Hetero-aggressivt beteende: vad är det?

Hetero-aggressivt beteende: vad är det?

Senaste uppdateringen: 15 oktober, 2018

Du kanske har hört talas om ett citat från Paulo Coelho som säger att “rädslan manifesterar sig generellt på två sätt: som aggression eller underkastelse”. När det handlar om hetero-aggressivt beteende handlar det om det första sättet.

Men innan vi fortsätter så är det viktigt att notera att detta koncept inte har något att göra med kön. Nuförtiden är det vanligt att man namnger allt som har att göra med kön och beteende, och det är anledningen till varför vi vill klargöra några saker. Detta fenomen har inget att göra med manschauvinism, könsvåld, etc.

“Inom alla samhällen och kollektiv så måste det finnas en kanal, en utgång där folk kan frigöra sina ackumulerade energier i form av aggressivitet.”
Frantz Fanon

Vad är hetero-aggressivt beteende?

Vi kommer först att definiera vad hetero-aggressivt beteende består av. I detta fall refererar vi till en typ av aggressivitet som grupperar alla aggressiva beteenden som är riktade mot ett externt föremål.

Hetero-aggressivt beteende skiljer sig från självaggressivt beteende, som är samlingstermen för allt beteende där offret och utövaren är samma person.

Med andra ord innefattar detta fenomen en serie med olika mönster i termer av intensitet och typologi. Det inkluderar aggressiva fester, fysiska slagsmål, verbala förolämpningar etc.

Man som skriker.

Vi bör dessutom poängtera att studier har visat att detta aggressiva beteende tenderar att vara relaterat till olika åkommor. Det är associerat med mentala problem, från psykotiska till emotionella och organiska.

Vad kännetecknar ett hetero-aggressivt beteende?

Detta fenomen har unika symptom. Låt oss titta på de viktigaste:

  • Denna typ av aggressivt beteende riktas alltid mot andra personer eller externa element. Det riktas aldrig mot en själv. Med andra ord skiljer det sig mycket från självaggressivt beteende. Individen fokuserar på andra och inte sig själv.
  • Som vi har tagit upp ovan innefattar det alla typer av aggressiva beteenden. Det kan röra sig om fysiska beteenden eller bara kroppsspråk.
  • Visa studier associerar hetero-aggressivt beteende med den mänskliga biologin. Dessa studier säger att det har att göra med revirbeteende och sexuella instinkter.
  • Dessa förändringar manifesterar sig själva inom alla nivåer hos individen. Med andra ord kan de påverka patienten emotionellt, socialt, kognitivt och dessutom på en fysisk nivå.
  • På en emotionell nivå så kommer åkomman att visa sig som ilska.
  • Ett annat viktigt symptom har att göra med språket: vilken ton personen använder, gester och ansiktsuttryck, etc.
  • En person som lider av heteroaggressivitet tenderar att ha en självdestruktiv personlighet. Patienterna tenderar dessutom att känna sig förföljda.
  • Hetero-aggressivt beteende tenderar att ha en negativ påverkan på individens sociala liv och relationer.
Kvinna med megafon.

Vad består hetero-aggressivt beteende av?

Det finns tre syndrom som är speciellt kännetecknande för det hetero-aggressiva beteendet:

Störande beteende

Detta innebär beteende som andra personer finner störande. De visar sig ofta i barndomen i form av beteendeproblem, negativitet eller en motstridig attityd. Detta är väldigt vanligt hos barn under 10 års ålder. Det är ett väldigt olydigt, provokativt och motsträvigt beteende. Det är också ett beteende som går utanför de gränser som man anser vara “normala”.

Individer med beteendeproblem uppvisar ett mönster där de upprepade gånger överskrider andra personers grundläggande rättigheter. De gör konsekvent övertrapp på andra personers gränser och sociala normer.

Explosivitet

Patienterna uppvisar ett beteende som är känt som intermittent explosiv störning, vilket innebär en total brist på kontroll över aggressiva impulser.

Denna effekt ger upphov till en oproportionerlig aggressiv reaktion på det som utlöser själva aggressiviteten. Det manifesterar sig själv genom fysiska och verbala attacker. Det kan vara några sekunder eller minuter, men det går för det mesta över av sig själv lika kvickt som det uppstod.

Chef som skriker på anställd.

Oro

Det utlöser även motorisk hyperaktivitet samt humörsvängningar, vanligtvis genom rädsla, oro och ångest. I detta fallet varierar intensiteten från mild till intensiv och våldsam.

Oron kan orsakas av olika saker: Reaktioner på mediciner eller giftiga substanser, systemiska infektioner, neurologiska åkommor, etc.

Konsekvenserna av det hetero-aggressiva beteendet tenderar att variera mycket och har många olika orsaker. Det kan röra sig om kriminellt beteende, en destruktiv attityd, orealistiska lösningar på problem, ångest, etc.

“De som fastnar i en aggressiv tävling tappar förståndet och dessutom sin styrka. En person som är säker på något behöver inte höja rösten eller bli upprörd.”
Julian Marias

Som du kan se är detta fenomen associerat med åkommor som verkligen är allvarliga och som stundom dessutom kan vara farliga. De kan resultera i våldsamt beteende och kan påverka vem som helst.

Detta kanske intresserar dig
Passiv-aggressiv personlighetsstörning: ett tvetydigt liv
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Passiv-aggressiv personlighetsstörning: ett tvetydigt liv

Det är väldigt svårt att upptäcka eftersom de personer som har en passiv-aggressiv personlighetsstörning tenderar att vara bra på att dölja det.