Det fascinerande experimentet med stimoceiver-chippet

Det uppstod en debatt över hela världen efter att Dr. Rodríguez utfört detta experiment.
Det fascinerande experimentet med stimoceiver-chippet
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Experimentet med stimoceiver-chippet är ett av de mest kontroversiella neurovetenskapliga experimenten någonsin. Det är dock även väldigt fascinerande.

För att kunna utföra sådana experiment implanterade den spanske forskaren José Manuel Rodríguez Delgado en apparat i hjärnan på ett djur för att kontrollera dess beteende.

Enkelt sagt gör denna apparat att man kan styra beteendet hos biologiska organismer på avstånd. Den är som en fjärrkontroll som orsakar elektriska stimulin inom vissa områden i hjärnan.

Den gör att ett djur eller eller en människa beter sig på ett visst sätt.

José Manuel Rodríguez Delgado blev starkt kritiserad för detta, även om hans mål var att förstå hjärnan bättre för att kunna rehabilitera vissa av dess funktioner.

Det spekulerades om att det han verkligen ville ha var en apparat för att kunna manipulera någons sinne och styra personens beteende.

“Det som du ser och läser är inte vad som händer.”
-Donald J. Trump-

Experimentet med stimoceiver-chippet

Efter att ha skapat stimoceiver-chippet utförde Dr. Rodríguez Delgado ett experiment i maj 1965 i Córdoba, Spanien, som gjorde honom känd i hela världen.

Rodriguez valde ut en tjurfäktningsarena för att prova sin nya apparat.

Arenan var liten och det fanns bara ett antal vittnen. Han hade valde ut en tjur vid namn Lucero för detta experiment. Flera tjurfäktare började reta upp tjuren samtidigt som forskaren väntade bakom en säkerhetsbarriär.

Läkaren kom sedan fram, välklädd med skjorta och slips, med endast en fjärrkontroll i handen. Han gick sakta fram mot Lucero, som började springa ursinnigt mot honom.

Då tjuren kom tillräckligt nära så aktiverade forskaren sin fjärrkontroll, vilket skickade en elektrisk stöt genom Luceros hjärna och fick honom att stanna direkt.

Följande dag var Dr. Rodríguez på framsidan av The New York Times. Alla visste att det nu fanns ett sätt att kontrollera hjärnan hos andra varelser.

Uppfinnaren av stimoceiver-chippet

Dr. José Manuel Rodríguez fick ett stipendium vid Yale University 1946. 1950 gick han med i fysiologiavdelningen vid detta universitet efter att ha blivit inbjuden av forskaren John Fulton.

Runt tio år efter det höll han redan på att testa sitt nya stimoceiver-chip. Han utförde sina första experiment på katter och därefter apor. Enligt vittnen så gjorde de allt han sade till dem.

Delgado menade att det var möjligt att producera en specifik radiostimulans i hjärnan, speciellt hippocampus. För att göra detta så implanterade han en mindre radiosändare i hjärnan som kunde manipuleras med en fjärrkontroll.

Det är en ganska  enkel procedur, men samtidigt väldigt komplex.

Tester på djur och människor

Den första gången som Dr. Rodríguez Delgado pratade om möjligheten att kontrollera någon annans beteende var i slutet på 40-talet. Därefter fick han möjligheten att åka till Hall Island, Bermuda.

Väl där lyckades han implantera små stimoceiver-chipp i hjärnan på en grupp gibbonapor. Under en kort till lyckades han kontrollera dessa djurs beteende så att de även gick emot gruppens ledare.

Detta är något som aldrig hade hänt i naturen.

Han började sedan experimentera med människor 1952. Försökspersonerna var mentalpatienter från Rhode Island Hospital i Massachusetts.

Han rättfärdigade dessa experiment genom att säga att han endast utförde experiment på patienter som man inte kunde göra något annat för.

Experimentet med stimoceiver-chippet: den kontroversiella upplevelsen

Järntrådar i hjärnan.

De flesta av de experiment som utfördes med stimoceiver-chippet togs upp i boken Fysisk kontroll av sinnet: mot ett psykociviliserat samhälle, publicerad av Dr. Rodríguez Delgado 1969.

I den boken tar han upp 25 implantat som implanterats hos människor, de flesta av dem hos personer med schizofreni och epilepsi.

Han tog upp att radiosändarna kunde vara kvar i hjärnan under personens livstid och att han kunde generera olika tillstånd och känslor, såsom glädje, djup koncentration och extrem avslappning.

Han blev senare anklagad för att vara delaktig i CIA:s agenda för att kontrollera det mänskliga sinnet. Ingen vet dock om det var sant eller inte.

Vad vi vet är dock att stimoceiver-chippet blev en föregångare till andra enheter som för närvarande håller på att testas.

Man kommer därför kanske kunna förbättra tillstånd som exempelvis Parkinsons sjukdom och tvångsbeteenden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Diéguez, A. (2017). Transhumanismo: la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Herder Editorial.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.