Kreativt avlärande: konsten att återuppfinna sig kreativt

Kreativt avlärande: konsten att återuppfinna sig kreativt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kreativt avlärande erbjuder oss något fantastiskt. Om vi ​​vill återanknyta till vår verkliga potential finns det ibland inget annat val än att lägga åt sidan många av våra övertygelser och saker vi har lärt oss. På så sätt kan vi försöka se världen ur ett annat perspektiv. Den resulterande nya synvinkeln blir då en som är bred, och rikare på nyfikenhet, kreativitet och kritik. Först då kan vi återuppfinna oss själva, först då blir vi friare.

Att tala om kreativitet är som att prata om mänskligt kapital. Låt oss tänka på det ett ögonblick. Vi rör oss på en arbetsmarknad där de flesta av oss utbildas i mycket liknande färdigheter och förmågor. Men stora företag är tvungna att vara mer innovativa för att kunna sticka ut i ett allt mer komplext och krävande socialt och ekonomiskt scenario.

Kreativitet är helt enkelt att veta hur man kopplar ihop saker…

– Steve Jobs –

Det är lätt att se hur viktigt det är idag för ett företag att ha mycket kreativa människor till sitt förfogande. Det finns en stor brist på dem och de är mycket eftertraktade. Dessa är de människor som smörjer de rostiga kuggarna i en organisation. Organisationer som inte går framåt och där alla förändringar tveklöst blir värdefulla genombrott. Själva förändringen är viktig, och också det faktum att företaget bryter ut från sitt stillastående stadium.

Vi bör också betona precis vad det innebär på en personlig nivå att vara mycket mer kreativ. Dessa människor är mycket mer öppna för komplexa frågor och mer idérika när det gäller att ge svar på livets problem. Denna mentala flexibilitet och förmåga är ett bra sätt att investera i vår personliga tillväxt.

Och vi har alla möjligheten att uppnå det…

Fyra glödlampor i rad, en tänd

Kreativt avlärande: Jag väljer att växa

Att vara samma som alla andra, eller sticka ut? Att leva i monotoni och medelmåttighet eller välja att växa i alla avseenden: känslomässigt, personligt och professionellt? Vilken av dessa skulle du välja? Som Aristoteles en gång sa måste lycka vara det syfte där allt annat finner sin plats. För att göra detta är det viktigt att vi assimilerar och utbildar våra psykologiska och emotionella resurser, som i sin tur gör att vi kan bli mer lik den person vi verkligen vill vara.

Ett sätt att uppnå detta är att utbilda oss i något vi alla redan har. Något vi är födda med: kreativitet. Om vi ​​har några tvivel om detta, eller om vi tror att vi av naturen är medelmåttiga och inte alls kreativa, är det värt att läsa boken ”The Midnight Diseaseskriven av neurologen Alice W. Flaherty.

Den förklarar hur våra egna känslor, erfarenheter och till och med själva utbildningssystemen gradvis släcker vår gnista, vår kreativa potential och vår motivation.

Således, för att ”läka” och återuppfinna oss själva och väcka vår sovande potential, måste vi därför utöva kreativt avlärande.

För att uppnå detta är inget bättre än bra träning. Här på Utforska Sinnet erbjuder professor Ismael Cala, som jobbar med strategi för liv och mänsklig utveckling, oss att bli den person vi verkligen vill vara genom att ta hans kurs ”Kreativitet, lärande och emotionell intelligens”.

Kursen med Ismael Cala är en spännande resa genom flera tematiska moduler där vi arbetar med våra känslor, vanor och hjärnplastisitet och blir medvetna om många av dessa hinder som hindrar oss från att tänka, agera och känna mer fritt och mer kreativt…

Vikten av ett uppvaknande

Det är inte lätt att återuppfinna sig själv. Om vi ​​tänker på det för mycket, är det en skrämmande sak. På många sätt är det en typ av nyfödelse, där vi lämnar bakom oss en del av det vi var innan och omfamnar ett annat ”jag”. Hur gör vi för att uppnå en sådan förändring? Det är sant att företag värderar innovation och kreativitet, men konstigt nog föredrar samhället att vi är passiva, tysta, snälla och med liknande smak som alla andra.

Låt oss erkänna det, att återuppfinna sig själv är en utmaning som vi inte alla är beredda på. Vi måste därför kunna sluta titta på saker på samma sätt och helt enkelt ”vakna”. Vi behöver ett uppvaknande för att återupptäcka vårt väsen. Först då kan vi ta fånga upp vårt interna värde och erbjuda det till världen. Med vår egen auktoritära röst och kreativitet.

Låt oss titta på några nycklar som hjälper oss att uppnå detta, eller åtminstone att reflektera över dessa viktiga idéer.

En persons mångfärgade tankar bryter sig loss från kubism-huvud genom kreativt avlärande

Tre nycklar till kreativt avlärande

  • Kreativt avlärande betyder INTE att glömma eller trycka på omstartsknappen för att eliminera allt vi har fått veta eller lärt oss. Framför allt betyder det att man vet hur man ifrågasätter och att aldrig acceptera det bara finns en synvinkel eller en sanning i en given fråga.
  • Avlärande inbjuder oss också att arbeta med vår emotionella intelligens till fullo. Många av våra känslor, vanor, övertygelser och attityder har vetorätt mot vår kreativitet.
  • En annan aspekt som vi måste arbeta med är flexibilitet. Många av våra känslomässiga upplevelser i livet kan få oss att tillämpa ett mycket stelt tänkande (utan tyngd bakom det) till vad folk anser vara korrekt eller godtagbart. Att kunna öppna oss för nya upplevelser, vara flexibla och praktisera kritik och självkritik kommer utan tvekan att göra det möjligt för oss att förbättra vår mänskliga potential.

Avslutningsvis är det viktigt att betona ännu en gång att vi alla kan uppnå detta. Vi kan alla vara mer kreativa, mer fria och mer sofistikerade när det gäller att ge svar på livets problem. Låt oss därför inte tveka att utbilda oss i denna kapacitet, genom kurser eller specialiserade böcker.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.