eller under de tidiga tonåren, och kan fortsätta in i vuxen ålder.

Antisocial personlighetsstörning är även känd under benämningen psykopati eller sociopati. Bedrägeri och manipulation är också några av de kännetecknande karaktärsdragen av denna sjukdom.

Hur diagnostiseras antisocial personlighetsstörning?

För att en person ska kunna diagnostiseras med antisocial personlighetsstörning finns det vissa kriterier som de måste uppfylla. Först och främst måste personen vara över 18 år. Därför kan minderåriga människor, även om de har alla egenskaper som kännetecknar denna sjukdom, inte diagnostiseras med den.

Vidare måste personen ha haft någon typ av beteendestörning i det förflutna som manifesterades före 15 års ålder. Dessa beteendestörningar utgörs vanligtvis av repetitiva och bestående beteendemönster som kännetecknas av kränkandet av andra människors rättigheter.

Beteendestörningar är indelade i fyra huvudkategorier: aggressivt beteende mot människor och djur, förstörelse av egendom, bedrägeri och stöld eller andra allvarliga lagöverträdelser.

Tonårsflicka med antisocial personlighetsstörning med en huvtröja

Vi kan upptäcka att dessa mönster av antisocialt beteende inte heller slutar, om inget ingripande föreligger. De kan fortsätta även in i vuxen ålder. Dessa människor anpassar sig inte till sociala normer eller till lagen i det samhälle de lever i.

Istället verkar de ha en tendens till att upprepa dessa beteenden om de får chansen. Några exempel på dessa beteenden är förstörelse av egendom, förföljelse eller trakasserier, stöld av egendom eller att ägna sig åt annan olaglig verksamhet.

Hat mot andra och ilska är karaktärsdrag hos antisociala människor

Människor med antisocial personlighetsstörning hatar andra människors önskningar, rättigheter eller känslor. De ljuger ofta och manipulerar människor runt dem för att få vad de vill ha eller för ren njutning (till exempel för att få sex, pengar eller makt).

Att ständigt ljuga är ett annat kännetecken hos antisociala människor. De kan upprepade gånger komma med lögner, använda falska namn, lura människor eller fejka att de har sjukdomar.

Det finns också ett mönster av impulsivitet som uppenbarar sig på grund av deras oförmåga att planera för framtiden. Således har de en tendens till att ta förhastade beslut som de inte reflekterar över.

Människor med antisocial personlighetsstörning brukar ofta vara sura och aggressiva. Dessutom kan de ha en tendens till att använda fysiskt våld. De kan även utan vidare eftertanke kompromissa med andra människor säkerhet utan förvarning. Ett exempel på detta är när de kör. De kan köra snabbare än hastighetsgränsen eller dricka alkohol och köra.

Dessa människor kan ofta ägna sig åt högriskaktiviteter med mycket skadliga resultat, till exempel att ha oskyddat sex eller använda olagliga droger. De kan också försumma sina barn eller utsätta dem för farliga situationer.

Människor med antisocial personlighetsstörning är extremt oansvariga

Denna tendens kan framträda på arbetsplatsen. De kan vara arbetslösa under långa perioder, även om de har flera tillfällen och möjligheter till arbete. Dessutom kan de säga upp sig från jobb upprepade gånger, utan att ha en realistisk plan att hitta ett nytt jobb.

På samma vis kan de vara frånvarande från sitt arbete av helt andra skäl än sjukdom. De är också mycket ekonomiskt oansvariga, särskilt när det gäller skulder. Dessutom kan de inte heller uppfylla sina barns grundläggande behov.

I detta hänseende visar de ingen ånger för sina handlingar (Rosenblum, 2011). De tenderar att vara likgiltiga eller motivera de skador som de orsakat med att säga saker som “Det är ett hårt liv” eller “Förlorare förtjänar att förlora”.

Antisociala människor kan anklaga deras offer för att vara naiva eller förtjänta av deras “öde”. Fraser som “De förtjänade det ändå” eller “Det skulle ha drabbat dem så småningom ändå” är vanliga saker som människor med denna sjukdom säger.

Som vi kan förstå har antisocial personlighetsstörning mycket allvarliga konsekvenser. Det är en mycket svår personlighetsstörning att behandla och den brukar manifesteras under barndomen eller ungdomen till följd av en beteendestörning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rosenblum, L. (2011). Trastorno antisocial de la personalidad. Disponible en http/www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=127457


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.