Självkänsla och emotionellt beroende

Självkänsla och emotionellt beroende
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Människor är sociala varelser. Vi gillar att göra andra glada och dela saker med varandra. Men kan behovet av erkännande vara skadligt? Ja – det är faktiskt en av orsakerna till att vi blir beroende av andra. Ett sätt att se på saken är genom att titta på kopplingen mellan självkänsla och emotionellt beroende.

Känner du behovet att var alla till lags eller bara de som verkligen är viktiga för dig? Vilka är de viktiga personerna i ditt liv? Måste de godkänna absolut allt du gör? Vi bjuder in dig att ställa dessa frågor och sedan försöka besvara dem.

Det är en sak att veta vad du vill göra och vad du vill att dina närstående ska godkänna, men en helt annan att helt känna att något inte är värt att göra om hela världen inte älskar dig för det. Det är en subtil men betydande skillnad. Fortsätt läsa för att lära dig mer om självkänsla och emotionellt beroende, och hur de kan påverka ditt välmående!

“Om du inte är bra på att älska dig själv kommer du ha svårt att älska någon annan eftersom du kommer avsky tiden och energin du ger till någon annan, som du inte ens ger till dig själv.”

-Barbara De Angelis-

Vad är emotionellt beroende?

Emotionellt beroende personer behöver tillgivenhet, uppmärksamhet och erkännande från andra till ohälsosamma nivåer. De har en irrationell rädsla för ensamhet och övergivning, vilket gör dem mer undergivna i sina interpersonella relationer.

De har även en stark önskan om exklusivitet och säger att de inte kan tänka sig ett liv utan sin partner och liknande saker.

Emotionellt beroende kvinna

Därmed uppvisar de ett ihållande mönster av emotionella behov som de inte kan tillfredsställa själva. De försöker istället fylla dem genom att etablera olämpliga band med andra. Med andra ord utvecklar de parasitiska och asymmetriska relationer, och rättfärdigar sina handlingar genom att hävda att de är till för att bibehålla relationen.

“Den värsta ensamheten är att inte vara bekväm med sig själv.”

Mark Twain

Och det är inte allt. De längtar efter skydd och tillgivenhet så intensivt att de helt förlorar sig själva i relationen i sin önskan att bibehålla den, oavsett den faktiska kvaliteten i förhållandet. De etablerar intensiva och instabila band istället för hälsosamma varianter. Givetvis vill vi alla bli älskade, men vi skulle inte göra absolut allt för att uppnå det, eller hur?

Hur påverkar det psykologiskt välmående?

Problemet med att vara för beroende av andra emotionellt är att om personen inte får den oproportionerliga uppmärksamhet och tillgivenhet han kräver, börjar han irrationellt tvivla på sitt eget värde och hur mycket andra uppskattar honom. Detta påverkar hans känslor och självkänsla negativt.

Han börjar känna sig bortstött, nekad och övergiven. Den resulterande ledsamheten är mycket intensiv, vilket kan leda till en ond cirkel av emotionell tomhet, kroniskt missnöje och till slut depression.

Och inte bara det, för rädslan för att vara ensam får honom att försöka göra allt för att undvika ensamhet, vilket ökar ångestsymptomen. När han väntar sig att bli ensam kan han bli extremt nervös och kasta sig in i giftiga relationer.

Självkänsla och emotionellt beroende

Kopplingen mellan självkänsla och emotionellt beroende är att brist på den förstnämnda leder till det sistnämnda. Dessa personer tänker på sig själva negativt, och återigen leder detta till större behov av stöd och tillgivenhet. De är beroende av andra för att må bra i sig själva.

Börja älska dig själv

Den enda person du kommer spendera hela ditt liv med är du själv. Därför bör ditt välmående inte vara beroende av andras erkännande, utan ditt eget. Det betyder att den första personen du bör försöka vara till lags med dina handlingar är du själv.

“Personer som vill ha mest erkännande får minst, och personer som behöver erkännande som minst får mest.”

-Wayne Dyer-

Men vad kan man göra för att älska sig själv mer? En enkel övning är att göra något varje dag som får dig att må bra, både fysiskt och psykologiskt. Det kanske kräver lite ansträngning inledningsvis eftersom de flesta av oss inte är vana vid att skämma bort oss själva. Med tiden kommer du dock fostra positiva känslor för dig själv.

På så sätt kommer du hindra dig själv från att falla offer för patologiskt emotionellt beroende. Så sätt igång och älska dig själv!

Bilder från Rebecca Matthews, Adam Jang och Hope House Press.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.