Posttraumatisk tillväxt: Att resa sig ur askan

Vissa människor har gåvan att kunna finna ljusglimtar i de mörkaste stunderna. Det är känt som posttraumatisk tillväxt. Här kikar vi på vad man kan göra för att stärka denna förmåga.
Posttraumatisk tillväxt: Att resa sig ur askan
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 12 september, 2023

Friedrich Nietzsche var en av 1800-talets stora filosofer och poeter. I sitt mästerverk Så talade Zarathustra talade han om evig återkomst. Detta är tanken att tiden upprepar sig i en oändlig slinga. Så om vi lever bra vill vi att allt ska upprepa sig på samma sätt. Men om våra liv har plågats av smärta, hur kan vi då resa oss ur askan? Hur kan vi bygga spår som vi skulle vilja följa igen?

Psykologin har länge fokuserat på att definiera kliniska tillstånd och störningar som kräver behandling. Faktum är att psykologins fokus på det negativa innebär att minimal uppmärksamhet tenderar att ägnas åt de positiva egenskaperna hos människan.

Positiv psykologi antar en mer optimistisk syn på den mänskliga naturen. Som ett resultat har begrepp som posttraumatisk tillväxt uppstått. Vi ska utforska detta koncept.

“Även om det att uppleva en traumatisk händelse är ett av de svåraste ögonblicken som vissa människor upplever, är det en möjlighet att bli medveten och omstrukturera sättet på vilket man uppfattar världen.”

-Vera-

Kvinna som tänker på sitt missfall
För att posttraumatisk tillväxt ska inträffa måste man anta nya värderingar.

Upplevelsen av trauma

Som människor har vi en enastående förmåga att möta svåra situationer. Dessutom kan vissa människor dra så mycket nytta av smärtsamma upplevelser att man kan säga att de på ett visst sätt är gynnsamma för dem. Vi säger inte att smärta är potentiellt gynnsamt (och därför önskvärt), utan att vi som människor har den magiska förmågan att ge det en produktiv mening.

Att resa sig ur askan innebär att anta nya värdesystem. Detta innebär förändringar i perspektiv och förnyad förståelse för vår omgivning. Det finns en mängd forskning som stöder att vi som människor kan stå emot livets härjningar med otrolig styrka. Faktum är att vi även vid extrema händelser kan komma ut stärkta, motståndskraftiga och psykologiskt oskadda på andra sidan. Men hur klarar vi detta?

“Många av de som överlevt traumatiska upplevelser hittar sätt genom vilka de får fördelar av sin kamp mot de plötsliga förändringar som den traumatiska händelsen orsakar i deras liv.”

-Tedeschi-

Hur man kan resa sig ur askan

Att komma starkare ur en riktigt ogynnsam situation innebär att växa som människa. Posttraumatisk tillväxt definieras av Tedeschi som den positiva förändring som människor upplever som ett resultat av kampen mot livets växlingar, med syftet att nå en högre funktionsnivå.

Men den inlärning eller nytta som uppstår som ett resultat upphäver inte upplevelsen av lidande. Faktum är att Tedeschi menar att posttraumatisk tillväxt samexisterar med smärta. Detta kan verka paradoxalt och motsägelsefullt, men för att uppleva posttraumatisk tillväxt måste vi uppleva både positiva och negativa känslor.

“Posttraumatisk tillväxt handlar inte bara om att bibehålla tidigare funktionalitet, utan på något sätt leder händelsen dig till en bättre situation för den djupa existentiella meningens skull.”

-Tedeschi-

Rödhårig kvinna som funderar på hur man löser upp knuten av känslor
Posttraumatisk tillväxt samexisterar med smärta.

Komponenterna i posttraumatisk tillväxt

Visst har vissa av oss svårt att identifiera positiva faktorer i ogynnsamma situationer, men vi vet att det finns tre grundläggande komponenter för posttraumatisk tillväxt:

  • Utmaningarna vi övervinner får oss ofta att känna oss starkare, med förbättrade identiteter. I den traumatiska upplevelsen är sårbarheten inte nödvändigtvis frånvarande. Men vi känner oss trygga och hoppfulla eftersom vi vet hur vi ska möta eventuella svårigheter som kan dyka upp vid horisonten.
  • Det sker förändringar i våra mellanmänskliga relationer. Våra stödkretsar blir mer hjälpsamma, konsekventa och varma. Till exempel kan familjer stärka sina band genom att samarbeta för att övervinna alla svårigheter som de ser som delade. Från och med då blir behovet av att dela och förfrågningar om hjälp alltmer naturligt.
  • Det kan ske förändringar i våra uppfattningar om andlighet och livsfilosofi. När vi reser oss ur askan, uppskattar vi det vi har mer. Vi kan också tydligt skilja mellan det viktiga och det sekundära.

Forskning hävdar att det inte finns någon konsensus om huruvida posttraumatisk tillväxt hålls stabil över tiden. Andelen varierar från tre procent hos försökspersoner som har lidit en förlust och sörjer, till 98 procent hos kvinnor som har drabbats av bröstcancer.

“Det är viktigt att komma ihåg att begreppet posttraumatisk tillväxt hänvisar till den positiva förändring som en person upplever som ett resultat av den kampprocess som denne genomgår efter en traumatisk händelse, som inte är universell, och att inte alla människor som går igenom en traumatisk upplevelse finner fördelar och personlig tillväxt i den.”

-Park-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Avilés Maldonado, P. A. (2013). Relación entre crecimiento postraumático, afrontamiento y rumiación.
  • Poseck, B. V., Baquero, B. C., & Jiménez, M. L. V. (2006). La experiencia traumática desde la psicología positiva: resiliencia y crecimiento postraumático. Papeles del psicólogo, 27(1), 40-49.
  • Poseck, B. V. (2006). Psicología positiva: una nueva forma de entender la psicología. Papeles del psicólogo, 27(1), 3-8.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.