Giftiga vänner stjäl din lycka

Giftiga vänner stjäl din lycka

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Giftiga vänner är inte bra för själen, anden eller ens vår hälsa. Om vi har vänner som dränerar all vår energi så kan det vara så att de är giftiga vänner som försöker stjäla vår lycka. Och alla som berövar oss på vår lycka bör helt enkelt inte finnas i våra liv, för de kommer bara såra oss förr eller senare. Har du giftiga vänner i ditt liv?

För att få reda på huruvida andra personer stjäl din lycka, måste du respektera dig själv och i slutänden tänka på vad som är bäst för dig. Dina sanna vänner är de som kommer finnas där för att ge sitt stöd; de som får dig att växa som person och får dig att må bra. De kommer aldrig försöka ta luften ur dig eller få dig att må dåligt.

Om du inte är säker på huruvida du omges av giftiga vänner eller inte, bör du börja utvärdera hur du mår när du är nära specifika människor. Nedan finner du några klasser av giftiga vänner som enkelt stjäl din lycka. Vi ska gå igenom vilka karaktärsdrag som bäst definierar dem.

“Avsky åsikterna från giftiga människor, var fri från kritiken så kommer du vara fri från alla deras ord och handlingar. Idealisera inte. Förvänta dig inte något från någon.”

-Bernardo Stamateas-

Giftiga vänner som utnyttjar dig

Det finns giftiga vänner som endast skriver när de behöver dig eller ringer när de behöver en tjänst. Det är också möjligt att du talar med dessa individer precis som förut. Om en vän bara ringer eller kommer ihåg dig när denne behöver en tjänst, är den personen egentligen inte din vän.

Den utnyttjande vännen

Men om vi ska vara ärliga så använder vi ibland vänskaper för att gagna oss själva. Det måste dock inte vara något negativt så länge värdet av relationen uppskattas och det finns ett nära band. Om din vän bara ber dig om tjänster och inte förbättrar bådas välmående, har denna person inte rätt att vara i ditt liv.

Den negativistiska vännen

Ärlighet är en sällsynt egenskap, och detta har inget att göra med negativism. Men när en vän alltid säger att du inte kommer klara av något, att allt är fel eller att hon bara ser den negativa sidan, finns det garanterat ett problem. Det är inte dåligt att han en vän som talar uppriktigt, är djärv och påpekar saker i ditt liv som kan vara fel. Ibland måste man såras för att läka, precis som med svedan från alkohol när man rengör ett sår. Men någon som konstant gör detta kan skada dig.

“Jag älskar mänskligheten, vad jag inte gillar är människorna.”

Mafalda (från Quino)

Den negativa vännen

Den klagande vännen

Det är sant att alla kan ha en dålig dag (även de mest positiva personerna har sina grå dagar). Att klagande ibland är ett bra sätt att kanalisera de dåliga energierna, om det endast görs ibland. Men vänner som verkligen får oss att växa beter sig inte på det sättet.

Personer som alltid klagar istället för att ta tag i sina liv och försöka förändra saker som får dem att må dåligt. Personer som beskyller andra för allt som händer och inte slutar sörja vad som kunde ha varit. Dessa typer av personer kommer försöka skuldbelägga dig för sina egna motgångar. Detta får dig att må dåligt och förlora din lycka. Ge dem inte denna makt!

Giftiga vänner som kritiserar allt

Om någon kontinuerligt kritiserar ditt liv, ditt sätt att klä dig eller något annat i ditt liv, är detta inte ett gott tecken. Det finns en stor skillnad mellan att ge konstruktiv kritik och att kritisera med ont uppsåt.

Skvallrande kvinnor

Personer som är vana vid att kritisera tar vanligtvis inte lång tid på sig att låta denna attityd sprida sig till andra delar av deras liv. Men det finns en intressant paradox: de som specialiserar sig på kritik av andra specialiserar sig vanligtvis inte på att kritisera sig själva.

Så om du har en vän som kritiserar dig för alla planer du har och projekten du ger dig i kast med, är han förmodligen specialiserad på att kritisera allt han inte gillar med sig själv. Han överför sitt missnöje med världen till dig; på något sätt är du en flyktväg för hans frustrationer eftersom du är en av dem som står honom närmast.

“Observera de cyniska personerna så kommer du ofta få reda på att de saknar mycket.”

-George Patton-

Förstå att en vän per definition är någon som gör oss gott, som hjälper oss och som inspirerar oss. Men han eller hon är även någon vi litar på och någon vi gärna ger en extra chans eftersom vi ser personen som just en vän. Detta är idealt, men ofta ser det inte ut så, som vi har sett. Det finns vanligtvis någon nära oss, maskerad som en vän, som skadar oss kontinuerligt och djupt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.