Fem anledningar till varför man blir kär

Forskningen har visat att man kanske inte blir kär av samma anledning som man tror.
Fem anledningar till varför man blir kär
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Kärleken kommer alltid att vara ett mysterium, och det är en del av varför den är så intressant. Man förstår fortfarande inte till fullo varför man blir kär i en person och inte en annan.

En studie från 2005 som publicerades i Journal of Personal and Social Psychology kanske har ett svar på detta mysterium. Studien inkluderade idéer från tidigare studier rörande detta ämne.

Detta visar givetvis inte hela bilden, men vi får iallafall reda på några anledningar till varför vi blir kära.

Det som vi kallar “kemi” är i grund och botten en attraktion av specifika egenskaper. Då man träffar på någon med flera av dessa karaktärsdag så skapas en selektiv magnetisk kraft som drar dig till den där personen.

Så varför blir vi kära? Här är fem olika teorier.

Man och kvinna som står nära.

Anledningar till varför man blir kär

Man attraheras av någon som är som en själv

Många personer tror att man attraheras av någon som är annorlunda, men studier har visat att detta inte riktigt stämmer.

Man attraheras av personer med liknande karaktärsdrag eftersom den romantiska kärleken har ett antal gemensamma identifieringsmekanismer.

För att du ska kunna bli kär så måste du känna att den andra personen bekräftar din identitet på ett eller annat sätt.

Det som ibland händer är att en person kan ha väldigt definierade egenskaper som inte är lika uppenbara hos den andra personen eller som av någon anledning är hämmade.

Oavsett vilket så hävdar forskarna att man blir kär i personer som är som en själv.

Personen påminner dig om din mamma eller pappa

Denna populära förklaring har faktiskt fått uppbackning från vetenskaplig forskning. Det är väldigt enkelt att bli kär i någon som påminner om ens föräldrar.

Detta kanske inte är uppenbart till en början, men om du funderar på det lite mer så kommer du inse att det är sant.

Likheten med en av föräldrarna kan vara något fysiskt, som exempelvis hur personen ler. Likheten är dock för det mesta personlighetsbaserad.

Det är enkelt att relatera dessa karaktärsdrag till din kärlek för dina föräldrar, vilket är anledningen till varför man fattar tycke för personen.

Bra konversationer

Kommunikation är antagligen den mest avgörande faktorn inom kärleken. Att vara med någon som man har lätt att prata med kommer få en att må bra.

Alla vill ha någon som kan lyssna utan att vara nedlåtande och kommunicera vad han eller hon tänker.

Forskningen har visat att man efter att ha haft en personlig konversation med någon fattar ett visst tycke för den personen.

Om de konversationer du har med din partner flödar naturligt så kommer det bli ännu mer troligt att du stannar med personen.

Extroverta personer gör att du blir kär

Forskningen har också visat att extroverta personer “inspirerar mer kärlek” än introverta.

Detta är relaterat till den första punkten eftersom det verkar som att det är enklare för extroverta personer att kommunicera och få folk att känna sig bekväma.

I ett sådant fall så är det mer troligt att det uppstår en ömsesidig attraktion.

Då en person är öppen med vad han eller hon tänker och känner så kommer detta skapa förtroende och närhet.

Introverta tenderar å andra sidan att ha det svårare med denna typ av kommunikation. Det innebär inte att personen inte blir kär men det är inte lika lätt för en sådan person att påbörja en relation.

Man och kvinna som håller varandras händer.

Dela extrema erfarenheter

Att dela en extrem erfarenhet med någon gör ofta att det skapas ett band mellan dessa två personer

Om potentiella parter upptäcker saker som de har gemensamt under erfarenheten så är det ännu mer troligt att de bli kära. Problematiska erfarenheter tenderar också att öka sexlusten.

Då man går igenom svåra tider i livet så blir man mer social. Man upplever en närhet till någon eftersom man hoppade fallskärm tillsammans eller för att både du och den andra personen har förlorat någon som ni älskat.

Forskningen visar att dessa typer av situationer gör att du blir speciellt känslig för andra personer – vad de gör, säger, delar med sig av, etc.

Vi kommer aldrig riktigt att förstå kärlekens “logik”. Forskningen ger oss dock vissa ledtrådar till varför man blir kär. Kan du se hur detta kan ha påverkat din nuvarande relation?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Montes, M., & María, J. (2007). Comprensión del enamoramiento. Cauriensia.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.