Åldern lär oss att vara mer selektiva

Åldern lär oss att vara mer selektiva

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Åldern gör oss mer selektiva och skickliga när det kommer till att applicera skyddsfilter. Våra rädslor och osäkerheter kommer sakta att försvinna och vi lär oss att ta hand om våra egna prioriteter. Vi lär oss vem som är bra för oss och vem som inte är det. För att växa upp innebär framförallt att man tänker på vad man förtjänar och att man kämpar för det.

Det är intressant hur det ofta finns en direkt länk mellan antalet vänner du har och de förutsägelser du gör om din lycka och ditt välmående. Denna premiss kom fram från en teori under 90-talet, och stipulerades av antropologen Robin Dunbar, och som än idag är känt som Dunbars tal.

“Ålder handlar om sinnets övertag över materian. Om du inte bryr dig om det så spelar det inte någon roll.”

-Mark Twain-

Enligt denna teori behöver en individ en social grupp på minst 15 individer för att utvecklas ordentligt. Detta tillvägagångssätt kommer från “icke-mänskliga primater” och från deras nästan direkta länk till storleken på cerebrala neocortex. Men när det kommer till komplexa “mänskliga primater”, med andra ord…oss, visar ämnet nyanser som det hade varit bra att reda ut.

Antalet sociala relationer du har korrelerar inte direkt med din lycka. Det är kvaliteten på dessa relationer som ger oss autentiskt välmående, personlig balans och den där tillfredsställelsen som ger oss visdom. När människor mognar kommer antalet viktiga relationer att reduceras tills vi har kvar en väldigt solid social cirkel.

Hjärta

Åldern och självkännedom

Låt oss börja med att reda ut en annan sak som är relaterad till åldern. Bara för att man är äldre så innebär det inte att man har mer visdom och balans. Personlighetsmönster utvecklas, utan tvekan. Men de kommer nästan alltid från samma rötter. Exempelvis så är personer som inte är mottagliga vana vid att se världen genom ett negativt filter. De kommer inte att uppleva en plötslig inre revolution bara för att de blåser ut ett par extra ljus på födelsedagstårtan.

Fysisk mognad och psykologisk mognad är inte samma sak. Aristoteles sade att det i varje egenskap av ens karaktär finns ett överskott, en brist eller en dygd som kommer att vara med oss när vi mognar. Men det är bara den som kan praktisera godhet och självkännedom som kommer att dra fördel av den glädje som kommer när man vet vilka saker i livet som bör prioriteras.

Det är enkelt att förstå: jag kommer att förstå världen runt omkring mig beroende på hur jag uppfattar mig själv. Om jag är snål kommer jag att se andra personer som slösaktiga. Min karaktärs defekter kommer från mina intellektuella och emotionella perceptioner. Men det är bara den som praktiserar självkännedom med ödmjukhet och respekt som grundstenar som kommer att kunna applicera ett lämpligt mentalt filter. Ett som han kommer att kunna använda för att söka och omge sig själv med det som går i linje med dessa principer.

Åldern för med sig minnen

Att ha autentiska och berikande personer i våra liv garanterar inte bara att vi kommer ha bättre mental och emotionell hälsa. Aristoteles poängterade att vänskap som baseras på dygder främjar vår moraliska utveckling. För en bra vän är någon vars ögon vi kan se oss själva genom, för att fortsätta investera i självkännedom.

Att veta vad du älskar och vad du vill ha är inte själviskt

Livet består av olika tillfällen, personer och upplevelser. Det är upp till oss att vara selektiva och värdera de delar som, tack vare deras intensiva lyster, låter oss ha en vackrare och mer meningsfull existens.

“Du lever bara en gång, och om du gör det bra, kommer det att vara tillräckligt.”

Mae West

Att bli äldre har många fördelar så länge som man har ett öppet sinne. Ett som kan dra lämpliga slutsatser från sina erfarenheter. Förr eller senare kommer du att märka att vissa saker är onödiga. Att vårt personliga bagage drar med sig en stor vikt som vi inte kan ha med oss på vår resa mot lyckan.

Åldern låter dig använda filter

Att mogna är att lära sig applicera psykologiska och emotionella filter. Den som vågar släppa vissa vänskaper, relationer, vanor och miljöer är inte stolt. Denna person praktiserar istället en fantastisk överlevnadsmekanism. När vi är unga har vårt relationella filter inte några gränser. Vi är mottagliga för allt. Vi vill uppleva och vibrera.

Hjärta

Men när åren går förbi och besvikelserna kommer börjar vi förstå något. För att ha en bra livskvalitet är det nödvändigt att “subtrahera” vissa personer, situationer och aktiviteter. Att vara med dem som gör oss lyckliga innebär att vi kan andas enkelt. Detta låter oss fortsätta växa och mogna.

Någon sade en gång att hemligheten till ett lyckligt liv inte handlar om att springa snabbt eller nå väldigt högt. Det är att veta hur man hoppar, hur man kommer över motgångar och hur man hittar inspiration.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.