Det är viktigt att ta hand om din sexuella hälsa

Det är viktigt att ta hand om din sexuella hälsa

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2022

Att ta hand om vår sexuella hälsa hjälper oss att få bättre livskvalitet. Det är nämligen en fundamental aspekt som behöver uppmärksamhet och som har stor påverkan på vår fysiska, mentala och känslomässiga hälsa. En god indikator på hälsa är att ha ett aktivt sexliv: sexuell lust dyker upp eftersom det finns ett överskott av energi. Detta överskott antyder att vi har täckt de grundläggande behoven, såsom mat, omvårdnad, säkerhet etc.

Modellen för ens sexuella hälsa baseras på välmående, respekt, ansvar, njutning etc. Denna modell har det fundamentala karaktärsdraget av att bredda konceptet sexualitet.

Vad är sexuell hälsa?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är sexuell hälsa “ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt välmående i relation till sexualitet. Det kräver en positiv och respektfull syn på sexualitet och sex, såväl som möjligheten att ha sexuella upplevelser som är njutbara och säkra, och fria från tvång, diskriminering och våld.” Så att ta hand om vår sexuella hälsa involverar därmed att förstå vikten av vår livskvalitet.

På en biologisk nivå kommer utloppet för sexuell energi med stora fördelar: det är involverat i syresättningen av hjärnan, vår hormonbalans, andning, stresslindring och muskeltoning.

Känslomässigt bidrar sex till ett tillstånd av harmoni eftersom det hjälper till att släppa ut hormoner och neurotransmittorer såsom oxytocin och endorfiner, vilka har en nyckelroll i vårt välmående, känslor av njutning samt avslappning.

Psykologiskt ökar god sexuell hälsa vår självsäkerhet och nivån av intimitet. Vi lär oss därmed att bättre utveckla vänlighet och medmänsklighet. Och vi upplever en ökning av självkänslan samtidigt som våra sociala och känslomässiga band stärks.

Naken kvinna

Sunda vanor för vår sexuella hälsa

Det är viktigt att förstå att vi är berikade med sexualitet från födseln till döden. Det är alltså något som följer med oss i alla skeden av livet och något vi inte kan försumma. Dessa är några av de viktigaste sexuella vanorna att överväga:

 • Bortom den genitala aspekten hjälper sexuella förhållanden hela kroppen och ger oss förmågan att uppleva njutning.
 • Sexuellt umgänge är inte endast fokuserat på penetrering. Det är inte viktigt, och ej heller dess syfte.
 • Om det finns läkemedel som stör sexlusten, måste vi spendera tid på det sexuella mötet, alltid på ett tålmodigt och fullt sätt.
 • Att respektera och ha empati: att inte tvinga, att kommunicera och att förstå den andra personens önskemål.
 • Bli inte överbelastad med förväntningar, för det är nödvändigt att vara i ett tillstånd av mental avslappning och ge vika för känslorna som uppkommer.
 • Att känna fysisk säkerhet och behaglighet i utrymmet är viktigt för att det sexuella svaret ska utvecklas. Att skapa en privat miljö och förhindra distraktioner kan således hjälpa.
 • För att upphetsning ska uppstå måste det finns åtrå och tillräcklig stimulans. Detta kommer låta koncentration och njutning utvecklas genom våra sinnen.
 • Att låta dig själv uppleva och känna känslorna. Det betyder att överlämna dig själv till mötet, att låta dig svepas iväg med självsäkerhet och att använda samma säkerhet för att ta initiativet.
 • Att känna ditt sexuella svar tack vare självkännedom och medvetenhet. Vi ansvarar för vad vi känner och vår njutning.
 • Frihet att söka och uttrycka våra önskningar, utan skam eller att vara begränsade av någon rädsla.
 • Vi ansvarar för att sätta våra gränser, ta våra beslut, acceptera och avfärda utan att känna att vi kommer bli dömda på grund av det. Att lära sig att säga ja när man vill något och säga nej när man inte vill det.
 • Acceptera inte påbud: varje person genomlever sitt sexuella möte i enlighet med sin individuella sexualitet.

Vi åtnjuter frihet att uppleva njutning

Med ovan nämnda aspekter som indikatorer på vad som utgör en persons sexuella hälsa, förstår vi att vi har friheten att uttrycka vår sexualitet antingen individuellt eller delat. Det viktiga är alltså att inse att vi har stor potential för att uppleva njutning och kan använda den på ett ansvarsfullt sätt.

Kvinnlig sexualitet

Denna potential är som vi sett en grundläggande resurs för att förbättra alla aspekter av vår hälsa. Tillfredsställelse, kärlek, åtrå, njutning och tillgivenhet hjälper till att skapa hälsosamma upplevelser för att leva ut vår sexualitet med högre intensitet.

Att undertrycka oss själva eller inte ta hand om vår sexuella hälsa är att försumma vår förmåga att uppleva njutning; det är att begränsa vad vi vill ha och behöver. Att inte vara gagnade av denna aspekt av vår sexualitet stör därmed lyckan och kärleken vi kan uppleva. Under denna dag, och resten av ditt livs dagar, hoppas vi att du har ansvarsfull och medveten sexuell hälsa. Oavsett om den är individuell eller delad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.