Dans kan hjälpa till att motverka åldrande av hjärnan

Dans kan hjälpa till att motverka åldrande av hjärnan
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 05 juli, 2023

Ett av de roligaste sätten att bekämpa åldrande av hjärnan är att dansa. Ja, du läste rätt – utöver att vara bra träning för kroppen är dans även fantastiskt för sinnet. Dans kan hjälpa dig att hålla hjärnan frisk och flexibel.

Och ålder spelar ingen roll. Att dansa är faktiskt ett av de bästa sätten för äldre personer att hålla balans i kropp och sinne. Utöver det är fysisk aktivitet rent generellt (men speciellt dans) bra för att motverka ålderstecken i hjärnan.

“Det finns genvägar till lycka, och dans är en av dem!”

-Vicki Baum-

Fysisk aktivitet för att motverka att hjärnan åldras

När du blir äldre kommer förändringar ske i hjärnan. Dessa inkluderar minskning av hjärnvävnaden, minskning av blodflödet och mindre kommunikation mellan hjärncellerna. Alla dessa förändringar kan börja störa dina kognitiva förmågor, framförallt inlärning och minne.

Många studier har visat att fysisk aktivitet i vuxen ålder kan hjälpa till att sakta ned den kognitiva försämring som associeras med åldrande. I linje med detta fann en studie som publicerades i tidskriften Neurology en direkt koppling mellan regelbunden måttlig/intensiv träning och långsammare försämring av minne och mentala kapaciteter hos personer över 50.

Äldre människor dansar pardans

Men att ägna sig åt måttlig till intensiv träning är inte för alla. De goda nyheterna är att det finns effektiva sätt att träna och bekämpa åldrande av hjärnan, som inte inkluderar att gå till gymmet eller dra på sig löparskorna. Det är i alla fall vad som sägs i en ny studie från tidskriften Frontiers in Human Neuroscience.

Dans kan hjälpa hippocampus

Studien vi nämnde inkluderade 52 friska vuxna mellan 63 och 80 år. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper i 18 månader. En grupp deltog i en 90 minuter lång danslektion varje vecka under denna period, och den andra deltog i 90 minuter styrke- och motståndsträning varje vecka.

Det är värt att påpeka att det fanns andra skillnader mellan grupperna. Dansgruppen lärde sig nya rutiner medan styrke- och motståndsgrupperna utförde samma aktiviteter hela tiden.

Dansgruppen hade konstanta förändringar av sin rutin. Så varannan vecka ändrade de steg, armpositioner, formationer, hastighet och rytm för att stimulera konstant inlärning hos deltagarna.

Både i början och slutet av studien (efter 18 månader) utförde man magnetisk resonanstomografi av varje deltagares hjärna. Ett sensoriskt organisationstest utfördes även för att utvärdera varje deltagares balans innan och efter studien.

Forskarna fann att båda grupperna visade en ökning i storleken av hippocampus. Ökningen var dock större hos dansgruppen. Endast personerna från dansgruppen visade en ökning av nervcellskopplingarna i hippocampus trisynaptiska krets, vilket är en del av hjärnan som är associerad med inlärning, minne och känslor. Det är även den del av hjärnan som tenderar att uppleva flest förändringar i koppling till åldrande.

Att dansa är bra träning för äldre personer

Forskarna har en teori om att processen med konstant inlärning som var en del av dansen kan förklara fördelarna. De upptäckte faktiskt att dans även leder till bättre resultat när det kommer till balans. Och det visade sig att styrke- och motståndsgruppen inte visade samma framsteg.

Dansande äldre par

Forskarna fann även att gruppen som dansade i 18 månader visade ökningar i specifika delar av hippocampus som den andra gruppen inte uppvisade. Detta kan även betyda att dans kan hjälpa dig med ditt fysiska tillstånd, men även leda till fördelar för hippocampus.

Det är därför de menar att den extra utmaningen med dansprogrammet – mer specifikt den kognitiva och sensomotoriska stimulansen – orsakar extra förändringar i storleken på hippocampus.

Forskarna påpekade även att fysisk aktivitet är en av de viktigaste livsstilsfaktorerna som kan hjälpa dig att förbli frisk och självständig så länge som möjligt. Detta eftersom det hjälper till att motverka många risker och sakta ned försämringen som kommer med ålder. Så att dansa kan vara ett kraftfullt verktyg för att ge kropp och sinne utmaningar, speciellt vid hög ålder.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.