Slavsyndrom hos äldre: utnyttjande på ålderns höst

Förändringar i familjestrukturen under de senaste decennierna har gett upphov till ett fenomen som drabbar många mor- och farföräldrar i världen: slavsyndrom hos äldre.
Slavsyndrom hos äldre: utnyttjande på ålderns höst

Skriven av Elena García

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I viss utsträckning har uppkomsten av slavsyndrom hos äldre i Spanien och andra länder under de senaste decennierna orsakats av förändringar i familjestrukturen.

Några viktiga aspekter är inkluderingen av kvinnor i arbetsvärlden och den allt ökande väntade livslängden.

På grund av dessa aspekter har det skett en uppsving i antalet äldre som tar hand om sina barnbarn på heltid. Detta underlättar framförallt balansen mellan arbete och familjeliv för föräldrarna.

Men var går gränsen? Man måste veta hur man respekterar gränserna hos far- och morföräldrarMan får heller inte glömma att de redan tagit hand om sina familjer och dragit sitt strå till stacken.

Pensionen bör vara en befriande händelseDet är framförallt en period för vila och njutning. Efter ett liv av hårt arbete firar man att man äntligen kan hänge tid åt hobbyer och intressen.

Men vad håller på att hända i dagens värld?

Enligt Colubi och Sancho är slavsyndrom hos äldre en uppsättning psykologiska och fysiska symptom hos äldre på grund av sociala förändringar.

Denna uppsättning syndrom har konsekvenser på flera nivåer, med start på den fysiska.

Trött äldre kvinna

Blidkande och far- och morföräldrars roll i familjen

Hur viktig är rollen som mor- och farföräldrar spelar i familjen? Med tanke på de turbulenta tider vi genomlevt på senare år är stödet från de äldre fundamental.

De hjälper framförallt till att lindra den sociala påverkan som kriser i familjen kan ha. De gör detta genom att tillhandahålla stöd på flera sätt:

 • Finansiellt stöd: många mor- och farföräldrar har “tvingats” stödja både barn och barnbarn. På grund av ekonomiska kriser finns det många som axlat utgifter och behov för familj och släkt.
 • Ta hand om barnbarnen: med föräldrar som jobbar långa dagar är mor- och farföräldrar nu ansvariga för att ta hand om barnbarnen. De tar dem till fritidsaktiviteter, läkarbesök, lekplatser och annat. Utan hjälpen från dem skulle det vara omöjligt att göra alla dessa saker. Detta låter föräldrarna ha en familj utan att ge upp sina karriärer.
 • Hjälp med hushållssysslor: matlagning, städning och andra sysslor. Tidigare hade många familjer råd att betala någon som hjälpte dem med detta. Men sämre tider tog ut sin rätt på hushållsekonomin. Detta innebar att mor- och farföräldrar var tvungna att ta hand om detta för att hjälpa sina barn.

“Det är inte hur gammal du är, utan hur du är gammal.”

-Jules Renard-

Vid många tillfällen har ovan nämnda aktiviteter lett till en dynamik där de äldre är överbelastade. Detta resulterar i vad som kallas för slavsyndrom hos äldre.

Med detta i åtanke är det viktigt att lära sig att sätta gränser och inte låta det gå så långt att man känner sig utnyttjad.

Symptom på slavsyndrom hos äldre

“Vad som inledningsvis kan verka som en effektiv, terapeutisk och berikande idé för alla parter, blir i många fall senare till en roll där far- eller morföräldern blir till en modern slav, fjättrad av affektiva band.”

-Soldevilla-

Slavsyndrom tar dock inte hänsyn till fördelarna som detta arrangemang kan medföra. Att ta hand om barnbarn bildar starkare band med dem och kommer med andra fördelar:

 • De äldre får tillfredsställelse från sin roll.
 • De kan spendera mer tid med sina barnbarn.
 • Ofta är båda parterna glada.
 • De äldre blir mer aktiva än vanligt.
 • Det finns mer säkerhet för de äldre och barnbarnen.

Å andra sidan finns det många nackdelar och negativa effekter om båda parterna inte sätter gränser. Om så är fallet så har vi att göra med slavsyndrom hos äldre:

Äldre man utomhus

Gränser och planering

Kom ihåg att far- och morföräldrar inte har samma energi och kapacitet som de brukade ha när de var föräldrar. När man blir äldre kan fysiska begränsningar visa sig.

Därför är det nödvändigt att sätta gränser. Man måste även etablera en rutin där även de får tid att spendera ensamma, utan barnbarnen.

Med andra ord är äldre också personer med sina egna intressen. Ofta kommer dessa intressen inte bara gagna dem själva, utan även deras barnbarn.

Man måste ta deras aspirationer, framtida planer och preferenser i åtanke. Deras åsikt kanske inte är helt anpassad efter dagens värld, men den backas upp av stor erfarenhet.

Detta är framförallt sant när det kommer till humanistiska frågor, där saker och ting inte ändras lika snabbt. Hursomhelst ska de aldrig känna sig förpliktigade att ge upp sina liv för att ta hand om barnbarn.

Därför är det viktigt att etablera en bra plan och distribuering av uppgifter; en plan som låter föräldrarna organisera sina liv genom att endast förlita sig på far- och morföräldrar när det krävs.

I slutänden är det de äldre som har rätten att besluta vilken roll de vill spela.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • García Díaz, V. (2018). La implicación de los abuelos y las abuelas en las familias.
 • Guijarro, A. (2001). El síndrome de la abuela esclava. Grupo editorial universitario.
 • Maria, J., Guillén Palomares, J., & Caro Blanco, F. (2012). Abuelas cuidadoras en el siglo XXI: recurso de conciliación de la vida social y familiar.
 • Marín Rengifo, A. L., & Palacio Valencia, M. C. (2016). La crianza y el cuidado en primera infancia: un escenario familiar de inclusión de los abuelos y las abuelas. Trabajo social, (18), 159-176.
 • Pérez Ortiz, L. (2018). Las abuelas como recurso de conciliación entre la vida familiar y laboral. Presente y futuro.
 • Soldevilla Agreda, J. J. (2008). El verdadero rol de abuelo o una nueva puerta hacia la esclavitud. Gerokomos, 19(3), 113-114.
 • Triadó, C., Villar, F., Solé, C., Celdrán, M., Pinazo, S., Conde, L., & Montoro-Rodríguez, J. (2008). Las abuelas/os cuidadores de sus nietos/as: tareas de cuidado, beneficios y dificultades del rol. International Journal of Developmental and Educational Psychology4(1), 455-464.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.