Sexuell anorexi: kännetecken, orsaker och behandling

Sexuell anorexi: kännetecken, orsaker och behandling
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Sexuell anorexi kallas även för anafrodisi och hämmar sexlusten. Det är med andra ord ett tillstånd som leder till att människor inte har någon större sexuell aptit – därav namnet sexuell anorexi.

Män och kvinnor löper lika hög risk att drabbas. Oftast är det relaterat till psykologiskt och fysiskt trauma, eller till och med låg självkänsla.

Egenskaper hos sexuell anorexi

Personer med sexuell anorexi upplever mycket mindre sexuell njutning och upphetsningHär kommer sex diagnostiska aspekter:

  • Lite eller inget intresse av sexuella aktiviteter.
  • Frånvaro av sexuella eller erotiska tankar, eller åtminstone väldigt få.
  • Tar sällan eller aldrig initiativ till sex, och är generellt inte intresserade när partnern försöker ta initiativet.
  • Liten eller ingen sexuell njutning eller upphetsning under sexuella aktiviteter. Detta sker nästan varje gång (75-100% av gångerna) som paret har sex.
  • Mycket svaga känsloupplevelser i könsorganen under sexuell aktivitet. Detta sker nästan varje gång (75-100% av gångerna) som paret har sex.

Dessa symptom måste ha pågått under minst sex månader, och måste även orsaka stort obehag. Tillståndet ska heller inte kunna förklaras av ett annat mentalt tillstånd av icke-sexuell natur. Det ska heller inte inträffa i samband med en allvarlig förändring i relationen eller på grund av substanser och läkemedel.

Problem i sovrummet

Orsaker till sexuell anorexi

Vissa experter säger att personerna som löper högst risk att drabbas av sexuell anorexi är de som har upplevt fysiska eller psykologiska övergrepp. Men det innebär inte att detta är den enda möjliga orsaken. Att inte ha någon sexlust kan även orsakas av andra saker.

Stress, tristess, gräl och problem med samlevnaden kan också leda till sexuell anorexi.  Erektil dysfunktion, impotens och anorgasmi kan också leda till att man utvecklar detta tillstånd.

Det kan till och med ha sina rötter i specifika religiösa, kulturella eller politiska omständigheter. Dessa “sociala företeelser” är ibland så kritiska mot uttryck av fri sexualitet att de kuvar oss. Sexualundervisningen ett barn eller tonåring mottar kan också leda till framtida sexuell anorexi.

Det finns en annan orsak, och den kommer från media. Problemet är att media svämmar över våra liv med explicita bilder, budskap och stimuli som sexualiserar varje aspekt av våra liv. Detta kan hindra folk från att få rätt sexualundervisning och göra att de får orealistiska förväntningar på sex.

När brist på sexlust blir ett problem

Att sakna sexlust ackompanjeras ofta av problem med att få orgasm eller smärta vid sex. Det innebär att sex kommer bli väldigt ovanligt i relationen. Men detta är endast ett problem om en person i förhållandet har högre sexlust.

Relationsproblem och humörstörningar kan också gå hand i hand med sexuell anorexi. Orealistiska standarder och förväntningar om “rätt” nivå av sexuellt intresse och upphetsning är en stor utmaning för personer med detta tillstånd.

Det finns några andra saker som också spelar en roll. Att inte ha särskilt stor sexuell erfarenhet eller kunskap om sexualitet kan vara ett stort problem. Utöver könsrollerna är detta faktiskt väldigt viktigt att komma ihåg.

Par i säng

Viktiga faktorer när det kommer till att behandla sexuell anorexi

Det finns fem stora faktorer som är väldigt viktiga när det kommer till behandlingen av låg sexlust. De är:

  • Parbaserade faktorer, såsom sexuella problem eller en partners hälsa.
  • Relationsbaserade faktorer, såsom kommunikationsproblem eller om en person har mycket högre eller lägre sexlust.
  • Individbaserade faktorer, såsom negativ kroppsbild, historik av sexuella eller emotionella övergrepp, depression, ångest, stress, förlust av ett jobb, smärta…
  • Kulturella och religiösa faktorer, såsom att inte ha sex för att det är tabu eller att ha en negativ attityd mot sex.
  • Medicinska faktorer, vilka är speciellt viktiga när det kommer till prognoser och hur man kommer behandla tillståndet.

Det första någon med detta tillstånd måste göra är att få en diagnos. Därefter måste man göra förändringar med sin partner. Nyckeln är att väcka sin sexlust igen. Det är därför det är så viktigt att paret skapar en avslappnad, intim miljö utan dömande attityder eller press.

En annan viktig sak är att komma ihåg att sexuell aktivitet är så mycket mer än bara penetrering. Det finns många olika sätt att ha sex.

I slutänden är det bäst att träffa en specialiserad psykolog. Denne kommer kunna ge dig bästa möjliga behandling.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.