Du måste älska dig själv, du behöver det

Du måste älska dig själv, du behöver det
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi spenderar halva våra liv med att vilja vara andra människor, vilket rubbar vår balans. Vidare vill vi ha en annan kropp; vi tror att vi är för smala eller feta. Eller så önskar vi att vi vore mer utåtriktade. Att kämpa mot sig själv på det här sättet genererar bara obehag. Du måste älska dig själv för att göra livet enklare.

Med det menar jag inte att vi ska sluta sträva efter att förbättra oss. Om vi vill göra förändringar är det fritt fram att göra det. Det som är viktigt är att inse att utomstående influenser kan motivera oss att göra förändringar.

Samhället har lärt oss att värdera oss själva genom externa mål som inte är uppnåbara för en stor del av befolkningen. Vi må ha bättre livskvalitet än för hundratals år sedan, men jag tror inte att vi är lyckligare.

Personer som vill förbättra hur de ser ut för att känna sig mer attraktiva ställs till exempel inför ett intressant problem. När de uppnått sitt estetiska mål känner de ofta att de inte är tillräckligt attraktiva. Du måste älska dig själv för den du är, för det är det enda sanna sättet att släppa osäkerhet.

“Att älska sig själv är starten på en livslång romans.”

-Oscar Wilde-

Om allt annat misslyckas kommer du bara ha dig själv, så du måste älska dig själv

Vår självbild, uppfattningen vi har av oss själva, är vad som spelar mest roll när det kommer till att älska sig själv. Om vi kan värdera våra positiva aspekter och acceptera våra begränsningar, kommer vi ha en bra bild av oss själva.

Om vi å andra sidan bara tittar på våra negativa aspekter, kommer vi känna oss äcklade med vilka vi är och inte kunna acceptera eller älska oss själva.

Flicka med hjärta

Vår nivå av självkänsla slår fast hur vi relaterar i livet. Självkänsla är oberoende av externa saker; det är snarare än reflektion av tillfredsställelsen vi känner över vilka vi är. Denna tillfredsställelse är vanligare hos optimistiska personer. Chansen är större att de fokuserar på sina goda egenskaper och accepterar sina svagheter.

I kontrast ser pessimistiska personer bara sina mest oangenäma karaktärsdrag, vilket målar upp en falsk bild av dem.

Måttlig optimism kan vara en del av formeln för hälsosam självkänsla. Man uppskattar att runt 30% av optimismen kommer från genetik, vilket betyder att 70% är inlärd. Vi kan således öka vår optimism, främja belönande emotionella tillstånd, fostra positiva tankesätt och sluta oroa oss över saker som inte påverkar oss.

“Du själv förtjänar din kärlek och tillgivenhet precis lika mycket som någon annan i hela universum.”

-Buddha-

Vi tenderar att värdera andra mer än oss själva

Vi värderar ofta egenskaper hos andra eftersom vi inte har självsäkerheten eller tålamodet att se dem hos oss själva. För att värdera oss själva på ett rättvist och fördelaktigt sätt måste vi först respektera oss själva. Detta utvecklar självsäkerhet.

Generellt värderar vi inte oss själva tillräckligt. Alla har vi unika förmågor, men många av oss vet inte hur vi ska värdera dem rätt. Om vi inte värderar oss själva betyder inte det att andra inte värderar oss. Dessutom är bra självkänsla inte beroende av andras åsikter, utan ett resultat av vår personliga utvärdering.

När vi värderar oss själva kommer våra personliga karaktärsdrag och sättet vi relaterar till oss själva börja spela roll. Denna utvärdering av värderingar slår fast om vi kan acceptera hur vi är och om vi älskar oss själva för vilka vi är. Att värdera oss själva på ett justerat sätt är att tro på att vi är kapabla att tackla livet. Du måste älska dig själv, glöm aldrig det…

Se det positiva

“Älska dig själv först så kommer allt annat falla på plats. Du måste älska dig själv för att få något gjort i denna värld.”

Lucille Ball


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.