5 citat från Albert Einstein om personlig utveckling

11 juli, 2018 i Kuriosa 0 Delat
Einstein om personlig utveckling

Alla känner vi nog till Albert Einstein – 1900-talets mest kända forskare. Hans stora bidrag var relativitetsteorin, men trots att han var forskare lämnade han även efter sig citat för att gagna personlig utveckling hos människan.

Av den anledningen ska vi idag lista några citat från Albert Einstein som kan tjäna som tankeväckande inspiration. I slutänden blev han en väl ansedd forskare, men det sägs att hans lärare inte ansåg honom vara speciellt intelligent som barn – kanske är det sant eller kanske är det bara ett sätt att krydda hans legend.

Det var svårt för honom att uttrycka sig och relatera till andra, och det dröjde lång tid för honom att börja prata (3 års ålder). Under ungdomsåren förvärrades hans problem.

Sanningen är att Albert Einstein inte passade in på sin gymnasieskola. De säger att en professor – Dr. Joseph Degenhart – sade åt honom att han aldrig skulle bli något i livet. Trots det förblev han motiverad och skapade till slut relativitetsteorin. Samma teori som många försökte misskreditera.

Följande är några citat från Albert Einstein – hans egna slutsatser som hjälpte honom att nå personlig utveckling.

Två sätt att se på livet

Detta är ett citat från Einstein som kan få oss att ändra vår attityd mot livet och hjälpa personlig utveckling. Ser vi oss själva som offer för allt som drabbar oss? Tror vi att vi inte har kapacitet att influera vad som drabbar oss? Ibland när vi uppfattar något som negativt så blir vi så upprörda att vi inte kan identifiera några möjligheter det innehåller.

Vårt nuvarande samhälle förorenar våra ögon med ett filter. Av brist istället för överflöd. Av denna anledning tror vi att vi måste skaffa eller köpa föremål eller tjänster som vi tror att vi saknar.

För många är det som om inget någonsin är nog. De känner sig fattiga, saknande. En känsla som på ett eller annat sätt drabbar oss alla någon gång.

Vägskäl i livet

Anamma ett nytt perspektiv. Acceptera de som andra har om livet. Istället för att förneka och stöta bort dem ska vi försöka se situationer från olika perspektiv… tills vi blir medvetna om att sättet vi ser på saker och ting utgör skillnaden mellan en möjlighet vi vann eller som vi förlorade.

Livet på autopilot

Detta andra citat refererar till något so många gör när vårt medvetna slumrar: leva på autopilot. Den överväldigande majoriteten av våra övertygelser är inlärda eller ärvda, våra vanor och våra mentala och beteendemässiga mönster är vad som styr våra liv. Det är så vi förblir blinda.

Det är svårt att komma ut ur detta automatiska läge. Det finns dock många aktiviteter, såsom meditation och mindfulness, som bjuder in oss att leva i nuet. De vill att vi rör oss bort från det mekaniska sättet att leva som gör att vi beter oss som robotar. Det är berikande att kunna sammankoppla med vårt inre.

Att inte göra något stagnerar personlig utveckling

Vad tjänar det till att snubbla över samma sten igen? Vi tenderar att förvänta oss att saker ska förändras utan att vi modifierar våra vanor eller attityder, utan att mogna… Det är som om vi tror att en högre kraft ansvarar för vad som inte sker. Kanske är det bara bra eller dålig tur, kanske är någon annan ansvarig.

Ofta gör sig folk hemma i klagomål och offerroller, där de säger saker som ”Jag gillar inte mitt jobb, men jag kan inte få ett annat” eller ”Jag vet att min pojkvän kommer förändras, jag ska åstadkomma det.” Detta är enligt Einstein galenskap!

För att börja se annorlunda resultat måste vi göra förändringar inom oss själva. Rör dig, kom ut ur komfortzonen, agera, gör allt utom att förbli stillastående. Om du upprepar samma mönster om och om igen kommer du förmodligen inte få andra resultat.

Man vid sjö

Misslyckande är att sluta försöka

Detta fjärde citat av Albert Einstein låter oss reflektera över vad vi tagit för givet under så lång tid. Misslyckanden är ingen anledning att kasta in handduken, för du lär dig mycket av dem. Misslyckanden är lärdomar, och att se dem som sådana låter oss gå framåt.

Många tror att misslyckanden är en signal att vi ska ge upp, att tro att ”detta är inte för oss”. Om Albert Einstein hade trott på detta hade vi idag inte haft hans arv, och heller inte de stora framgångarna från många andra personer.

Ja, sant misslyckande sker endast när vi inte försöker eller när vi undervärderar vår resa och bara fokuserar på målet. Personlig utveckling kräver att man faller några gånger på vägen.

Kraften att förändra ditt tänkande

Även om det är svårt att tro så är verkligheten vi ser och sättet vi uppfattar den influerad av våra tidigare upplevelser och av filter – såsom optimism eller pessimism – som vi med erfarenheter lagt över ögonen.

Därför är det föga användbart att klaga över hur omständigheterna behandlar oss, eftersom det är vi som förändrar vårt sätt att tänka och se dem.

Med denna vetskap låter Albert Einstein oss reflektera över alla de attityder som får oss att känna att vi är i omständigheternas våld, som om vi inte hade någon kontroll över dem. När all förändring i verkligheten föds inom oss.

Vi har en stor kraft som vi inte utnyttjar.

Person i kosmos

Om du befinner dig i en process av personlig utveckling, genomgår en kris eller känner att det är svårt för dig att gå framåt, kan dessa citat från Albert Einstein hjälpa dig att ta det första steget.

Reflektera över dem alla för att öppna ditt sinne, ifrågasätta allt du lärt dig och sedan utöva dem. De kommer låta dig uppleva livet på ett mycket mer berikande sätt.

MER FÖR DIG