7 drag hos optimistiska personer

7 drag hos optimistiska personer
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2022

Optimistiska personer genererar välmående för sig själva och personer omkring dem. De kan se saker från den ljusa sidan istället för att fastna i negativitet. Optimistiska personer väljer detta sätt att se på världen och använder det för att rama in sina liv.

Det må finnas vissa personlighetsdrag som främjar optimism, men att vara optimistisk har mer att göra med reflektion och utövande. Idag ska vi ta en titt på några vanliga drag hos optimistiska personer.

Medvetet eller undermedvetet så ser vi alla livet genom ett perspektiv vi väljer. Det vi väljer beror till stor del på personliga förväntningar samt personliga och relationsmässiga drag. Ibland beror allt på vanor eller brist på reflektion. Det är trots allt enklare att imitera och upprepa än att bygga egna personliga synsätt.

“Livet har en mörk sida och en ljus sida. Vi måste välja vilken som tillfredsställer oss mest.”

Samuel Smiles

Att vara en optimist kräver inte att livet är en dans på rosor eller att du haft en fantastisk barndom och ett fantastiskt liv. Att ta vara på det bästa hos dig själv, hos andra och från varje situation är ett val. En optimist är inte en oinformerad pessimist, utan någon som väljer att betona det positiva.

När man ställs inför det dagliga livet är det lätt att bli en pessimist. Ingen kan helt undvika smärta eller frustration, och klagande hjälper till att rättfärdiga overksamhet och konformitet. Optimister tacklar å andra sidan utmaningen som är att göra, växa och förbättra.

Härnäst ska vi tala om några drag som många optimister delar.

Optimistiska personer kämpar för vad de vill ha

Den enkla handlingen att jobba för att nå ett mål kommer få vem som helst att känna sig levande. Som kontrast tenderar de som inte uppfyllt sina drömmar och önskningar att se livet genom en negativ lins. Om det finns något som definierar en optimist så är det förmågan att sätta upp och kämpa mot mål.

Optimistiska personer kämpar för sina mål

Optimister är även realister. Det sätter inte upp mål åt sig själva som är onåbara eller bortom deras förmågor. Det är inte sant att om du lägger manken till, kan du åstadkomma absolut allt. Om ditt mål är onåbart kommer det bara sluta med frustration. Det är en sak att sätta höga mål, en helt annan att sätta omöjliga mål.

Där andra ser misslyckande ser de en chans att lära sig

För en optimist finns det inga “misslyckanden”. Optimister vet att misstag, fel, omöjliga utmaningar och onåbara mål existerar. De kallar dem dock inte för regelrätta misslyckanden, och det är just det som gör dem till optimister. Förmågan att se det positiva och den ljusa sidan av livet.

Inga stora mänskliga prestationer förverkligades utan svårighet och misstag. Misstag som korrigerades, hål som fylldes och misslyckanden som övervanns och utgjorde grunden för stora prestationer. I varje misstag finns en lärdom, och i varje lärdom finns en chans att växa. Optimister vet att det enda misslyckandet är att sluta försöka.

De är ärliga mot sig själva

Att vara ärlig mot dig själv är att skjuta rättfärdiganden och ursäkter åt sidan. Denna attityd kräver mod eftersom det betyder att du inte försöker gömma dig från sanningen. Det betyder att man ställer sig öga mot öga med livet och är uppriktig mot sig själv.

Nyckeln till lycka

Optimistiska personer är inte rädda för att erkänna när de har fel. Tvärtom är de öppna till att medge sina snedsteg. De undviker att skuldbelägga andra för sina misstag och är tillräckligt självsäkra för att acceptera att de inte alltid har rätt. Denna attityd gör dem starkare eftersom de vet att erkännande av ens misstag är ett steg mot att bättra sig.

De jämför sig aldrig med andra

Att systematiskt jämföra dig med andra kommer bara förvränga dina tankar och förgifta ditt hjärta. Vi är ojämförbara. Det finns inget sätt att mäta vem som är bättre eller sämre i mänskliga termer. En fånge kan ha ett bättre hjärta än en VD, men sämre förmåga att uppnå sina mål. Det finns inget som kan mäta detta.

Grunden för genuin optimism är att förstå denna verklighet. Ingen är bättre eller sämre än någon annan. Alla jämförelser bland människor är arbiträra. Personer som konstant mäter sig själva mot andra gör det på grund av brist på självgående och självständig bedömning.

Varje person vet huruvida han lever livet som han vill och borde. Andra kan hålla med eller inte, men vid dagens slut spelar deras åsikter ingen roll.

Optimistiska personer motiverar sig själva

Motivation är att “sätta sig själv i rörelse” trots hinder. Det är att pusha dig själv att fortsätta framåt mot ett specifikt mål eller syfte. Optimistiska personer vet att styrkan att fortsätta kämpa kommer inifrån. Denna kommer från det faktum att de inte gör saker för att få andras godkännande, utan för sina egna övertygelser.

Positiva valar

En person är självmotiverad när hon finner och underhåller anledningarna bakom det hon gör. Övertygelse tillhandahåller styrkan att fortsätta. Att veta att anledningarna till att du jagar dina drömmar är giltiga gör det möjligt för dig att fortsätta framåt utan att lägga alltför mycket vikt på problem du stöter på.

En optimist är därför en person som tror på vad denne gör.

De accepterar andra personer precis som de är

Vi behandlar andra personer som vi behandlar oss själva. När någon accepterar sig själv är det lättare att acceptera andra. Om någon å andra sidan har problem med att värdera sig själv eller känna egenkärlek, kommer denna inre konflikt vanligtvis projiceras på andra. Det är då andra blir målet för konstant kritik.

Att vara optimistisk kräver att du har god självbild. Det betyder inte att du ska vara egoistisk, men vara medveten om ditt eget värde. Det är därför det är enklare för optimistiska personer att acceptera och värdera andra.

De vet att alla människor är deltagare i samma historia; de vet att varje person har sin plats och sitt syfte i denna delade historia. De glömmer heller inte att solidaritet hjälper en att vara mer självsäker i nuet.

Optimistiska personer tar hand om sig själva

Ingen kan vara en sann optimist om denne inte jobbar med sig själv. Det innebär att man känner sig själv, förlåter sig själv för sina misstag och fel samt att man tillskriver ens prestationer värde. Du är ditt eget projekt. Att jobba på detta projekt och känna dig stolt över framsteg blir till optimism i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.