Resultaten från det konstiga experimentet sexflotten

Detta experiment om sex och våld kallades "sexflotten", men det gick inte som skaparen hade tänkt sig.
Resultaten från det konstiga experimentet sexflotten
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 06 december, 2019

Experimentet sexflotten var inte lika kontroversiellt som det kanske låter, och det genomfördes av Santiago Genovés.

Genovés var en spansk man som immigrerade till Mexiko då han var 15 för att fly undan det spanska inbördeskriget. I Mexiko blev han antropolog.

Tillsammans med sin norske kollega Thor Heyerdahl designade han ett berömt experiment som många ansåg vara ett sexexperiment.

Genovés var alltid intresserad av det mänskliga beteendet och var speciellt intresserad av våld. Det var trots allt våldet som fick honom att fly sitt land. Han upplevde även våld november 1972 då det plan han befann sig på kapades.

Den kapningen gjorde att han kom på idén att utföra ett experiment rörande sex och våld. Hos djuren går sex och våld hand i hand. Han ville veta om detta även stämde för människor.

Kugghjul i hjärnan.

Flotten med… sex?

Två år innan kapningen åkte Genovés från Afrika till USA med Thor Heyerdahl. De färdades i båtar gjorda av papyrus.

Han ville bevisa att afrikaner kunde ha nått Amerika precis som Columbus. Men vad han insåg under denna resa var att det öppna havet är en fantastisk plats att observera det mänskliga beteendet på.

Den upplevelsen och kapningen fick honom att vilja skapa ett labb för att studera det mänskliga beteendet. Han ville skapa ett sammanhang som var perfekt kalibrerat för konflikt. Det var även ett experiment om sex.

Hans hypotes var att människor associerar sex med våld, precis som djur.

Hans slutliga idé var att bygga en liten båt med väldigt liten yta. En grupp frivilliga fick segla i 101 dagar i sträck, utan lov att bryta. Genovés valde själv alla medlemmarna.

Han försökte välja personer som han trodde inte skulle trivas med varandra.

Experimentet med sexflotten

Denna lilla båt lämnade Kanarieöarna och begav sig mot Cozumel, Mexiko. De frivilliga bestod av sex kvinnor och fyra män. Genovéz gav kvinnorna auktoritetsroller medan männen hade lägre positioner.

Han trodde att detta skulle skapa ännu mer friktion.

Pressen började till slut att spekulera om experimentet, och det hjälpte inte att Genovés inte berättade några detaljer om det. Det var viktigt för honom att hans mål var hemliga så att de frivilliga skulle bete sig spontant.

Detta ledde pressen till att tro att hans “mänskliga laboratorium” helt enkelt var ett sexexperiment.

Alla artiklarna pratade om orgier och om olika typer av perversioner. De hävdade att Genovés gick runt på båten naken. Det var då de började kalla experimentet för “sexflotten”.

Genovés hoppades faktiskt på att det skulle förekomma sexuellt beteende och valde specifikt ut attraktiva frivilliga.

Kvinna som drar i lakan.

Den stora överraskningen

Väl där så gick saker och ting inte precis som Genovés hade förväntat sig. I slutändan så var det bara Santiago Genovés själv som uppvisade ett aggressivt beteende.

Han blev frustrerad då ingen av hans hypoteser slog igenom. De frivilliga hade byggt fredliga relationer med varandra.

Det förekom viss sexuell interaktion mellan de frivilliga, men inte tillräckligt för att det skulle kunna anses vara ett sexexperiment. Genovés upptäckte också att det inte förekom någon koppling mellan sex och våld på flotten.

Eftersom han var frustrerad rörande hur experimentet gick så anlände han till slutdestinationen med ett ganska dåligt humör.

Några år senare träffades de frivilliga igen för att prata om deras upplevelse på “sexflotten”. De hade tydligen alla fantiserat om att mörda Genovés. Vissa hade även funderat på hur de skulle göra det.

Ingen av dem stod ut med honom eftersom han var väldigt auktoritär. De frivilliga lärde dock känna varandra bra.

Faktum är att detta experiment inte var särskilt väldesignat. Genovés automatiska associering med djurens beteende kanske inte var speciellt vetenskapligt gångbart.

Experimentet var så konstigt och unikt att det till och med gjordes en film baserat på detta som hette The Raft.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Genovés, S. (1991). Expedición a la violencia (Vol. 453). Fondo De Cultura Economica USA.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.