Fördelarna med dans i ålderdomen

En av de mest anmärkningsvärda fördelarna med dans i ålderdomen är dess förmåga att reducera känslor av depression, isolering och ensamhet.
Fördelarna med dans i ålderdomen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Det finns många fördelar med dans i ålderdomen. Fysiskt sett förbättrar det din rörlighet och balans, och kan hjälpa till att förhindra att dina leder blir stela. Det har också känslomässiga fördelar eftersom det är en källa till glädje, självförtroende och motivation. Dans hjälper därför många äldre att undvika att simma i sjöar av negativa känslor.

Poeten Charles Baudelaire sade en gång att ett sätt att avmystifiera musik var att kanalisera den genom dans. Det är något alla som någon gång dansat vet. Men vissa människor provar aldrig dans förrän de är i 60- eller 70-årsåldern.

Att dansa kan vara ett fysiskt och känslomässigt uppvaknande för vissa människor. Det är viktigt att inte glömma hur viktigt det är att finna källor till motivation i ålderdomen. Som du förmodligen vet kan detta verkligen öka den förväntade livslängden hos en person.

Vår bild av äldre har förändrats mycket under senare tid. Nu kan många av oss föreställa oss aktiva människor som är villiga att utforska, prova nya saker och växa som människor. Dans är ett fantastiskt sätt att förbättra din fysiska hälsa och även en bra ursäkt att vara i en social miljö och knyta an till andra människor.

“Varje dans du gör hör till dig. Det är del av din samling. När du tänker på det på det sättet, kommer du att vilja göra nästa rutin till den bästa nu någonsin gjort!”

-Torron-Lee Dewar-

Dansande kvinna

Vilka är fördelarna med dans i ålderdomen?

Ingen kan sluta åldras. Men det betyder inte att man måste befinna sig i ett konstant tillstånd av förfall. Var och en bemöter den här delen av sitt liv på sitt sätt beroende på deras sinnestillstånd, vanor och hälsa.

Förebyggande är en stor aspekt att ha i åtanke. Att ha specifika dagliga strategier för att bekämpa åldrande kan försäkra god livskvalitet. Saker som en hälsosam diet eller att ha ett bra socialt nätverk kommer att försäkra dig om att du når ålderdomen lycklig och vid god hälsa.

Om en äldre person aldrig har dansat förut så är det värt att uppmuntra denne att prova det. Nedan listar vi några av dess potentiella fördelar.

Dans förbättrar livskvaliteten hos människor med Parkinson

En studie utförd av University of Washington School of Medicine visade att dans har stora fördelar för personer med Parkinsons sjukdom. De tror att det kan vara till stor hjälp på följande sätt:

  • Det kan hjälpa dem att falla mer sällan. Förbättra deras rörelser, rytm, hastighet och flexibilitet.
  • Stärka och tona muskler.
  • Stärka kognitiva processer såsom uppmärksamhet och minne.
  • Förbättra deras självkänsla.
Dansande äldre

Det minskar depressionsrelaterade symptom

Läkarna Amanda Haboush och Mark Floyd från University of Nevada utförde en studie vid några äldreboenden med dansprogram. Många av de boende med störningar i humöret visade en klar förbättring efter bara två veckor av dans. De kände sig mindre deprimerade och hade mindre stress, ängslan och sömnstörningar.

Som vi sade tidigare är förebyggande viktigt för åldrandeprocessenEtt sätt att finna nya källor till energi i ålderdomen är att gå till ett danscentrum. Det är svårt att förneka fördelarna med detta, som bland annat att knyta an till andra människor, bekämpa ensamhet och förebygga tillstånd som apati och brist på motivation.

Dans på ålderns höst

Dans i ålderdomen gör hjärnan glad

En kropp i rörelse skärper dina sinnen och får dig att knyta an till dig själv och din omgivning.  Att dansa till musik aktiverar din hjärna och ger dig extra serotonin och endorfiner. Det får dig också att skratta, göra dig uppmärksam och glömma dina fysiska smärtor samt ger världen mening.

En studie vid Saint Louis University visade att två danspass i veckan under två månader tillåter äldre människor att reducera sin antiinflammatoriska medicin. Deras artrit- och artrosrelaterade smärtor har även de minskat och de är rörligare och snabbare.

Forskare säger också att dans är bra för hjärnan eftersom den kombinerar aerobisk övning med neural aktivitet. Den tvingar dig att ta snabba beslut, vilket stärker dina neurala nätverk och hjälper dig att skapa nya.

Fördelarna med att dansa i ålderdomen har alltså helt klart vetenskapligt stöd. De är också mer än uppenbara för både dem som utövat dans i hela sitt liv och de som precis börjat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kattenstroth, J-C., Kalisch, T., Holt, S., Tegenthoff, M., Dinse, H. R. (2013). Six months of dance intervention enhances postural, sensorimotor, and cognitive performance in elderly without affecting cardio-respiratory functions. Frontiers in Aging Neuroscience. Recuperado de: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2013.00005/full.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.