Hur påverkar klagan våra hjärnor?

Hur påverkar klagan våra hjärnor?

Senaste uppdateringen: 27 mars, 2024

En vän träffar en annan vän. Inom fem minuter har den första blivit helt överväldigad över att höra alla den andra personens klagan. Klagomål angående hans föräldrar, hans bror, över att inte ha ett jobb, över att vara singel, över dålig sjukvård, över hans dåliga grannar.

Det finns situationer i livet som säkerligen förtjänar klagan. Att klaga kan hjälpa oss att släppa ut inre spänningar. Om man förlorar en närstående, blir arbetslös, skiljer sig eller får en svår sjukdom; detta är alla upplevelser som gör att man känner att man måste klaga.

“Det var en gång en man som upptäckte hur bedrövligt hans liv var,
och föredrog att klaga istället för att ändra det.”

-John Katzenbach-

Men vissa gör klagan till en del av deras dagliga rutin. De tror även att alla “bra personer” måste lyssna på detta, och om de inte gör det innebär det att de är själviska.

Moln

Att leva i nuet är inte lätt. Vi blir konstant bombarderade av nyheter som kan vara förskräckliga. Vi får även utstå jobbiga chefer och kolleger. Och detta inkluderar inte de personliga problem som vi utsätts för. De inkluderar sjukdomar, att man förlorar någon och mycket annat som ibland kan kännas för mycket.

När vi möts av sådana situationer har vi oftast två val: att analysera dem och hitta den bästa lösningen eller att klaga. Det som är oroväckande är att detta andra val ofta blir till en vana. En vana som förhindrar att vi når vår potential och som skapar en negativ attityd hos dem runt omkring oss.

Vi kanske tror att klagan är en form av katarsis mot press och ibland kan det fylla denna funktion. Men att klaga kan även bli en dålig vana, som till slut kommer att bli till ett automatiskt svar då vi möts av svårigheter.

Kvinna som måste sluta upp med sin klagan

Konsekvenser av klagan i våra hjärnor

Enligt forskningen kan frekvensen och den emotionella intensiteten som vi klagar med orsaka betydande förändringar i våra hjärnor. Då vi känner av konstant frustration kommer hjärnan att utsöndra hormoner som kortisol och adrenalin som till slut kommer att ändra detta organs funktion.

Vissa forskare säger även att man genom att bli utsatt för klagan regelbundet kommer att förstöra nervanslutningar i hjärnan vid den del som har som uppgift att lösa problem.

Att klaga är ett sätt att vänja oss vid negativitet. Det genererar ofta bortstötning från andra och kan i slutändan skada våra familj, äktenskap och arbetsrelationer. Det är ett beroende och har att göra med omognad och passivitet då man bemöts av problem.

Vad kan man göra?

Saker kommer inte alltid vara som de har varit förut. Så varför bli frustrerad och bitter över saker som inte kommer att ändra sig då de är utanför vår kontroll? Hade det inte varit bättre att ha en mer flexibel attityd? Hade det inte varit bättre med ett mer anpassningsbart beteende så att man bättre hade kunnat göra sina val i livet?

Fjäril

Vi spenderar mycket tid på att klaga, och det är en energi som vi bättre hade kunnat använda för att övervinna svårigheter. Det kommer alltid att vara ett alternativ att modifiera vårt beteende.

Det stämmer att det inom vissa situationer är hälsosamt att klaga. Vi måste lära oss att skilja ut de situationer då det kan påverka vår självkänsla att klaga.

För att komma över denna uttröttande vana är det viktigt att börja analysera problem med ett lugnt sinne och se vad vi kan göra. Vi måste lära oss att tolka saker på ett annat sätt. Bli mer proaktiva. Vi försöker inte att ändra andras värld; vi försöker att påverka vår egen.

Tänk på detta

Det finns situationer då det blir en medveten eller omedveten manipulationsstrategi att klaga. Den som klagar känner skuldkänslor och för att dölja dessa försöker personen att skapa sympatikänslor hos andra. På detta sätt behöver personen inte ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar.

Hattar

Det är ett tillstånd som orsakar lidande, men samtidigt ger en viss form av belåtenhet. Det vore bättre om vi försöker hitta andra sätt att lösa detta på, och att vi försöker komma över passiviteten i våra liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.