Värdet med att vara optimistisk

Värdet med att vara optimistisk

Senaste uppdateringen: 21 september, 2022

Vi har alltid hört att man får hjälp att bli mer framgångsrik i livet genom att vara mer optimistisk. Men det är möjligt att vi inte fått särskilt många logiska svar på varför. Det kan även vara så att vi inte riktigt är medvetna om hur man är optimistisk.

På senare år har forskare försökt få en bättre förståelse för vilka styrkor och färdigheter som leder till högre personlig tillfredsställelse och ett rikt liv. Enligt dessa studier är en av de största av dessa definitivt att vara optimistisk!

Vilka är fördelarna med att vara optimistisk?

Optimistiska människor tenderar att drabbas av färre depressiva problem. Optimism skyddar oss tydligen från utveckling av det hopplösa synsätt som karaktäriserar depression. Den minskar påverkan som svårigheter har på oss. Samtidigt hjälper den oss att se oss själva som människor som är mer kapabla att konfrontera konflikter och övervinna lidande.

Optimism verkar även hjälpa personer att utveckla färre psykiska sjukdomar. Optimism hjälper oss tydligen när det blir dags att ställas inför stressiga situationer och neutraliserar de skadliga effekter som stress har på hälsan.

På samma sätt kan optimism främja bättre akademisk och atletisk prestationsförmåga samt professionell anpassning. Det hjälper oss att övervinna motgångar samt bygga ambitiösa mål och drömmar med motivation och fokus på att nå dem.

Hur beter sig en optimist?

Pessimistiska och optimistiska personer använder olika strategier när det blir dags att konfrontera stressiga situationer. Optimistiska personer använder mycket mer effektiva och konstruktiva mekanismer när de ställs inför konflikter.

Att vara optimistiska i sinnet gör oss mer benägna att direkt lösa problemet framför oss. Samtidigt undviker vi de klassiska misstagen att försöka “glömma” eller “fly”, vilka definitivt inte kommer hjälpa oss att lösa problemet.

Optimister verkar jobba mot en mycket lättare lösning på vad som stör dem. De känner sig mer kapabla, med mer kontroll och chans för framgång. Därför arbetar de hårdare för att förbättras och tänker mindre på sitt obehag. De letar reda på fler och bättre lösningar. Pessimister tenderar att anamma motsatsen genom att fokusera på de negativa känslorna som problemet åsamkar dem. De fastnar i en ond cirkel som är svår att komma ur och som inte leder till någon lösning.

Men… hur kan jag vara optimistisk på riktigt?

Det verkar ha mycket att göra med förväntningar. Optimister tenderar att förvänta sig positiva resultat i sina liv. De har en generell tro att “allt kommer bli bra” trots att de genomgår svåra tider. Vi utvecklar detta sinnestillstånd baserat på hur vi tolkar händelser i det förflutna.

Optimistiska personer tillskriver dessa positiva händelser permanenta och globala orsaker som tenderar att associeras med dem själva. När de exempelvis blir befordrade så kopplar de detta till att livet är rättvist och att de verkligen är kompetenta. Detta ger dem positiva övertygelser som bjuder in dem att komma världen och andra personer närmare. De upplever livet utan rädsla och litar på sina egna förmågor.

De tenderar vidare att associera negativa händelser med externa, temporära och specifika faktorer. En hotfull attityd från en partner eller vän kan till exempel tillskrivas det faktum att personen har en dålig dag. Det kan också vara så att personen varit hotfull utan att vara medveten om det. Denna typ av förklaringar bjuder in oss att ge den andra personen en andra chans. De skyddar relationen med denna person och med oss själva. Denna attityd är mycket bättre än tron att alla är grymma och att det finns något dåligt inom oss. Därför lägger optimisten skulden för den negativa händelsen på något flyktigt. Imorgon är en ny dag!

Vår framgång är beroende av många olika faktorer. Men det verkar helt klart ge oss stora fördelar att byta ut våra pessimistiska förklaringar mot optimistiska. Att hoppas på att saker kommer bli bättre kan definitivt göra våra liv lite lättare och mycket mer framgångsrika!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.